تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده اردک‌ماهیان
(Esocidae)
 

»» خانواده اردک‌ماهیان متعلق به راسته اردک‌ماهی‌سانان (Esociformes) است.

ریشه لغوی: از واژه isox (یونانی) و نیز مرتبط با ریشه سلتیک eog, ehawc=آزادماهی

نام انگلیسی: Pikes

نام فارسی: اردک‌ماهیان

این خانواده در آب‌های داخلی ایران نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند

Esocidae

 

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اردک‌ماهیان:

 • دارای 1 جنس و 7 گونه در آب‌های جهان
 • بدن ماهیان این خانواده دراز و کشیده و پوشیده از فلس‌های ریز دایره‌ای شکل (Cycloid) است.
 • دهان این ماهیان بزرگ و پوزه آنها کشیده و منقاری‌شکل است.
 • باله دمی شکافدار و دارای 40 تا 50 شعاع است.(معمولا 17 شعاع منشعب).
 • فاقد شعاع سخت باله‌ای.
 • خط جانبی کامل است.
 • مجرای زیرچشمی دارای هشت منفذ یا بیشتر.
 • شعاع‌های آبششی 10 تا 20 عدد.
 • واجد استخوان‌های بینی
 • ستون مهره 43 تا 67 عدد.
 • اردک‌ماهیان فاقد باله چربی هستند.
 • باله ها بدون خار می باشند.
 • طول برخی گونه ها تا 180 سانتیمتر می‌رسد.
 • ماهیانی شکارگر هستند.

 

• پراکنش اردک‌ماهی در ایران:

حوضه دریای خزر(بیشتر رودخانه ها، دریاچه ها و آب بندانها)، حوضه دریاچه نمک (دریاچه اوان قزوین).

• جنس و گونه‌های اردک‌ماهیان در ایران

این گونه در سطح جهان تنها یک جنس Esox را دارد که از این جنس، یک گونه در آب‌های داخلی و نیز دریای خزر به شرح زیر مشاهده شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، وارد صفحه آن بشوید ↓

1. Esox lucius
اردک‌ماهی
 

 

.:::. تصاویر گونه هایی از خانواده اردک‌ماهیان در نقاط مختلف جهان را ببینید:

Esox americanus vermiculatus اردک ماهی علفی اردک ماهی سرخ باله Esox americanus americanus اردک ماهی شمالی esox lucius
E. americanus vermiculatus>>اردک ماهی علفی E. americanus americanus>>اردک ماهی سرخ باله Esox Lucius >>اردک ماهی شمالی
Esox reichertii اردک ماهی آمور اردک ماهی زنجیری Esox niger Esox masquinogy اردک ماهی زشترو
E. reichertii >> اردک ماهی آمور E. niger >> اردک ماهی زنجیری E. masquinogy >> اردک ماهی زشترو