تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سنگسر نواری
( Pomadasys striatus )
 
سنگسر نواری


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سنگسرماهیان گونه سنگسر نواری

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pomadasys striatus (Gilchrist & Thompson, 1908)J

:: نام فارسی و محلی ایران: سنگسر نواری،
• اسامی محلی ایران: -

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Haemulidae (خانواده: سنگسرماهیان) (En: Grunts)
Subfamily: Haemulinae
Genus: Pomadasys (جنس: سنگسر)
Species: Pomadasys striatus (گونه: سنگسر نواری)

:: نام انگلیسی: Striped grunter و نیز: Bronzestriped grunter
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: ابن سکاب
:: برخی از نام‌های علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: Pristipoma striatum, Pristipoma striatum
:: ریشه لغوی: Pomadasys از واژه‌های poma, -atos (یونانی)= پوشش، سرپوش آبششی + dasys (یونانی)= مودار

■ کشورهای محل زندگی سنگسر نواری:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)← [در هیچ‌یک از کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس و دریای عمان، گزارشی از این ماهی یافت نشد] و نیز کشورهای دیگر از جمله:
مصر، موزامبیک، آفریقای جنوبی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سنگسر نواری:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و اکوسیستم‌های دیگری مثل:
دریای عرب، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه سنگسر نواری:
دریازی، مجاور بستر
تا عمق 30 متری دیده شده است.
ساکن مناطق گرمسیری.
روی بسترهای شنی و اطراف مرجان‌های نزدیک ساحل زندگی می‌کنند.
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سنگسر نواری:

• شکل بدن: باله پشتی دارای 12 شعاع سخت و 13-14 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-17 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) به تعداد 20-22 عدد | روی خط جانبی دارای 51-54 فلس | رنگ بعضی نمونه‌ها قهوه‌ای تیره، با خطوط واضح طولی روی بدن است
• اندازه: حداکثر طول کل 22 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: شکار کوسه‌ها می‌شوند.

■ تولیدمثل سنگسر نواری:

تخم‌گذار.
از تخم و نوزاد مراقبت نمی‌کند.

■ صید سنگسر نواری:

تور گوشگیر و قلاب دستی و...

■ ارزش‌های اقتصادی سنگسر نواری:

دارای ارزش صید تجاری است.

وضعیت ذخایر سنگسر نواری:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سنگسر نواری:

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی سنگسر نواری:

سنگسر نواری سنگسر نواری سنگسر نواری
سنگسر نواری سنگسر نواری پراکنش سنگسر نواری
سنگسر نواری سنگسر نواری سنگسر نواری
ترسیمی از سنگسر نواری سنگسر نواری گلّهء سنگسر نواری
سنگسر نواری سنگسر نواری سنگسر نواری
صید ورزشی سنگسر نواری گلّهء سنگسر نواری گلّهء سنگسر نواری
فیلم‌هایی از سنگسر نواری
 
   
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Haemulidae , سنگسرماهیان

گونه Pomadasys stridens: سنگسر مخطط
گونه Pomadasys maculatus, سنگسر چهارلکه