تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
خانواده مارماهیان آب شیرین
(Anguillidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده مارماهیان آب شیرین (Anguillidae)

»» خانواده مارماهیان متعلق به راسته مارماهیسانان (Anguilliformes) است

ریشه لغوی: از واژه anguilla, .-ae (لاتین) = مارماهی

نام انگلیسی: Freshwater eels

نام فارسی: مارماهیان، مارماهیان آب شیرین

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Anguillidae

 

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده مارماهیان آب شیرین، Anguillidae:

  • سر گوه‌ای شکل و بدن کشیده و دراز و استوانه ای.
  • دهان قوی، اما فاقد استخوانهای فکی و پیش فکی.
  • دارای باله های پشتی، دمی و مخرجی به هم پیوسته. فاقد باله شکمی.
  • دارای فلسهای گرد در عمق پوست.
  • منافذ آبششی خیلی کوچک و در انتهای سر.
  • معمولا کوچگر به دریا می باشند (Catadromous).
  • منافذ تنفسی بیرونی و کوچک.

 

• پراکنش:

رودخانه های منتهی به دریای خزر، به عنوان زیستگاه غیر اصلی.
این گونه در آبهای لب شور دریای خزر نیز حضور دارد

 

در آب‌های خزر از جمله آب‌های ایرانی آن و رودخانه‌های منتهی به خزر، یک جنس و گونه از این خانواده وجود دارد که هم بصورت طبیعی از شمال خزر و هم از طریق پیوند مصنوعی وارد آب‌های ایران شده است:
◄ جهت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓

1. Anguilla anguilla
مارماهی اروپایی
.::. تصویر برخی از گونه های خانواده مارماهیان در نقاط دیگر جهان :
Anguilla marmorata >> مارماهی خالدار Anguilla japonica >> مارماهی ژاپنی Anguilla dieffenbachii>> مارماهی باله بلند نیوزلند
Anguilla marmorata >> مارماهی خالدار Anguilla japonica >> مارماهی ژاپنی Anguilla dieffenbachii>> مارماهی باله بلند نیوزلند
Anguilla rostrata >> مارماهی آمریکایی Anguilla obscura>>مارماهی باله کوتاه اقیانوس آرام Anguilla megastoma >> مارماهی بلند باله پلی نزی
Anguilla rostrata >> مارماهی آمریکایی Anguilla obscura>>مارماهی باله کوتاه اقیانوس آرام Anguilla megastoma >> مارماهی بلند باله پلی نزی