تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سنگسر خط‌برنزی
( Pomadasys taeniatus )
 
سنگسر خط‌برنزی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سنگسرماهیان گونه سنگسر خط‌برنزی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pomadasys taeniatus McKay & Randall, 1995 J

:: نام فارسی و محلی ایران: سنگسر خط‌برنزی،
• اسامی محلی ایران: -

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیرراسته: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Haemulidae (خانواده: سنگسرماهیان) (En: Grunts)
Subfamily: Haemulinae
Genus: Pomadasys (جنس: سنگسر)
Species: Pomadasys taeniatus (گونه: سنگسر خط‌برنزی)

:: نام انگلیسی: Bronzestriped grunt و نیز: Bronzestriped grunter
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: نقرور برونزي التخطيط، شفرة برونزية التخطيط، شخرم برونزي التخطيط، ناقم برنزي التخطيط، جارم
:: برخی از نام‌های علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Pomadasys از واژه‌های poma, -atos (یونانی)= پوشش، سرپوش آبششی + dasys (یونانی)= مودار

■ کشورهای محل زندگی سنگسر خط‌برنزی:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز کشورهای دیگر از جمله:
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات، یمن

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سنگسر خط‌برنزی:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان اکوسیستم‌های دیگری مثل:
خلیج عدن، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه سنگسر خط‌برنزی:
دریازی، مجاور بستر
تا عمق 3 متری دیده شده است.
ساکن مناطق گرمسیری.
گونه‌ای ساحلی است و روی بسترهای صخره‌ای و شنی دیده می‌شود.
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سنگسر خط‌برنزی:

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 12 شعاع سخت و 15 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله دمی تاحدی چنگالی شکل
• اندازه: حداکثر طول کل 25 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. اکثرا بصورت گله‌ای زندگی می‌کند.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سنگسر خط‌برنزی:

تخم‌گذار. از تخم و نوزاد مراقبت نمی‌کند.

■ صید سنگسر خط‌برنزی:

تور گوشگیر و قلاب دستی

■ ارزش‌های اقتصادی سنگسر خط‌برنزی:

دارای ارزش صید تجاری است.
صید ورزشی دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سنگسر خط‌برنزی:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت ارزیابی نشده دارد.

■ بهداشت و بیماری‌های سنگسر خط‌برنزی:

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از ماهی سنگسر خط‌برنزی:

سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی
سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی پراکنش سنگسر خط‌برنزی
سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی
ترسیمی از سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی گلّهء سنگسر خط‌برنزی
سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی سنگسر خط‌برنزی
صید ورزشی سنگسر خط‌برنزی گلّهء سنگسر خط‌برنزی گلّهء سنگسر خط‌برنزی
فیلم‌هایی از سنگسر خط‌برنزی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Haemulidae , سنگسرماهیان

گونه Pomadasys maculatus, سنگسر چهارلکه