تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
زمردماهی راسل
( Suezichthys russelli )
 
زمردماهی راسل


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده زمردماهیان گونه زمردماهی راسل

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Suezichthys russelli Randall, 1981I
:: نام فارسی و محلی ایران: زمردماهی راسل

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Suborder: Labroidei (زیرراسته: زمردماهی‌واران)
Family: Labridae (خانواده: زمردماهیان) (En: Wrasses)
Genus: Suezichthys
Species: Suezichthys russelli (گونه: زمردماهی راسل)

:: نام انگلیسی: Russell's wrasse
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های علمی مترادفِ قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی زمردماهی راسل
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) [ممکن است صحیح نباشد و نیاز به بررسی بیشتر دارد.] و نیز:
آفریقا: مصر، کنیا، سومالی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده زمردماهی راسل
• احتمالا بومی در خلیج فارس و دریای عمان و همچنین:
دریای عرب، اقیانوس هند، دریای سرخ، آب‌های ساحلی سومالی

■ ویژگی‌های زیستگاه زمردماهی راسل
دریایی، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک زمردماهی راسل

• شکل بدن: باله پشتی دارای 9 شعاع سخت و 11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 11-12 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی کم و بیش کوتاه و صاف | خط جانبی دارای 25-26 فلس | بالای خطجانبی دارای 2.5 ردیف فلس و زیر آن 7.5 ردیف فلس است | مجموع جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 17-18 عدد | تعداد مهره‌ها 25 عدد | موقعیت دهان از نوع انتهایی | فلس‌ها از نوع شانه‌ای | بدن کشیده با سطح مقطع بیضی | پیشانی کم و بیش صاف | رنگ بدن بالغ و نابالغ متفاوت است | سر دارای نوار صورتی است که از گوشهء سرپوش آبششی تا پیش‌سرپوش آبششی ادامه دارد. چشم زرد است و حلقه‌ای آبی دور آن است. | دارای 5 فلس پیش‌پشتی | دارای 2 ردیف فلس روی گونه پشت چشم، سه ردیف زیر چشم. | فلس‌ها بزرگ هستند. |
• اندازه: حداکثر طول کل 7.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیمهرگان کفزی
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل زمردماهی راسل

تخم‌گذار. جنس‌ها مجزا. تک‌همسر.

■ صید زمردماهی راسل

-

■ ارزش‌های اقتصادی زمردماهی راسل

به عنوان ماهی آکواریومی مطرح است.

وضعیت ذخایر زمردماهی راسل

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های زمردماهی راسل

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از زمردماهی راسل:

زمردماهی راسل زمردماهی راسل  
زمردماهی راسل پراکنش زمردماهی راسل  
فیلم‌هایی از زمردماهی راسل
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Labridae : زمردماهیان

گونه Suezichthys caudavittatus : زمردماهی دم‌خالدار
گونه Suezichthys gracilis : زمردماهی باریک

گونه Anampses meleagrides: زمردماهی خال‌خالی