تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده کیسه‌ماهیان
(Bagridae)
 


»»
خانواده کیسه‌ماهیان، عضو راسته گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes) است.

 

ریشه لغوی: از واژه عربی Bagre و آن هم از واژه Pagros (یونانی)، به معنای ماهی سیم دریایی

نام انگلیسی: Bagrid catfishes

نام فارسی: کیسه‌ماهیان، سگ‌ماهیان

Bagridae

• مشخصات کلی خانواده کیسه‌ماهیان:

  • پراکنش در آفریقا و آسیا تا ژاپن و بورنئو
  • دارای 21 جنس و 239 گونه در جهان هستند.
  • ساکن آب شیرین و گاه لب‌شور. گونه دریازی ندارد.
  • دارای یک شعاع سخت قبل از باله پشتی و بطور میانگین 6 یا 7 شعاع نرم هستند
  • دارای باله چربی با اندازه های مختلف برحسب گونه
  • باله سینه‌ای دندانه‌ای است
  • اغلب دارای 4 جفت سبیلک
  • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، پالئوسن پایینی

 

• جنس‌ها: این خانواده در آب‌های داخلی ایران تنها یک جنس دارد:

  • 1. Mystus

 

• پراکنش:

حوضه رودخانه کارون

 

 

:: گونه: از جنس فوق، یک گونه به شرح جدول زیر از ایران گزارش شده است:

1. Mystus pelusius
چامو، سگ‌ماهی، ابوزمیر
..::.. در اینجا تصاویری از گونه های خانواده کیسه‌ماهیان از نقاط مختلف دنیا ارائه میشوند:
Bagrichthys macracanthus >> گربه ماهی نیزه دار سیاه Bagrus meridionalis >> کامپویو Batasio havmolleri
Bagrichthys macracanthus >> گربه ماهی نیزه دار سیاه Bagrus meridionalis >> کامپویو Batasio havmolleri
Coreobagrus brevicorpus >> گربه ماهی کوتوله کره ای Leiocassis crassilabris Mystus bocourti
Coreobagrus brevicorpus >> گربه ماهی کوتوله کره ای Leiocassis crassilabris Mystus bocourti