تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کفشک‌ماهیان تیزدندان
(Psettodidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده کفشکماهیان تیزدندان (Psettoididae):

»» خانواده کفشک ماهیان تیزدندان به راسته کفشک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) هستند.

ریشه لغوی: Psetta= نوعی ماهی

نام انگلیسی: Psettodids, Indian halibuts

نام فارسی: کفشک ماهیان تیز دندان

Psettoididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کفشک‌ماهیان تیزدندان، Psettodidae:

 • ساکن غرب آفریقا و اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام.
 • 1جنس و 3 گونه در آب‌های جهان دارد.
 • چشم‌ها در سمت چپ یا راست سر. چشم تغییر مکان یافته، در بخش پشتی سر قرار دارد.
 • دهان بزرگ و انتهایی، استخوان‌های تیغه ای و کام و نیز زبان، دارای دندان‌های کوچک هستند. دندان‌های فکی در دو تا سه ردیف مستقیم، منحنی، نوک تیز یا با انتهایی چند شاخه است.
 • لبه های پیش سرپوش آبششی مشخص بوده و زیر پوست پنهان نیست. دهانه های آبششی وسیع است.
 • مبدا باله پشتی پشت چشم است. شعاع‌های جلویی سخت هستند. باله پشتی در طول پشت امتداد دارد.
 • باله مخرجی قاعده طویلی دارد.
 • باله شکمی تقریبا قرینه با یک خار ضعیف و 5 شعاع نرم.
 • باله‌های سینه‌ای تقریبا مساوی و دارای نوک گردی هستند.
 • باله دمی بریدگی مضاعف دارد.
 • فلس‌ها از نوع دایره‌ای هستند و حالت چسبنده با لبه‌ای که دارای دندانه‌های ظریف است بوده و تا روی سر امتداد می‌یابند.
 • خط جانبی در دو طرف بدن گسترش یافته است و در قسمت جلویی بدن کمی انحنا دارد.
 • تعداد مهره ها 24 عدد (10+14) است.
 • تصور می‌شود که کفشک‌ماهیان تیزدندان، ابتدایی‌ترین نوع کفشک‌ماهیان باشند.
 • تعداد مهره‌های آن‌ها کم و بیشتر به سمت مقابل شنا می‌کنند.
 • بزرگترین گونه آن Psettodes erumei تا 64 سانتیمتر رشد می‌کند.
 • لارو کفشک‌ماهیان تیزدندان، پلاژیک بوده و اوایل زندگی چشم‌ها در دو طرف سر قرار دارند که به تدریج یکی از چشم‌ها به سمت دیگر حرکت می‌کند.
 • در آب‌های ساحلی تا عمق 60 متر زیست کرده و ماهیانی کفزی هستند.
 • احتمالا گوشتخوار هستند.
 • گوشت آن‌ها لذیذ و با ارزش است.
 • صید آن‌ها با ترال کف و رشته قلاب طویل عمقی امکان‌پذیر است.

 

 

■ پراکنش کفشک‌ماهیان تیزدندان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 1 جنس از کفشک‌ماهیان تیزدندان گزارش شده است:

 • 1. Psettodes: جنس سپرماهی خاردار

 

• گونه‌ها: 1 گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند که به شرح جدول زیر استد. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید:

1.Psettodes erumei
کفشک تیزدندان/کفشک خاردار هندی
.::. تصاویر زیر، کلیه گونه‌های خانواده Psettodidae را نشان می‌‌دهد. :
Psettodes belcheri>> کفشک خاردار دم خالدار Psettodes bennettii >> کفشک خاردار Psettodes erumei >> کفشک خاردار هندی
Psettodes belcheri>> کفشک خاردار دم‌خالدار
(اسکلت و بخشی از گردش خون)
Psettodes bennettii >> کفشک خاردار Psettodes erumei >> کفشک خاردار هندی