تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
راشگوی خال‌سیاه ایرانی
( Polydactylus persicus )
راشگوی خال‌سیاه ایرانی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ← خانواده راشگوماهیان ← گونه راشگوی خال‌سیاه ایرانی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Polydactylus persicus Motomura & Iwatsuki, 2001

:: نام فارسی و محلی ایران: راشگوی خال‌سیاه ایرانی


:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Polynemidae (خانواده: راشگوماهیان) (En: Threadfins)
Subfamily: -
Genus: Polydactylus
Species: Polydactylus persicus (گونه: راشگوی خال‌سیاه ایرانی)

:: نام انگلیسی: Persian blackspot threadfin
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: زعنفة رقيقة ذات بقعة سوداء فارسِيَّة
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیر معتبر: -
:: ریشه لغوی: Polydactylus : از واژه poly (یونانی)=زیاد + dactylus= انگشت / persicus= Persian Gulf

کشورهای محل زندگی ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
کویت

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
• بومی خلیج فارس

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
دریازی و در مجاورت بستر
تا عمق 10 متری دیده می‌شود
ساکن نواحی گرمسیری
ساکن بسترهای شنی و گلی
مختصات جغرافیایی: از 31° شمالی تا 23° شمالی و 47°شرقی تا 57°شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 9 شعاع سخت و 12-13 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 12 شعاع نرم | ستون فقرات دارای 24 مهره | دارای شش رشتهء سینه‌ای که بالاترین آن تا انتهای خلفی بالهء سینه‌ای امتداد می‌یابد | باله‌های سینه‌ای شعاع‌های کوتاه دارد و پایهء آن نیز کوچک است و همه شعاع‌های آن بجز بلندترین شعاع، منشعب هستند | دومین شعاع سخت باله پشتی بلند است | کیسه شنا کاملا توسعه‌یافته | دارای یک لکهء سیاه بزرگ در بخش قدامی خط جانبی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 16 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:
اطلاعات زیادی از این گونه در دسترس نیست.

■ تولیدمثل ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی

■ صید ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی

دارای ارزش صید تجاری است.

وضعیت ذخایر ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت کمترین نگرانی (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی

-

○ تصاویر و فیلم از ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی:

ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی پراکنش ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی ترسیمی از ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
فیلم‌هایی از ماهی راشگوی خال‌سیاه ایرانی
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Polynemidae : راشگوماهیان

گونه Polydactylus plebeius : راشگوی مخطّط
گونه Polydactylus sextarius : راشگوی شش‌خط
گونه
Eleutheronema tetradactylum : راشگوی معمولی