تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  دریای خزر
خانواده پشت‌خاردار‌ماهیان
(Gasterosteidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده پشت‌خاردار‌ماهیان (Gasterosteidae):

»» خانواده پشت‌خاردارماهیان به راسته خارماهی‌سانان (Gasterosteiformes) متعلق است.
◄ در منابع قدیمی‌تر، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) و یا زیرراستهء آن طبقه‌بندی می‌شده است.

ریشه لغوی: از واژه‌های gaster (یونانی) = شکم + Osteon (یونانی) استخوان

نام انگلیسی: Sticklebacks and tubesnouts

نام فارسی: پشت‌خاردار‌ماهیان، آبنوس‌ماهیان، سه‌خاره‌ماهیان

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

Gasterosteidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده پشت‌خاردارماهیان، Gasterosteidae:

 • دارای 5 جنس و 18 گونه در آب‌های جهان
 • بدن کشیده یا غیرکشیده
 • گاهی همراه با صفحات استخوانی (Scute) در طرفین یا فاقد آن
 • کیسه شنا مسدود است و به معده ماهی متصل نیست.
 • دارای یک باله پشتی معمولی با 6 تا 14 شعاع سخت در ابتدای آنها
 • باله‌های شکمی در نزدیکی باله‌های سینه‌ای واقع شده است، دارای یک خار و یک یا دو شعاع نرم، به ندرت فاقد باله شکمی
 • فک فوقانی متمایل به استخوان میان‌فکی است.
 • بزرگترین گونه این خانواده 18 سانتیمتر طول دارد
 • تعداد مهره‌های ستون مهره‌ها 28 تا 42 عدد است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری بالایی، میوسن است

• پراکنش پشت‌خاردارماهیان در دریای خزر:

حوضه آبریز دریای خزر، اغلب در نواحی مصبی

• جنس‌های خانواده پشت‌خاردارماهیان در دریای خزر:

دو جنس از این خانواده در بخش ایرانی دریای خزر دیده می‌شود:

 • 1. Gasterosteus > جنس سه‌خاره‌ها
 • 2. Pungitius > جنس نه‌خاره‌ها

• گونه‌های پشت‌خاردارماهیان در دریای خزر:

جنس‌های بالا، دارای دو گونه به شرح جدول زیر هستند.
با کلیک روی نام هرگونه از جدول زیر، اطلاعات بیشتر دریافت کنید ↓

Gasterosteus aculeatus
ماهی سه‌خاره
Pungitius platygaster
ماهی سه‌خاره‌نما
 
◄ تصاویر زیر نمایانگر بعضی گونه‌های خانواده پشت‌خاردار‌ماهیان در نقاط مختلف جهان است:
Apeltes quadracus >> ماهی چهارخاره Gasterosteus aculeatus aculeatus >> ماهی سه خاره Ninespine stickleback >> ماهی نه خاره
Apeltes quadracus >> ماهی چهارخاره Gasterosteus aculeatus aculeatus >> ماهی سه‌خاره Pungitius pungitius >> ماهی نه‌خاره
Pungitius sinensis >> ماهی پشت خاردار آمور Spinachia spinachia >> ماهی پشت خاردار دریایی Culaea inconstans >> ماهی خاردار جویباری
Pungitius sinensis >> ماهی پشت‌خاردار آمور Spinachia spinachia >> ماهی پشت‌خاردار دریایی Culaea inconstans >> ماهی خاردار جویباری