تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده چرب‌ماهیان
(Lotidae)
 

 

»» خانواده چرب ماهیان، متعلق به راسته چرب‌ماهی‌سانان (Gadiformes) است.

::

ریشه لغوی: واژه فرانسوی la lote به معنای روغن‌ماهی

نام انگلیسی: Hakes and burbots

نام فارسی: چرب‌ماهیان، درازماهیان

Lotidae

• مشخصات کلی خانواده چرب‌ماهیان:

 • اکثرا ساکن دریا، همچنین دارای گونه‌های لب‌شور و شیرین.
 • دارای 3 جنس و 5 گونه در جان.
 • داری سه باله پشتی، اولی بلافاصله پشت سر، و دو باله مخرجی. باله‌های شکمی جلوتر از باله‌های سینه‌ای قرار دارند.
 • باله شکمی جلوتر از باله سینه‌ای.
 • باله‌ها بدون خار.
 • اغلب دارای سبیلک.
 • تخم‌ها بدون کیسه زرده.
 • فاقد ارتباط بین کیسه شنا و کپسول شنوایی
 • دارای دندان بر روی استخوان تیغه‌ای (Vomer).
 • طول در بعضی گونه‌ها به دو متر میرسد.
 • اغلب گونه‌ها در ناحیه بستری و بنتیک، و از مهره داران و ماهیان دیگر تغذیه می‌کنند.
 • گونه‌های این خانواده در دامنه‌های دمایی متنوعی یافت می‌شوند.
 • اعصاب بویایی خیلی کوتاه هستند.
 • دارای گونه‌های مهاجر است.
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.

• پراکنش ماهی چرب:

در صورت وجود، رودخانه‌های منتهی به دریای خزر، به عنوان زیستگاه غیر اصلی.

• جنس و گونه:

از این خانواده یک جنس و گونه زمانی در آب‌های ایران گزارش میشده، ولی به نظر میرسد منقرض شده است یا حداقل میزان آن بسیار کم است. در بعضی منابع این گونه را جزو خانواده ای به نام Gadidae طبقه بندی می‌کنند.

 • 1. Lota lota >> چرب ماهی، ماهی نالیم

 

 

 

:: اطلاعات بیشتر از این گونه، در بخش گونه‌ها موجود است.

 

1. Lota lota
ماهی چرب
.:::. تصویری از بعضی گونه‌های خانواده Lotidae در نقاط مختلف جهان:
Boreogadus saida >> چرب ماهی قطبی Eleginus gracilis >> چرب ماهی زعفرانی Merlangius merlangus
Boreogadus saida >> چرب ماهی قطبی Eleginus gracilis >> چرب ماهی زعفرانی Merlangius merlangus
Pollachius virens Theragra chalcogramma >> زغال ماهی آلاسکا Trisopterus esmarkii >> ماهی لب کلفت نروژی
Pollachius virens Theragra chalcogramma >> زغال ماهی آلاسکا Trisopterus esmarkii >> ماهی لب کلفت نروژی