تماس با ما درباره ما   ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ماهیان آب های داخلی ماهی های دریای خزر  
 
 
 


>> منابع(کتاب و وب‌سایت) مورد استفاده در تهیه مطالب و تصاویر مربوط به معرفی ماهیان در این وب‌سایت، تا این لحظه به شرح ذیل است
(مقالات ذکر نشده اند):

◄ تعدادی از منابع فارسی:

 • اسدي، هدایت. و دهقانی پشت‌رودی، رضا، . اطلس ماهيان خليج فارس و درياي عمان، موسسه تحقيقات شيلات
  ايران، تهران، 1375.
 • بلگواد و لوپنتین. ۱۳۷۷. ماهیان خلیج فارس. ترجمه، اعتماد، الف. بابامخیر. انتشارات دانشگاه تهران.
 • شریعتی، ابوالقاسم. 1383: ماهیان دریای خزر و حوزه آبریز آن، انتشارات نقش مهر، تهران.
 • صادقی، سید ناصر. 1380: ویژگیهای زیستی و ریخت شناسی ماهیان جنوب ایران، انتشارات نقش مهر، تهران.
 • عباسی، کیوان و سایرین. 1378: اطلس ماهیان ایران، آبهای داخلی گیلان، نشر مرکز تحقیقات شیلاتی گیلان. بندرانزلی..
 • عبدلی، اصغر. 1378: ماهیان آبهای داخلی ایران. انتشارات موزه حیات وحش دارآباد. تهران.
 • عبدلی، اصغر و م. نادری. 1387: تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان. تهران.
 • عبدلی، اصغر و همکاران. ماهیان غیربومی آب‌های شیرین ایران. شناخت، اثرات، مدیریت . جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی. 1401.
 • عوفی، فریدون. 1394: بررسي گونه‌شناسي و بازنگري رده‌بندي ماهيان آب‌های ايراني خليج فارس بر اساس الگوي انتشار جغرافيايي و تنوع زيستگاهي با بكارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS). پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • نوری دفرازی، رضا و عباسپور نادری، رضا. 1391: فرهنگ اسامی آبزیان. نشر نگار نور، تهران.
 • وثوقی، غلامحسین و ب. مستجیر. 1376: ماهیان آب شیرین . انتشارات دانشگاه تهران. تهران.

◄ بعضی منابع انگلیسی:

 • Jouladeh-Roudbar, A., Ghanavi, H. R., & Doadrio, I. (2020). Ichthyofauna from Iranian freshwater: Annotated checklist, diagnosis, taxonomy, distribution and conservation assessment. Zoological Studies, 59
 • Naderloo, Reza: Atlas of Crabs of the Persian Gulf. Springer, 2017.
 • Tesfamichael, Dawit & Pauly D.: The Red Sea Ecosystem and Fisheries. Springer, 2016.
 • Species Identification Plates: PALESTINE / GAZA STRIP. (?).FAO.

   

  ◄ تعدادی از پایگاه‌های اینترنتی:

  • 1. سایت شخصی دکتر برایان کد: www.BrianCoad.com
  • 2. وب‌سایت FishBase.org
  • 3. وب‌سایت www.caspianenvironment.org
  • 4. تصاویری از وب‌سایت: www.ffessm.fr
  • 5. وب‌سایت www.marinespecies.org
  • 6. وب‌سایت دانشنامه حیات: www.eol.org
  • 7. وب‌سایت سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد: www.FAO.org
  • 8. وب‌سایت تجارت آزاد جهانی: www.freewtc.com
  • 9. وب‌سایت کتابخانه عمومی نیویورک: www.nypl.org
  • 10. وب‌سایت موزه استرالیا: www.australianmuseum.net.au
  • 11. وب‌سایت موسسه مرکز تحقیقات دریایی هندوستان: www.cmfri.org.in
  • 12. وب‌سایت www.fisheggsandlarvae.com
  • 13. وب‌سایت www.aquaticcommunity.com
  • 14. وب‌سایت www.shark-references.com
  • 15. وب‌سایت www.fishdb.sinica.edu.tw
  • 16. وب‌سایت www.biolib.cz
  • 17. وب‌سایت www.arkive.org
  • 18. وب‌سایت www.naturephoto-cz.com
  • 19. وب‌سایت www.discoverlife.org
  • 20. وب‌سایت www.scotcat.com
  • 21. وب‌سایت www.taibif.tw
  • 22. وب‌سایت www.scientificlib.com
  • 23. وب‌سایت www.kahaku.go.jp
  • 24. وب‌سایت www.biodiversitylibrary.org
  • 25. وب‌سایت مرکز مطالعات خلیج فارس www.Persiangulfstudies.com
  • 26. وب‌سایت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران www.ifro.ir
  • 27. وب‌سایت فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست www.iucnredlist.org
  • 28. وب‌سایت www.animaldiversity.org
  • 29. وب‌سایت www.ichthyo.ru
  • 30. وب‌سایت www.biolib.cz
  • 31. وب‌سایت www.catfish.ir
  • 32. وب‌سایت www. Fishery.ir
  • 33. وب‌سایت www.planetcatfish.com
  • 34. وب‌سایت www.scotcat.com
  • 35. وب‌سایت www.aquaportail.com
  • 36. وب‌سایت www.reefs.com
  • 37. وب‌سایت www.seriouslyfish.com
  • 38. وب‌سایت www.hlasek.com
  • 39. وب‌سایت www.naturamediterraneo.com
  • 40. وب‌سایت www.artedi.nrm.se
  • 41. وب‌سایت www.ARKive.org
  • 42. وب‌سایت www.ikijime.com
  • 43. وب‌سایت www.fishtrack.com
  • 44. وب‌سایت www.floridamuseum.ufl.edu
  • 45. وب‌سایت www.phatfossils.com
  • 46. وب‌سایت www.marinemammalscience.org
  • 47. وب‌سایت www.marinebio.org
  • 48. وب‌سایت www.fishbiosystem.ru
  • 49. مطالبی از طباخی ماهی از سایت www.mahiha.ir