تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده ماهیان سرماری
(Channidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده ماهیان سرماری (Channidae):

»» خانواده ماهیان سرماری، جزو راسته Anabantiformes و در منابع قدیمی‌تر جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) قرار گرفته است.

ریشه لغوی: chane, -es (یونانی)= ماهی آنچوی

نام انگلیسی: Snakehead

نام فارسی: ماهیان سرماری

Channidae

• ویژگی‌های زیستی و شیلاتی خانواده خانواده ماهیان سرماری:

 • دارای 2 جنس و 43 گونه در سراسر جهان هستند.
 • تنها در آب شیرین و تا حدی آب لب‌شور حضور دارند.
 • سه گونه در آفریقا و بقیه در جنوب آسیا هستند.
 • بدن کشیده
 • فک پائین جلو آمده
 • باله‌های پشتی و مخرجی بلند و کشیده
 • باله شکمی در بعضی گونه‌ها تحلیل رفته است و در صورت وجود 6 شعاع دارد
 • فاقد شعاع سخت در باله‌ها
 • فلس‌ها شانه‌ای یا دایره‌ای
 • تنفس با اندام ویژه تنفسی
 • حداکثر اندازه گونه های این خانواده تا 120 سانتی متر است
 • بعضی گونه‌ها اهمیت پرورشی داشته و در مزارع برنج پرورش می‌یابند
 • از تخم و نوزاد نگهداری می‌کنند.
 • بعضی از گونه‌های این خانواده به کشورهای دیگر معرفی شده‌اند

• گونه و جنس:

در آب‌های داخلی ایران یک جنس از این خانواده شناسایی شده است:

 • 1. Channa > سرماری‌های اصلی

 

• پراکنش

-

 

• گونه: جنس فوق در ایران دارای دو گونه به شرح جدول زیر است. این احتمال وجود دارد که هردوگونه، درواقع یک ماهی باشند که دو گونه مختلف تشخیص داده شده‌اند، که در این صورت، شمارهء یک بومی ایران است.
◄ با کلیک روی نام گونه به صفحه اطلاعاتی آن بروید ↓

1. Channa gachua
ماهی سرماری قهوه‌ای
2. Channa orientalis
ماهی سرماری سیلان
 
.::. تصاویر زیر، تعدادی از گونه‌های خانواده ماهیان سرماری در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Channa harcourtbutleri >> سرماری برمه‌ای Channa lucius Channa orientalis
Channa harcourtbutleri >> سرماری برمه ای Channa lucius Channa orientalis
Channa punctata >> ماهی سرماری خالدار Parachanna africana Parachanna obscura
Channa punctata >> ماهی سرماری خالدار Parachanna africana Parachanna obscura