تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماهیان آبهای داخلی
خانواده شیشه‌ماهیان
(Atherinidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شیشه‌ماهیان (Atherinidae)

»» خانواده شیشه‌ماهیان متعلق به راسته گل‌آذین‌ماهی‌سانان (Atheriniformes) هستند.

ریشه لغوی: atherina (یونانی)= نام یونانی ماهی eperlane

نام انگلیسی: Silversides

نام فارسی: شیشه‌ماهیان و نیز گل‌آذین‌ماهیان، آترینکا‌ماهیان، سیمین‌پهلوهای بَرّ قدیم

◄ این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Atherinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شیشه‌ماهیان یا گل آذین ماهیان ("آترینکا ماهیان")

 • پراکنش در آب‌های معتدل و گرم
 • بیشتر دریایی است و ندرتا وارد آب شیرین می‌شود.
 • بدن این خانواده دراز و کشیده است.
 • دارای 14 جنس و 69 گونه در جهان
 • در قسمت فوقانی سر این ماهیان فلس وجود ندارد.
 • باله‌های سینه‌ای در قسمت بالای بدن قرار دارند.
 • دهان این ماهیان انتهایی است.
 • خط جانبی روی بدن آنها وجود ندارد.
 • دارای دو باله پشتی هستند.
 • اولین فسیل مربوط به ترشیاری پایینی و ائوسن
 • در طول پهلوها نوار نقره‌ای فام دیده می‌شود.

• جنس‌های شیشه‌ماهیان آب‌های داخلی ایران

از این خانواده یک جنس در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر گزارش شده است:

1. Atherina

• گونه‌های شیشه‌ماهیان آب‌های داخلی ایران:

جنس فوق تنها دارای یک گونه در آب‌های ایران به شرح جدول زیر است.
◄ با کلیک روی نام آن به صفحه گونه بروید↓

1. Atherina boyeri
شیشه ماهی، گل‌آذین‌ماهی

:: نام علمی مترادف گونه فوق Atherina pontica است که در متون قدیمی‌تر استفاده می‌شده، اخیرا در برخی از منابع، شیشه‌ماهی دریای خزر به نام Atherina boyeri caspia و شیشه‌ماهی دریای سیاه و آرال به نام Atherina boyeri puntica نامیده می‌شوند.

.::. تصاویر برخی از گونه‌های خانواده شیشه‌ماهیان (گل‌آذین‌ماهیان) در نقاط مختلف جهان:
Atherion elymus >> گل آذین ماهی ریشو Atherinosoma elongata >> گل آذین ماهی کشیده Atherinomorus insularum >> پهلو نقره ای هاوایی
Atherion elymus >> گل آذین ماهی ریشو Atherinosoma elongata >> گل آذین ماهی کشیده Atherinomorus insularum >> پهلو نقره ای هاوایی
Leptatherina presbyteroides >> گل آذین ماهی زیبا Hypoatherina tropicalis >> گل آذین گرمسیری Craterocephalus cuneiceps >> گل آذین ماهی رود مورجیسون استرالیا
Leptatherina presbyteroides >> گل آذین ماهی زیبا Hypoatherina tropicalis >> گل آذین گرمسیری Craterocephalus cuneiceps >> گل آذین ماهی رود مورچیسون استرالیا