تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
خانواده پشت‌خاردار‌ماهیان
(Gasterosteidae)
 


»»
خانواده پشت‌خاردارماهیان به راسته خارماهی‌سانان (Gasterosteiformes) متعلق است.
◄ در منابع قدیمی‌تر، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) و یا زیرراستهء آن طبقه‌بندی می‌شده است.

ریشه لغوی: از واژه‌های gaster (یونانی) = شکم + Osteon (یونانی) استخوان

نام انگلیسی: Sticklebacks and tubesnouts

نام فارسی: پشت‌خاردار‌ماهیان، آبنوس‌ماهیان، سه‌خاره‌ماهیان

◄ این خانواده در آب‌های دریای خزر نیز نمایندگانی دارد، از این رو در در آن بخش نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

Gasterosteidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده پشت‌خاردارماهیان، Gasterosteidae:

 • دارای 5 جنس و 18 گونه در آب‌های جهان
 • بدن کشیده یا غیرکشیده
 • گاهی همراه با صفحات استخوانی (Scute) در طرفین یا فاقد آن
 • کیسه شنا مسدود است و به معده ماهی متصل نیست.
 • دارای یک باله پشتی معمولی با 6 تا 14 شعاع سخت در ابتدای آنها
 • باله‌های شکمی در نزدیکی باله‌های سینه‌ای واقع شده است، دارای یک خار و یک یا دو شعاع نرم، به ندرت فاقد باله شکمی
 • فک فوقانی متمایل به استخوان میان‌فکی است.
 • بزرگترین گونه این خانواده 18 سانتیمتر طول دارد
 • تعداد مهره‌های ستون مهره‌ها 28 تا 42 عدد است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری بالایی، میوسن است

• پراکنش پشت‌خاردارماهیان در آب‌های داخلی ایران:

حوضه آبریز دریای خزر، اغلب در نواحی مصبی

• جنس‌های خانواده پشت‌خاردارماهیان در آب‌های داخلی ایران:

دو جنس از این خانواده در آب‌های داخلی ایران دیده می‌شود:

 • 1. Gasterosteus > جنس سه‌خاره‌ها
 • 2. Pungitius > جنس نه‌خاره‌ها

• گونه‌های پشت‌خاردارماهیان در آب‌های داخلی ایران:

جنس‌های بالا، دارای دو گونه به شرح جدول زیر هستند.
با کلیک روی نام هرگونه از جدول زیر، اطلاعات بیشتر دریافت کنید ↓

Gasterosteus aculeatus
ماهی سه‌خاره
Pungitius platygaster
ماهی سه‌خاره‌نما
 
◄ تصاویر زیر نمایانگر بعضی گونه‌های خانواده پشت‌خاردار‌ماهیان در نقاط مختلف جهان است:
Apeltes quadracus >> ماهی چهارخاره Gasterosteus aculeatus aculeatus >> ماهی سه خاره Ninespine stickleback >> ماهی نه خاره
Apeltes quadracus >> ماهی چهارخاره Gasterosteus aculeatus aculeatus >> ماهی سه‌خاره Pungitius pungitius >> ماهی نه‌خاره
Pungitius sinensis >> ماهی پشت خاردار آمور Spinachia spinachia >> ماهی پشت خاردار دریایی Culaea inconstans >> ماهی خاردار جویباری
Pungitius sinensis >> ماهی پشت خاردار آمور Spinachia spinachia >> ماهی پشت خاردار دریایی Culaea inconstans >> ماهی خاردار جویباری