تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی کت‌چرمی تیره
(Paramonacanthus otisensis)
 
ماهی کت‌چرمی تیره


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده تک‌خارماهیان گونه ماهی کت‌چرمی تیره

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Paramonacanthus otisensis Whitley, 1931 j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی کت‌چرمی تیره
• نام محلی: -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Tetraodontiformes (راسته: چهاردندان‌ماهی‌سانان)
Family: Monacanthidae (خانواده: تک‌خارماهیان) (En: Filefishes)
Genus: Paramonacanthus
Species: Paramonacanthus otisensis (گونه: ماهی کت‌چرمی تیره)

:: نام انگلیسی: Dusky leatherjacket
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Paramonacanthus oblongus otisensis, Arotrolepis barbarae
:: ریشه لغوی: Paramonacanthus: از واژه‌های Para(یونانی)= اطراف، مجاور + monos (یونانی)= یک + akantha (یونانی)= خار

■ کشورهای محل زندگی ماهی کت‌چرمی تیره
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و کشورهای دیگری مثل:
استرالیا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی کت‌چرمی تیره
• احتمالا در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
اقیانوس آرام

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی کت‌چرمی تیره
دریازی، نزدیک بستر.
درعمق 5 تا 36 متری ساکن است.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری
در قسمت‌های دارای پوشش علفی و بندرگاه‌ها حضور دارد.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی کت‌چرمی تیره

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 2 شعاع سخت و 24-30 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 24-30 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 11-14 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت | تعداد مهره‌ها 19 عدد | باله دمی ماهی بالغ دارای رشتهء درازی روی لوب بالایی و شعاع‌های میانی است. | باله شکمی کوچک | رنگ بدن خاکستری یا زرد تا قهوه‌ای با لکه‌های گوناگون تیره | فلس‌ها از نوع شانه‌ای | دهان از نوع انتهایی | مقطع بدن فشرده | جارویی‌های آبششی 16-20 عدد |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 11 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی کت‌چرمی تیره

-

■ صید ماهی کت‌چرمی تیره

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی کت‌چرمی تیره

-

وضعیت ذخایر ماهی کت‌چرمی تیره

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی کت‌چرمی تیره

از ماهی کت‌چرمی تیره مسمومیت سیگواترا گزارش شده است.

○ تصاویر و فیلم از ماهی کت‌چرمی تیره:

ماهی کت‌چرمی تیره ماهی کت‌چرمی تیره ماهی کت‌چرمی تیره
ماهی کت‌چرمی تیره ماهی کت‌چرمی تیره پراکنش ماهی کت‌چرمی تیره
ماهی کت‌چرمی تیره ماهی کت‌چرمی تیره  
ترسیمی از ماهی کت‌چرمی تیره ماهی کت‌چرمی تیره  
فیلم‌هایی از ماهی کت‌چرمی تیره
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Monacanthidae : تک‌خارماهیان

گونه Paramonacanthus arabicus : تک‌شاخ‌ماهی عربی
گونه Paramonacanthus japonicus: ماهی کت‌چرمی موباله

گونه Pervagor randalli : تک‌خارماهی رندال