تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
(Pseudochromis persicus)
 
ماهی نئون خال‌پشت ایرانی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده نئون‌ماهیان گونه ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Pseudochromis persicus Murray, 1887
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی نئون خال‌پشت ایرانی، ماهی پشت‌خال خال‌آبی
• اسامی محلی»

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Percoidei (زیررده: سوف‌ماهی‌واران)
Family: Pseudochromidae (خانواده: نئون‌ماهیان) (En: Dottybacks)
Subfamily: Pseudochrominae
Genus: Pseudochromis
Species: Pseudochromis persicus (گونه: ماهی نئون خال‌پشت ایرانی)

:: نام انگلیسی:
Bluespotted dottyback و نیز: Gulf dottyback
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: نبّات خلیجی
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Pseudochromis: از واژه pseudes (یونانی)= کاذب + chromis (یونانی)= نوعی ماهی

■ کشورهای محل زندگی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
بحرین، کویت، عمان، پاکستان، قطر، امارات، عربستان

■ زیستگاه‌های گزارش شده ماهی نئون خال‌پشت ایرانی:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوسه هند

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
دریازی، مجاور بستر
در عمق 1 تا 25 متری حضور دارد.
ساکن نواحی گرمسیری با دمای 24 تا 28 درجه سانتیگراد.
ساکن آبسنگ‌های ساحلی.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 15.4 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

-

■ صید ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

ماهی آکواریومی است.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی نئون خال‌پشت ایرانی

-

○ تصاویر و فیلم ماهی نئون خال‌پشت ایرانی:

ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی پراکنش ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
ترسیمی از ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
     
فیلم هایی از ماهی نئون خال‌پشت ایرانی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Pseudochromidae: نئون‌ماهیان


گونه Pseudochromis linda : ماهی نئون خال‌پشت دم‌زرد
گونه Pseudochromis olivaceus : ماهی خال‌پشت زیتونی
گونه Pseudochromis nigrovittatus : ماهی نئون سیاه‌خط