تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌ماهیان دم‌دراز
(Alopiidae)
 ■ مشخصات کلی خانواده کوسه ماهیان دراز دم (Alopiidae):

»» خانواده کوسه‌ماهیان دراز‌دم، متعلق به راسته کوسه‌سانان (Lamniformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> Alopex= روباه

نام انگلیسی: Thresher Sharks

نام فارسی: کوسه‌ماهیان دم‌دراز

Alopiidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌ماهیان دم‌دارز، Alopiidae:

 • دارای 1 جنس و 3 گونه در جهان.
 • پراکنش در کل آب‌های جهان.
 • لوب بالایی دم به شدت کشیده است و تا نصف طول کل ماهی را در بر می‌گیرد.
 • اندازه بدن ممکن است تا 500 سانتیمتر(پنج متر) برسد.
 • سه تا پنج آبشش، که درمجاورت پایه باله سینه‌ای باز می‌شوند.
 • تخمگزار زنده‌زا هستند. نوزاد از کیسه زرده تغذیه می‌کند. دارای 2 تا 4 جنین هستند که اندازه آنها در بدو تولد 120 تا 152 سانتیمتر است.
 • تغذیه از ماهیان کوچک و بی‌مهرگان شناور صورت می‌گیرد. گاهی به گله های ماهی‌ها حمله می‌کنند.
 • ساکن آب‌های ساحلی و آب‌های دور از کرانه‌ای. تا عمق بیشتر از 500 متری دیده می‌شوند.
 • در اغلب آب‌های اقیانوس‌ها دیده می‌شوند.
 • در کشورهای جنوب شرقی آسیا به صورت تازه، خشک و شور مصرف خوراکی می‌شوند.
 • صید آنها بوسیله رشته قلاب طویل، قلاب و تورهای گوشگیر با چشمه درشت انجام می‌شود.
 • اولین فسیل مربوط به ترشیاری پایینی و ائوسن پایینی

 

 

■ پراکنش کوسه‌ماهیان دم‌دراز در آب‌های ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خانواده کوسه ماهیان دم دراز گزارش شده است (این خانواده در کل همین یک جنس را دارد):

 • 1. Alopias : کوسه‌های دم‌دراز

• گونه‌های کوسه‌ماهیان دم‌دراز در ایران: سه گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر است. (در سطح جهان هم تنها 3 گونه دارد).
با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه اطلاعات کامل آن گونه بروید↓

1. Alopias pelagicus
کوسه پلاژیک ، کوسه دراز دم
2. Alopias superciliosus
کوسه درازدم چشم‌درشت
3. Alopias vulpinus
کوسه دم‌دراز معمولی
تصاویر زیر، سه گونه خانواده کوسه‌ماهیان دراز دم در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:
Alopias pelagicus >> کوسه ماهی پلاژیک Alopias superciliosus >> کوسه دم دراز چشم بزرگ Alopias vulpinus >> کوسه ماهی دم باریک
Alopias pelagicus >> کوسه دم دراز پلاژیک Alopias superciliosus >> کوسه دم دراز چشم بزرگ Alopias vulpinus >> کوسه ماهی دم باریک