تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سفیدکوسگان
(Lamnidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌ماهیان سفید یا سفیدکوسگان (Lamnidae):

»» خانواده کوسه ماهیان سفید، عضو راسته کوسه‌سانان (Lamniformes) می‌باشد.

ریشه لغوی: یونانی >> Lamna, -es = کوسه

نام انگلیسی: Mackerel sharks, White sharks

نام فارسی: کوسه ماهیان سفید، سفید کوسگان، ماکرل کوسه ها

Lamnidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سفیدکوسگان Lamnidae:

 • پراکنش در کلیه آب‌های شور جهان.
 • در سطح جهان دارای 3 جنس و 5 گونه است.
 • کوسه‌هایی اغلب بزرگ.
 • پوزه نوک تیز و بدن دوکی‌شکل.
 • شکاف‌های آبششی بزرگ. پنجمین شکاف آبششی جلوی پایه باله سینه‌ای باز می‌شود.
 • اولین باله پشتی بزرگ، کشیده و ایستاده بوده و زاویه‌دار یا منحنی است.
 • دومین باله پشتی و باله مخرجی کوچک هستند.
 • ساقه باله دمی دارای برآمدگی Keel می باشند. دم متفاوت از سایر کوسه‌ماهیان است. بطوریکه بخش بالایی باله دمی کمی بزرگتر از پائینی است.
 • دندان‌ها بزرگ هستند.
 • گاهی فاقد حفره اسپیراکل
 • حداکثر طول بیش از 6 متر.
 • شکارچیانی سریع هستند. برخی آدم‌خوار هستند.
 • تخم‌گذار-زنده زا هستند که نوزادان از کیسه زرده یا سایر مواد فراهم شده توسط والد استفاده می‌کنند.
 • در آب‌های باز اقیانوسی و ساحلی زیست می‌کنند، اما گاهی همراه گله‌های تون زرد باله و هوور مسقطی برروی مناطق فلات قاره نیز دیده می‌شوند.
 • زندگی انفرادی دارند.
 • گوشت آن‌ها بصورت تازه، نمک زده و خشک مصرف خوراکی دارد.
 • صید آن‌ها توسط تور گوشگیر شناور با چشمه‌های درشت و رشته قلاب طویل شناور انجام می‌گردد.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: سه جنس از خانواده کوسه‌ماهیان سفید از آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Charcarodon : کوسه سفید
 • 2. Isurus : کوسه ماکو
 • 3. Lamna : لامنا

 

• گونه‌های کوسه‌ماهیان سفید ایران: سه گونه از جنس‌های فوق به شرح جدول زیر در آب‌های ایران مشاهده شده است: ↓

1. Carcharodon carcharias
کوسه سفید بزرگ
2. Isurus oxyrinchus
کوسه وحشی
3. Lamna nasus
کوسه زره‌پوش
تصاویر زیر گونه‌هایی از خانواده Lamnidae در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:

Carcharodon carcharias >> کوسه سفید بزرگ Isurus paucus >> کوسه دم کوتاه Lamna nasus >> کوسه ماهی شکارچی