تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شهری‌ماهیان
(Lethrinidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده شهری‌ماهیان (Lethrinidae):

»» خانواده شهری‌ماهیان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> Lethrinia = نام یک ماهی متعلق به جنس Pagellus.

نام انگلیسی: Emperors, Scavengers, Pigface, Breams, Larg eye breams.

نام فارسی: شهری ماهیان، شری ماهیان

Lethrinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شهری‌ماهیان ، Lethrinidae:

 • پراکنش متمرکز در آبهای گرمسیری اقیانوسهای آرام و هند (بجز گونه Lethrinus atlanticus که در اقیانوس آرام دیده می‌شود).
 • بدن بیضی شکل یا چهارگوش، کمی در مقطع فشرده است. دهان انتهایی، پائینی و اندکی قابل‌ارتجاع است.
 • دارای 5 جنس و 42 گونه در سطح جهان.
 • باله پشتی دارای 10 خار و 9 تا 10 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی دارای 3 خار و 8 تا 10 شعاع نرم است.
 • شعاع سخت باله پشتی و مخرجی قابل مخفی شدن در غلاف‌های پایه‌ای فلس‌ها است.
 • باله سینه‌ای دراز و نوکدار است.
 • باله شکمی دارای یک شعاع سخت و 5 شعاع نرم است.
 • باله دمی لبه دار و یا هلالی‌شکل است.
 • فاقد بر آمدگی keel در بخش زیر شکمی.
 • پوسته برجسته زیر چشمی کوچک است.
 • اندازه آن‌ها تا 100 سانتیمتر می‌رسد.
 • تغذیه این خانواده از بستر دریا بوده و ماهیان ساحلی گوشتخوار هستند. شب‌ها تغذیه کرده و غذای آن‌ها بی‌مهرگان کفزی یا ماهی است.
 • هر دو فک دارای دندان‌های نیش جلویی هستند. پشت آن‌ها توده‌هایی از دندان‌های سوزنی‌شکل است. یک ردیف دندان آسیایی جانبی نیز دارند که مناسب خوردن بی‌مهرگان صدفدار است.
 • لب‌ها ضخیم و گوشتالو.
 • فلس‌ها از نوع شانه‌ای می باشد و روی سرپوش آبششی را نیز پوشانده است. ولی گونه‌ها و پیش‌سرپوش آبششی بدون فلس هستند.
 • ممکن است گله‌ای یا منفرد زندگی کنند، به نظر نمی‌رسد که ماهیانی دارای قلمرو باشند.
 • بصورت گروهی در مناطق پلاژیک تخمریزی می‌کنند.
 • شنای کندی دارند و اغلب قابلیت تغییر رنگ دارند.
 • گونه‌های از جنس Lethrinus دارای هرمافرودیتیزم و تغییر جنسیت ماده به نر هستند.
 • گونه‌های بزرگ آن مصرف غذایی زیادی دارند، اگرچه بعضی از گونه‌ها حین طبخ بوی نامطبوعی می‌گیرند.
 • صید آن‌ها بوسیله قلاب، تورگوشگیر، گرگور، ترال کف‌روب و نیزه انجام می‌گیرد.

 

■ پراکنش شهری‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 3 جنس از شهری‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Gymnocranius » یک گونه
 • 2. Lethrinus » شهری‌ماهی‌ها: ده گونه
 • 3. Monotaxis » یک گونه

 

• گونه‌های شهری‌ماهیان ایران: 12 گونه از جنس‌های فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند که به شرح جدول زیر هستند.
با کلیک روی هر گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓
توجه: خانه های آبی تیره، گونه هایی هستند که در حال تکمیل اطلاعات بوده و تدریجا جایگزین خواهند شد

 
1. Gymnocranius grandoculis
شهری چشم‌درشت خط‌آبی
2. Lethrinus borbonicus
شهری بینی سربالا
3. Lethrinus crocineus
شهری دم‌زرد
4. Lethrinus harak
شهری انگشتی
5. Lethrinus lentjan
شهری گوش قرمز
6. Lethrinus microdon
شهری دندان‌کوچک
7. Lethrinus nebulosus
شهری معمولی
8. Lethrinus obsoletus
شهری خط‌نارنجی
9. Lethrinus olivaceus
شهری صورت‌دراز
10. Lethrinus variegatus
شهری باریک
11. Lethrinus xanthochilus
شهری زردلب
12. Monotaxis grandoculis
شهری چشم‌درشت کوژپوزه
تصاویر زیر، بعضی از گونه های خانواده Lethrinidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Gnathodentex aureolineatus >> شهری ماهی چشم درشت مخطط Gymnocranius griseus >> شهری ماهی Lethrinus atlanticus >> شهری ماهی اطلس
Gnathodentex aureolineatus >> شهری ماهی چشم درشت مخطط Gymnocranius griseus >> شهری ماهی
چشم درشت خاکستری
Lethrinus atlanticus >> شهری ماهی اطلس
Lethrinus conchyliatus >> شهری سرخ گونه Monotaxis grandoculis >> شهری ماهی Wattsia mossambica >> شهریم ماهی
Lethrinus conchyliatus >> شهری سرخ گونه Monotaxis grandoculis >> شهری ماهی
چشم درشت پوزه خمیده
Wattsia mossambica >> شهریم ماهی
چشم درشت موزامبیک