تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
روده‌ماهی مخطط
(Neobythites steatiticus)
 
گونه روده‌ماهی مخطط


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده روده‌ماهیان گونه روده‌ماهی مخطط

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Neobythites steatiticus Alcock, 1894j
:: نام فارسی و محلی ایران: روده‌ماهی مخطط، -
• اسامی محلی ایران: -

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Ophidiiformes (راسته: روده‌سانان)
Suborder: Ophidioidei
Family: Ophidiidae (خانواده: روده‌ماهیان) (En: Cusk-eels)
Subfamily: Neobythitinae
Genus: Neobythites
Species: Neobythites steatiticus (گونه: روده‌ماهی مخطط)

:: نام انگلیسی:
Barred cusk eel -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Neobythites از واژه neos (یونانی)= جدید + bythitis, -idos (یونانی)= کفی، مغروق

■ کشورهای محل زندگی روده‌ماهی مخطط
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و کشورهای همجوار و نزدیک ایران مثل:
بحرین، هند، عراق، کویت، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده روده‌ماهی مخطط
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان ، و نیز:
اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه روده‌ماهی مخطط
دریازی، در بستر و دور از بستر، عمق‌زی
در عمق 195 تا 460 متری مشاهده می‌شود.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک روده‌ماهی مخطط

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 40.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. گونه‌ای کمیاب است.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل روده‌ماهی مخطط

تخمگذار.
تولیدمثل شبیه سایر ماهیان این خانواده است. دارای تخم‌های کروی پلاژیک و شناور در یک توده ژلاتینی

■ صید روده‌ماهی مخطط

-

■ ارزش‌های اقتصادی روده‌ماهی مخطط

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر روده‌ماهی مخطط

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های روده‌ماهی مخطط

-

○ تصاویر و فیلم روده‌ماهی مخطط:

روده‌ماهی مخطط روده‌ماهی مخطط روده‌ماهی مخطط
روده‌ماهی مخطط روده‌ماهی مخطط پراکنش روده‌ماهی مخطط
روده‌ماهی مخطط    
ترسیمی از روده‌ماهی مخطط    
فیلم‌هایی از روده‌ماهی مخطط
 
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Ophidiidae: روده ماهیان


گونه Brotula multibarbata: روده‌ماهی ریش‌بزی