تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کفشک‌ماهیان اصلی
(Soleidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده کفشک‌ماهیان اصلی (Soleidae):

»» خانواده کفشک‌ماهیان اصلی، به راسته کفشک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: لاتین > Solea=صندل، دمپایی

نام انگلیسی: Soles

نام فارسی: کفشک‌ماهیان اصلی.

Soleidae

• خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کفشک‌ماهیان اصلی، Soleidae:

 • پراکنش بیشتر در آب‌های حدفاصل اروپا تا استرالیا و ژاپن.
 • در آب‌های جهان دارای 32 جنس و 179 گونه است.
 • هردو چشم در سمت راست بدن قرار دارد.
 • لبه‌های پیش‌سرپوش آبششی، کاملا با پوست و فلس پوشیده شده است.
 • دهانه‌های آبششی محدود و و در زیرشکم به هم متصل است و به کمربند کتفی در سطح پشتی متصل می‌شوند.
 • دهان کوچک، انتهایی و اندکی تحتانی که غالبا بوسیله زوائد گوشتی پوزه احاطه می‌شود.
 • فک‌ها و تشکیلات دندانی به شدت برروی پهلوی بدون چشم توسعه یافته اند. دندان‌ها در هر دو فک کوچک یا رشته‌ای‌شکلند.
 • چشم‌ها خیلی کوچک و نزدیک به هم هستند.
 • فلس‌ها دایره‌ای یا شانه‌ای می‌باشند.
 • خط جانبی بطور مستقیم برروی هر دو پهلوی بدن توسعه یافته است.
 • ابتدای باله پستی، بالای چشم یا قبل از آن است.
 • باله‌های سینه‌ای ممکن است وجود نداشته باشند، و در صورت وجود فاقد خار هستند.
 • باله‌های پشتی و مخرجی ممکن است جدا از باله دمی یا پیوسته به آن باشند.
 • باله‌شکمی در طرف پهلوی چشم‌دار بیشتر رشد کرده است.
 • توان تغییر رنگ و تطبیق با محیط اطراف را دارند.
 • ماهیانی کفزی و وابسته به ساحل هستند.
 • تغذیه آن‌ها از بی‌مهرگان و ماهیان کفزی انجام می‌شود.
 • تخمریزی پلاژیک دارند.
 • تخمگذار بوده و تخم‌ها فاقد چسبندگی می‌باشند.
 • بعضی گونه‌های این خانواده، ماهیان خوراکی باارزشی هستند.
 • این اعتقاد وجود دارد که طبقه‌بندی این خانواده نیاز به تجدید نظر دارد.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی
 • صید آنها با ترال کفروب و تورگردان ساحلی امکان‌پذیر است.

 

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: شش جنس از خانواده کفشک‌ماهیان اصلی، در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Aesopia
 • 2. Brachirus
 • 3. Pardachirus
 • 4. Solea
 • 5. Synaptura
 • 6. Zebrias

• گونه‌های کفشک‌ماهیان اصلی: از شش جنس فوق، 9 گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه مخصوص آن بروید


1. Aesopia cornuta
کفشک تک‌شاخ
2. Brachirus orientalis
کفشک گرد
3. Pardachirus marmoratus
کفشک بی‌باله
4. Solea elongata
کفشک دراز، کفشک ریز
5. Solea stanalandi
کفشک استانالند
6. Synaptura commersonnii
کفشک کومرسون
7. Zebrias captivus
کفشک گورخری زندانی
8. Zebrias quagga
کفشک گوره‌خری ریشه‌باله
9. Zebrias synapturoides
کفشک گورخری هندی
تصاویر زیر، تعدادی از گونه‌های خانواده Soleidae را در آبهای خارج از ایران نشان می‌دهد:
Aesopia cornuta >> کفشک تک شاخ Aseraggodes bahamondei Dicologlossa hexophthalma >> کفشک ریزچشم
Aesopia cornuta >> کفشک تک شاخ Aseraggodes bahamondei Dicologlossa hexophthalma >> کفشک ریزچشم
Pardachirus balius >> کفشک ابلق Strabozebrias cancellatus >> کفشک چنگکی
Heteromycteris oculus >> کفشک چشمی Pardachirus balius >> کفشک ابلق Strabozebrias cancellatus >> کفشک چنگکی