تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی کت‌چرمی موباله
(Paramonacanthus japonicus)
 
ماهی کت‌چرمی موباله


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده تک‌خارماهیان گونه ماهی کت‌چرمی موباله

→ حضور در آب‌های ایران نیاز به بررسی بشتر دارد

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Paramonacanthus japonicus (Tilesius, 1809)j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی کت‌چرمی موباله، ماهی کت‌چرمی ژاپنی
• نام محلی: -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Tetraodontiformes (راسته: چهاردندان‌ماهی‌سانان)
Family: Monacanthidae (خانواده: تک‌خارماهیان) (En: Filefishes)
Genus: Paramonacanthus
Species: Paramonacanthus japonicus (گونه: ماهی کت‌چرمی موباله)

:: نام انگلیسی: Hairfinned leatherjacket و نیز: Japanese filefish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Balistes japonicus, Stephanolepis japonicus, Monacanthus broekii, Monacanthus trachyderma
:: ریشه لغوی: Paramonacanthus: از واژه‌های Para(یونانی)= اطراف، مجاور + monos (یونانی)= یک + akantha (یونانی)= خار

■ کشورهای محل زندگی ماهی کت‌چرمی موباله
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)→[قطعی نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد] و کشورهای دیگری مثل:
آسیا: هند، اندونزی، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، فیلیپین، تایوان
اقیانوسیه: استرالیا، فیجی، نیو کالدونیا، پالائو، پاپوآ گینه نو

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی کت‌چرمی موباله
• احتمالا در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
خلیج بنگال، دیواره بزرگ مرجانی و دریای مرجان استرالیا، دریای شرق چین، دریای جنوبی چین، اقیانوس هند، خلیج تایلند، فلات‌های شمالی، شمالشرقی و شمالغربی استرالیا، خلیج اورموک، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای سمر، خلیج سن میگل، دریای سولو-سلبز، خلیج تایاباس و...

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی کت‌چرمی موباله
دریازی، نزدیک مرجان‌ها، مهاجر در اقیانوس.
درعمق 34-46 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
در نواحی آبسنگی ساحلی دارای رویش‌های گیاهی یا شنی و نیز روی بسترهای گلی و خورهای کم‌عمق تا آب‌های عمیق‌تر زندگی می‌کند.
مختصات جغرافیایی: از 32 °شمالی تا 24°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی کت‌چرمی موباله

• شکل بدن: دو باله پشتی دارای 2 شعاع سخت و 24-30 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 24-30 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-10 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت | دارای 19 مهره در ستون فقرات | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) 15-17 عدد | موقعیت دهان از نوع انتهایی | فلس‌ها از نوع شانه‌ای | بدن فشرده | پیشانی صاف | در نرها، شعاع دوم باله پشتی رشته‌مانند شده است. | نر و ماده ظاهر متفاوت دارند.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 12 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: از گیاهان و جلبک‌ها و نیز بیمهرگان کفزی تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 17 و تعدادک روموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 34-34 است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی کت‌چرمی موباله

زمان تخمریزی آگست و سپتامبر است.
هماوری مطلق از 3300 تخم تا 3800 تخم است.
تخم‌ها کف‌چسب، چسبناک و شفاف هستند که در توده‌های 4 سانتیمتری تجمع می‌یابند
لاروها پلانکتونی.

■ صید ماهی کت‌چرمی موباله

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی کت‌چرمی موباله

-

وضعیت ذخایر ماهی کت‌چرمی موباله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی کت‌چرمی موباله

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی کت‌چرمی موباله:

ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله
ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله پراکنش ماهی کت‌چرمی موباله
ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله
ترسیمی از ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله ماهی کت‌چرمی موباله
فیلم‌هایی از ماهی کت‌چرمی موباله
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Monacanthidae : تک‌خارماهیان

گونه Paramonacanthus otisensis : ماهی کت‌چرمی تیره
گونه Paramonacanthus arabicus : تک‌شاخ‌ماهی عربی

گونه Aluterus monoceros : تک‌شاخ‌ماهی خاکستری