تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گربه‌ماهیان ماردُم
(Plotosidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده گربه‌ماهیان مار دُم یا گرزک ماهیان (Plotosidae):

»» خانواده گربه‌ماهیان ماردُم به راسته گربه‌ماهی‌سانان (Siluriformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی >> Plotos=شناور بودن

نام انگلیسی: Eeltail catfishes

نام فارسی: گربه‌ماهیان ماردُم، گُرزک‌ماهیان

Plotosidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گربه ماهیان مار دم Plotosidae:

 • پراکنش بیشتر در اقیانوس‌های هند و غرب اقیانوس آرام، از ژاپن تا استرالیا و فیجی.
 • 10 جنس و 42 گونه دارد.
 • بدن مارماهی‌شکل. فاقد فلس.
 • دم مدور یا نوک‌تیز
 • معمولا دارای چهار جفت سبیلک.
 • جلوی باله‌های سینه‌ای و پشتی دارای یک خار مضرس است.
 • در فرورفتگی پشت باله شکمی، اندام شاخه‌مانندی دیده می‌شود که توسط یک تاندون به ستون مهره‌ها متصل شده، ظاهرا قابل حرکت است ولی عمل آن نامعلوم است.
 • خط جانبی کامل است.
 • فاقد باله چربی.
 • شعاع‌های باله پشتی -دمی، ممکن است بسیار کشیده در طول پشت باشند. بخش زیرین باله دمی به باله مخرجی بلند آنها پیوند خورده است.
 • اشعه آبششی با 7 تا 14 شعاع.
 • بعضی از آنها خطرناک و آسیب‌زننده هستند.
 • اغلب اعضای این خانواده ساکن آب‌های شیرین و بعضی از آنها نیز دریازی هستند. بعضی دریازی و هنگام تخمریزی وارد آب شیرین می‌شوند.
 • کفزی‌خوار بوده و از سبیلک خود برای یافتن غذا استفاده می‌کنند. از سخت‌پوستان، نرمتنان و ماهی‌ها تغذیه می‌کنند.
 • در آب‌های ساحلی با بستر صخره‌ای مرجانی، آبگیرهای جزر و مدی و مصب‌ها یافت می‌شود.
 • بعضی گونه‌ها مناسب نگهداری در آکواریوم هستند.
 • بصورت تازه، خشک یا شور مورد استفاده انسانی قرار می‌گیرد(اغلب بیرون از ایران).
 • صید آنها توسط ترال کفروب، تورهای گردان، گرگور و قلاب انجام می‌شود.

 

■ پراکنش گرزک‌ماهیان در ایران:

◄ جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان یک جنس از خانواده گربه‌ماهیان ماردم گزارش شده است:

 • 1. Plotosus

 

◄ گونه‌ها: یک گونه از جنس فوق در ایران شناسایی شده است. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید:

1. Plotosus lineatus
گرزک، گربه‌ماهی مخطط
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Plotosidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Cnidoglanis macrocephalus >> گربه ماهی کفشدوز Euristhmus lepturus >> گربه ماهی دم دراز Neosilurus ater >> گربه ماهی باریک
Cnidoglanis macrocephalus >> گربه ماهی کفشدوز Euristhmus lepturus >> گربه ماهی دم دراز Neosilurus ater >> گربه ماهی باریک
Paraplotosus albilabris >> گربه-مار ماهی Porochilus argenteus >> گربه ماهی نقره ای
Paraplotosus albilabris >> گربه-مار ماهی
لب سفید
Porochilus argenteus >> گربه ماهی نقره ای Tandanus tandanus >> شبنم ماهی