تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
تیرماهی معلق رائو
( Parioglossus raoi )
 
تیرماهی معلق رائو


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده تیرماهیان یا کرم‌ماهیان گونه تیرماهی معلق رائو

◄ برخی پژوهشگران این گونه و سایر گونه‌های این خانواده را با خانوادهء گاوماهیان (Gobiidae) ادغام کرده‌اند.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Parioglossus raoi (Herre, 1939)i
:: نام فارسی و محلی ایران: تیرماهی معلق رائو، -
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاوماهی‌واران)
Family: Microdesmidae (خانواده: تیرماهیان یا کرم‌ماهیان) (En: Wormfishes)
در بعضی منابع← خانواده گاوماهیان (Gobiidae) و زیرخانواده Ptereleotrinae.
Subfamily: Ptereleotrinae (زیرخانواده: تیرماهی)
Genus: Parioglossus (جنس: تیرماهی‌های معلق)
Species: Parioglossus raoi (گونه: تیرماهی معلق رائو)

:: نام انگلیسی: Rao's hover goby و نیز: Rao's dartfish, Andaman dart-goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادف قدیمی، یا غیرمعتبر: Amblyeleotris raoi
:: ریشه لغوی: Parioglossus از واژه pareia (یونانی)= آرواره + glossa (یونانی)= زبان

■ کشورهای محل زندگی تیرماهی معلق رائو:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بحرین، اندونزی، هند، ژاپن، کویت، مالزی، عمان، فیلیپین، قطر، عربستان، سنگاپور، امارات
اقیانوسیه: استرالیا، فیجی، میکرونزی، پاپوآ گینه نو، تونگا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده تیرماهی معلق رائو:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان همچنین:
دریای آندامان، دریای عرب، اقیانوس هند، دریای اندونزی، اقیانوس آرام، دریای جنوبی چین

■ ویژگی‌های زیستگاه تیرماهی معلق رائو:
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. نزدیک صخره‌های مرجانی.
ساکن آب‌های گرمسیری
در باتلاق‌های مانگرو و آب‌های ورودی به دریا، سواحل کم‌عمق با بستر گلی، شنی یا سنگی
مختصات جغرافیایی: از 30°شمالی تا 20°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک تیرماهی معلق رائو:

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع سخت و 14-16 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 14-16 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 15-18 شعاع نرم | باله دمی کم و بیش صاف | جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) به تعداد 15-17 عدد | در ردیف جانبی دارای 70-85 فلس | دهان از نوع بالایی | بدن کشیده | رنگ بدن قهوه‌ای زردفام با یک نوار سیاه طولی و یک نقطه درخشان آبی بین شعاع‌های سخت 5 و شش پشتی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 3.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: پلانکتون جانوری
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 23 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 46-46 است.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. تشکیل گله نزدیک سطح آب می‌دهد.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل تیرماهی معلق رائو:

-

■ صید تیرماهی معلق رائو:

-

■ ارزش‌های اقتصادی تیرماهی معلق رائو:

-

وضعیت ذخایر تیرماهی معلق رائو:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های تیرماهی معلق رائو:


○ تصاویر و ویدئوهایی از تیرماهی معلق رائو:

تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو
تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو پراکنش تیرماهی معلق رائو
تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو
ترسیمی از تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو تیرماهی معلق رائو
فیلم‌هایی از تیرماهی معلق رائو
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Microdesmidae : تیرماهیان یا کرم‌ماهیان

گونه Ptereleotris microlepis: تیرماهی آبی

گونه Gunnellichthys viridescensه: کرم‌ماهی خطزرد