تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سوسمارماهی کوچک
( Saurida gracilis )
 
سوسمارماهی کوچک


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سوسمارماهیان گونه سوسمارماهی کوچک

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Saurida gracilis (Quoy & Gaimard, 1824)j
:: نام فارسی و محلی ایران: سوسمارماهی کوچک
• اسامی محلی ایران »-

:: رده‌بندی کامل↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Aulopiformes (راسته: لوله‌سانان)
Family: Synodontidae (خانواده: سوسمارماهیان / کیجارماهیان / حسون‌ماهیان) (En: Lizardfishes)
Subfamily: Harpadontinae
Genus: Saurida (جنس: کیجار)
Species: Saurida gracilis (گونه: سوسمارماهی کوچک)

:: نام انگلیسی: Gracile lizardfish و نیز Blotchy lizardfish, Clouded lizardfish, Gracile saury, Greater lizardfish, Slender lizardfish, Slender saury
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیر معتبر: Saurus gracilis, Saurus minutus
:: ریشه لغوی: واژه Saurida در یونانی sauros و به معنای مارمولک و سوسمار

■ کشورهای محل زندگی سوسمارماهی کوچک
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: عمان، عربستان، یمن، چین، هند، اندونزی، ژاپن، مالدیو، میانمار، فیلیپین، تایوان، تیمور شرقی، ویتنام، یمن،
اقیانوسیه: استرالیا، ساموآ، پلی نزی، میکرونزی، پالائو، پاپوآ گینه نو، تونگا و...
آفریقا:کومور، مصر، کنیا، سومالی، آفریقای جنوبی، تانزانیا و...

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سوسمارماهی کوچک
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس اطلس، خلیج بنگال، دیواره بزرگ مرجانی و دریای مرجان استرالیا، خلیج داوائو، فلات‌های شرق‌مرکزی، شمالی، شمالشرقی و شمالغربی استرالیا، دریای شرق چین، دریای جنوبی چین، خلیج عقبه، اقیانوس هند، دریای اندونزی، خلیج کیمبی، خلیج لاگونوی، خلیج لینگاین، خلیج میلنه، خلیج اورموک، اقیانوس آرام، آب‌های پلی نزی، خلیج پاگای، دریای سرخ، خلیج سارانگانی، خلیج سوگاد، آب‌های ساحلی سومالی، خلیج سارساگان، دریای سولو-سلبز، دریای زرد، رود چیکو، رود روئرمن

■ ویژگی های‌زیستگاه ماهی سوسمارماهی کوچک
دریازی، مجاور صخره‌های مرجانی، بنتیک
در عمق 0 تا 135 متری و بیشتر 1 تا 12 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
ساکن پهنه‌های آبسنگی دارای شن و سیلت، بیشتر در آبگیرهای کم‌عمق و مسطح و آبسنگ‌های محفوظ رو به دریا.
مختصات جغرافیایی: از 38°شمالی تا 36°جنوبی و 19°شرقی تا 124°غربی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سوسمارماهی کوچک

• شکل بدن: باله پشتی دارای 11-12 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 9-10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 12-14 شعاع نرم | باله شکمی دارای 9 شعاع نرم | باله دمی دوشاخه | دارای باله چربی | خط جانبی دارای 49-52 فلس | دهان از نوع انتهایی | بدن کشیده با سطح مقطع دایره‌ای | بخش خلفی بدن دارای نقاط سیاه، و باله‌های پشتی، دمی و شکمی دارای خطوط موازی سیاه. | دندان‌ها وقتی دهان بسته است نیز معلومند | باله دمی بین پوزه و باله چربی |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 32 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیشتر از ماهیان و گاه سخت‌پوستان تغذیه می‌کند.
ماهیانی مثل گونه Apogon novemfasciatus، Aulostomus chinensis، سنجاب‌ماهیان (Holocentridae)، Hypoatherina ovalaua، شقایق‌ماهیان (Pomacentridae)، عقرب‌ماهیان (Scorpaenidae)
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. شبگرد است. تنها زندگی می‌کند.
• سایر خصوصیات: توسط آبزیان دیگری شکار می‌شوند مثل کوسه‌های سرچکشی (Sphyraenidae) نظیر گونهء سرچکشی مضرس (Sphyrna lewini) و نیز هامورماهیان (Serranidae) مثل گونه Plectropomus leopardus شکار می‌شود.

■ تولیدمثل سوسمارماهی کوچک

-

■ صید سوسمارماهی کوچک

صید صنعتی دارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سوسمارماهی کوچک

دارای ارزش صید است.

وضعیت ذخایر سوسمارماهی کوچک

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سوسمارماهی کوچک

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از سوسمارماهی کوچک:

سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک
سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک پراکنش سوسمارماهی کوچک
سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک
ترسیمی از سوسمارماهی کوچک نمای نزدیک سر سوسمارماهی کوچک رادیوگرافی استخوان سوسمارماهی کوچک
سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک
سوسمارماهی کوچک چشم سوسمارماهی کوچک سوسمارماهی کوچک
فیلم‌هایی از سوسمارماهی کوچک
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Synodontidae: حسونماهیان، سوسمارماهیان یا کیجارماهیان

گونه Saurida undosquamis : کیجار منقوط
گونه Saurida tumbil : کیجار بزرگ

گونه Synodus macrops : کیجار سه‌خط