تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده مارماهیان درنده دریایی
(Muraenesocidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده مارماهیان درنده دریایی (Muraenesocidae):

»» خانواده مارماهیان درنده دریایی، عضو راسته مارماهیسانان (Anguiliformes) می‌باشند.
با خانواده مارماهیان دریایی Congridae اشتباه نشود

ریشه لغوی: لاتین > Muraena=نوعی مارماهی + یونانی>Esox=نام نوعی ماهی. خود از عبارتی ایرلندی به معنای آزادماهی گرفته شده است.

نام انگلیسی: Pike Congers

نام فارسی: مارماهیان درنده دریایی

Muraenesocidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده مارماهیان درنده دریایی Muraenesocidae:

 • تمرکز پراکنش در مناطق گرمسیری اقیانوسهای اطلس، آرام و هند.
 • 6 جنس و 15 گونه در آب‌های جهان دارند.
 • بدن خیلی دراز و کشیده و فاقد باله شکمی، دارای دم فشرده، دهان بزرگ، پوزه دراز و فک با اندازه معمولی (دراز نیست).
 • دندان‌های توسعه‌یافته، بویژه روی استخوان تیغه‌ای. دندان‌های نیش بزرگ شبیه دندان افعی. شکاف دهان تا پشت چشم ادامه می‌یابد.
 • سوراخ‌های بینی جانبی.
 • دهانه‌های آبششی شکاف مانند است.
 • باله پشتی و مخرجی و دمی به یکدیگر پیوسته است.
 • باله سینه‌ای گسترده است. بعضی گونه‌ها فاقد باله سینه‌ای هستند.
 • نقطه شروع باله پشتی روی باله سینه‌ای یا کمی جلوتر از آن است.
 • فاصله مخرج تا دهانه‌های آبششی خیلی بزرگتر از طول سر می‌باشد.
 • چشم‌ها درشت، پوشیده از پوست.
 • خط جانبی واضح.
 • دارای 120 تا 216 مهره.
 • روی بستر‌های نرم و تا عمق صد متری زیست می‌کنند. بعضی گونه‌ها وارد مناطق مصبی، مناطق کم‌عمق و عمیق نیز می‌شوند.
 • تغذیه از ماهیان کوچک و سخت‌پوستان صورت می‌گیرد.
 • گوشت آنها قابل خوردن است. ولی در ایران مورد استفاده چندانی ندارد.
 • صید آنها با رشته‌قلاب طویل، ترال، قلاب و گرگور انجام می‌شود.
 • اولین فسیل‌های آن متعلق به دوره ترشیاری پایین و ائوسن پایین است

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، دو جنس از خانواده مارماهیان‌ دریایی گزارش شده است:

 • 1. Congresox
 • 2. Muraenesox

 

• گونه‌های مارماهیان درنده دریایی در ایران: از جنس‌های فوق در آب‌های ایران مجموعا دو گونه به شرح جدول زیر گزارش شده است .
برای مشاهده جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید

1. Congresox talabon
مارماهی دریایی زرد
2. Muraenesox cinereus
مارماهی دندان‌خنجری
تصاویر زیر بعضی از گونه های خانواده Muraenesocidae را در نقاط مختلف جهان نشان می دهد:
Congresox talabonoides >> مارماهی دریایی Cynoponticus coniceps >> مارماهی دریایی Gavialiceps taeniola
Congresox talabonoides >> مارماهی دریایی
هندی
Cynoponticus coniceps >> مارماهی دریایی
سرخ فام
Gavialiceps taeniola
Gavialiceps taiwanensis >> مارماهی سرسوسماری تایوان Muraenesox bagio >> مارماهی دریایی Oxyconger leptognathus >> مارماهی دریایی
Gavialiceps taiwanensis >> مارماهی سرسوسماری تایوان Muraenesox bagio >> مارماهی دریایی
معمولی
Oxyconger leptognathus >> مارماهی دریایی
دم کوتاه