تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
کفشک گورخری زندانی
( Zebrias captivus )
 
کفشک گورخری زندانی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده کفشک‌ماهیان اصلی گونه کفشک گورخری زندانی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Zebrias captivus Randall, 1995
:: نام فارسی و محلی ایران: کفشک گورخری زندانی، -
• اسامی محلی ایران » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Pleuronectiformes (راسته: کفشک‌ماهی‌سانان)
Family: Soleidae (خانواده: کفشک‌ماهیان اصلی) (En: Soles)
Genus: Zebrias
Species: Zebrias captivus (گونه: کفشک گورخری زندانی)

:: نام انگلیسی: Convict zebra sole -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Zebrias: از واژه‌ Zeba (لاتین)= گورخر

■ کشورهای محل زندگی کفشک گورخری زندانی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات و احتمالا عمان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کفشک گورخری زندانی
• بومی خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه کفشک گورخری زندانی
دریازی و مجاور بستر.
ساکن آب‌های گرمسیری
در بسترهای شنی و گلی زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کفشک گورخری زندانی

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 9.7 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: بیشتر از بی‌مهرگان کفزی
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل کفشک گورخری زندانی

-

■ صید کفشک گورخری زندانی

-

■ ارزش های اقتصادی کفشک گورخری زندانی

ارزش صید تجاری ندارد.

وضعیت ذخایر کفشک گورخری زندانی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های کفشک گورخری زندانی

-

○ تصاویر و فیلم از کفشک گورخری زندانی:

کفشک گورخری زندانی کفشک گورخری زندانی کفشک گورخری زندانی
کفشک گورخری زندانی کفشک گورخری زندانی بیشترین پراکنش کفشک گورخری زندانی
کفشک گورخری زندانی    
ترسیمی از کفشک گورخری زندانی    
فیلم‌هایی از کفشک گورخری زندانی↓
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Soleidae : کفشک‌ماهیان اصلی

گونه Zebrias quagga : Fringefin zebra sole
گونه Zebrias synapturoides: Indian zebra sole

گونه Brachirus orientalis : کفشک گرد