تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده خامه‌ماهیان
(Chanidae)
 

»» خانواده خامه‌ماهیان، متعلق به راسته خامه‌ماهی‌سانان (Gonorynchiformes) است.

:: به این خانواده در بخش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان این سایت نیز اشاره شده است.

ریشه لغوی: chane, -es (یونانی)= ماهی آنچوی

نام انگلیسی: Milkfish

نام فارسی: خامه‌ماهیان

Chanidae

• ویژگی‌های زیستی و شیلاتی خانواده خامه‌ماهیان:

 • بدن مخروطی و فشرده
 • دهان انتهایی که فک بالایی عقبتر است
 • فلسهای دایره ای
 • باله شکمی با یازده یا دوازده شعاع
 • باله پشتی با 13 تا 17 شعاع
 • باله مخرجی با 9 تا 11 شعاع
 • باله سینه‌ای 4شعاع
 • دارای کیسه شنا
 • تغذیه از جلبکها و بیمهرگان کفزی
 • ماهی پرورشی در بعضی از کشورها
 • اغلب ساکن آب‌های شور و لب شور و ندرتا آب‌های داخلی و شیرین

 

توجه: نام خانواده Chanidae , به دلیل شباهت زیاد، گاه با خانواده Channidae اشتباه گرفته می‌شود.

• جنس: از این خانواده، یک جنس در آب‌های داخلی ایران زندگی می‌کند:

 • 1. Chanos

 

پراکنش:

آب‌های شیرین و تا حدی لب شور استان هرمزگان

 

گونه: یک گونه از جنس فوق، در آب‌های ایران به شرح جدول زیر مشاهده شده است. برای دریافت اطلاعات دقیق، روی آن کلیک کنید↓

1. Chanos chanos
خامه‌ماهی