تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها   درباره دریای خزر  
 
 

خانواده، یکی از گروه‌های اصلی در علم دسته‌بندی به روش لینه برای جانوران است (برای گیاهان عموما واژه تیره استفاده می‌شود). خانواده در طبقه‌بندی پاینتر از راسته و بالاتر از جنس و گونه قرار می‌گیرد. در واقع هر یک یا چند خانواده در یک راسته، و هر خانواده خود شامل یک یا ده‌ها گونه ماهی متفاوت است.
منابع گوناگون، تعداد خانواده‌ها و گونه‌های دریای خزر را متفاوت اعلام کرده‌اند، اما بر پایهء آخرین یافته‌ها، 77 جنس و 149 گونه از 22 خانواده در دریای خزر (در کل دریا، نه صرفا بخش ایرانی) شناسایی شده است،
در بخش ایرانی دریای خزر (و نه رودخانه‌های منتهی به آن)، 20 خانواده به شرح زیر وجود دارد
. ممکن است بعضی از این خانواده‌ها وارد رودها و منابع آب شیرین هم بشنوند که از این رو در بخش آب‌های داخلی هم شرح داده شده‌اند. برای آسانی دسترسی به اطلاعات این خانواده‌ها، بر سه مبنای مختلف آن‌ها را فهرست نموده‌ایم:


فهرست خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای نام فارسی
 
فهرست خانواده ماهیان دریای خزر بر مبنای راسته آنها
   
Acipenseridae
تاس‌ماهیان
Anguillidae
مارماهیان
Atherinidae
شیشه‌ماهیان
Clupeidae
شگ‌ماهیان
Cobitidae
رفتگرماهیان
Cyprinidae
کپورماهیان
Esocidae
اردک‌ماهیان
Gasterosteidae
پشت‌خاردارماهیان
Gobiidae
گاوماهیان
Leuciscidae
قنات‌ماهیان/کپورهای سرمخروطی
Mugilidae
کفال‌ماهیان
Mullidae
بزماهیان
Percidae
سوف‌ماهیان
Petromyzontidae
دهان‌گردماهیان
Pleuronectidae
کفشک‌ماهیان راست‌گرد
Poeciliidae
رنگین‌ماهیان
Salmonidae
آزادماهیان
Siluridae
اسبله‌ماهیان
Syngnathidae
سوزن‌ماهیان
Xenocyprididae
کپورماهیان شرق آسیا
 


◄ شیوه استفاده سریع از مطالب سایت:

  1. می‌توانید از منوی افقی بالای صفحه، وارد بخش "گونه‌های ماهی" شده و نام ماهی مورد نظر خود را بیابید.
  2. در صورتیکه ماهیان خانوادهء خاصی را بخواهید، از جدول بالا آن خانواده را پیدا کرده و به صفحهء مربوطه بروید.
  3. اگر خانواده‌های موجود در یک راسته را خواستید، کلید سیاه "فهرست خانواده‌ها بر مبنای نام راسته" ↑را بزنید.