تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده نئون‌ماهیان
(Pseudochromidae )
 

 

■ مشخصات کلی خانواده نئون‌ماهیان (Pseudochromidae):

»» خانواده نئون‌ماهیان متعلق به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: pseudes (یونانی)= کاذب + chromis (یونانی)= نوعی ماهی

نام انگلیسی: Dottybacks

نام فارسی: نئون‌ماهیان

Pseudochromidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده نئون‌ماهیان، Pseudochromidae:

 • پراکنش در هند-آرام، دریازی و ندرتا آب‌های لب‌شور
 • یک شعاع سخت روی باله شکمی
 • شکل خط جانبی در گونه های مختلف متفاوت است.
 • طول اعضای این خانواده تا 50 سانتیمتر می‌رسد اما اکثرا زیر 11 سانتیمتر هستند.
 • کوچک، رنگارنگ و کشیده
 • بیشتر گونه‌ها در نزدیکی شکاف‌ها و خرده صخره‌ها دیده می‌شوند.
 • از بیمهرگان کوچک و ماهی‌ها تغذیه می‌کنند.
 • ماهی نر از توده تخم‌ها مراقبت می‌نماید.
 • بعضی گونه‌ها تفریخ و یا لقاح دهانی دارند.

 

 

■ پراکنش نئون‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 2 جنس از نئون‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Haliophis
 • 2. Pseudochromis:

 

• گونه‌های نئون‌ماهیان ایران: هفت گونه از جنس‌های فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند که به شرح جدول زیر هستند. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید:

1. Haliophis guttatus
بلنی ماری آفریقایی
2. Pseudochromis aldabraensis
ماهی خال‌پشت نارنجی
3. Pseudochromis linda
ماهی خال‌پشت دم‌زرد
4. Pseudochromis melas
نئون خال‌پشت تیره
5. Pseudochromis nigrovittatus
ماهی نئون سیاه‌خط
6. Pseudochromis olivaceus
نئون خال‌پشت زیتونی
7. Pseudochromis persicus
نئون خال‌پشت ایرانی