تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی سنگ‌لیس میمه
( Garra meymehensis )
 
ماهی سنگ‌لیس میمه

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه ماهی سنگ‌لیس میمه

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Garra meymehensis Zamani-Faradonbe, Keivany, Dorafshan & Zhang 2021
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی سنگ‌لیس میمه و نیز: گل‌چراغ میمه
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Carps)
Subfamily: Labeoninae
Genus: Garra (جنس: سنگ‌لیس‌ها)
Species: Garra meymehensis (گونه: ماهی سنگ‌لیس میمه)

:: نام انگلیسی: Meymeh garra
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Garra: از اسم هندی گرفته شده است. / Meymehensis= رود میمه

■ کشورهای محل زندگی ماهی سنگ‌لیس میمه

• گزارش‌شده فقط در ایران

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی سنگ‌لیس میمه

• بومی انحصاری در ایران، رودخانهء میمه ایلام، نزدیکی جاده دهلران به مهران. رود میمه از حوضهء دجله، 145 کیلومتر در ایران جریان دارد و پس از ورود به عراق با نام نهرالطیب به دجله می‌ریزد.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی سنگ‌لیس میمه
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی سنگ‌لیس میمه

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-3 شعاع ساده و 7.5-8.5 شعاع منشعب، آخرین شعاع ساده کوتاهتر از طول سر و ضلع پشتی آن کمی مقعر، پایهء این باله به نوک پوزه نزدیکتر است تا پایهء بالهء دمی. اولین شعاع آن بلندترین است، نوک آخرین باله منشعب در حالت خمیده به نزدیکی بالای مخرج می‌رسد. | باله مخرجی کوچک، با 2 شعاع ساده و 5.5 شعاع منشعب. اولین شعاع منشعب بلندترین است و ضلع پشتی آن مستقیم یا کمی مقعر است، پایهء آن معمولا به پایهء باله دمی نزدیکتر است تا پایهء باله شکمی | باله سینه‌ای دارای 1 شعاع ساده و 10-13 شعاع منشعب است. نوک بالهء سینه‌ای تا فاصلهء 3-4 فلس مانده به مقابل بالهء شکمی می‌رسد. طول آن کوتاهتر از طول سر است. | باله شکمی یک شعاع نرم و 6-7 شعاع منشعب دارد. نوک این باله به مخرج یا حاشیهء قدامی پایهء باله مخرجی می‌رسد. باله شکمی به پایه باله مخرجی نزدیکتر است تا باله سینه‌ای. | مخرج با بالهء مخرجی به اندازهء 2-3 فلس فاصله دارد. | طول ساقهء دمی 0.8-1.5 بار بلندتر از ارتفاع آن است. | باله دمی دوشاخه است و 9+8 شعاع دارد. نوک لوب‌های آن تیز است. | مجموع جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) روی کمان اول، برابر 16-20 عدد است. | خط جانبی کامل با 33-37 فلس و 2-3 فلس روی پایهء بالهء دمی قرار دارد. | بالای خط جانبی 3-5 ردیف، پایین خط جانبی 3-4 ردیف و دور ساقهء دمی 13-16 عدد فلس دارد. | چانه پوشیده از فلس‌های زیرپوستی. | فلس‌های شکمی غیر داخلی و مشخص هستند. | رنگ ماهی زنده بصورت کلی نقره‌ای درخشان تا سبز کمرنگ. باله‌ها شفاف، باله‌های زوج زرد-طلایی با خال‌های سیاه، سر خاکستری تا سبز. مردمک چشم نارنجی نقره‌ای، نقاط قهوه‌ای تیره در قسمت بالا. فلس‌های جانبی سبزنقره‌ای و خاکستری تیره، در بخش سمت شکم پهلو و شکم سفید یا خاکستری روشن، سبیلک منقاری دارای خال‌های ریز سیاه.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.1 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل ماهی سنگ‌لیس میمه

-

■ صید ماهی سنگ‌لیس میمه

صید تجاری ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی سنگ‌لیس میمه

دارای ارزش اکولوژیک و زیبایی است.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی سنگ‌لیس میمه

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، وضعیت ارزیابی‌نشده دارد، اما به دلیل انحصاری و محدود بودن آن، نیازمند توجه ویژه است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سنگ‌لیس میمه

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی سنگ‌لیس میمه:

ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه پراکنش ماهی سنگ‌لیس میمه
ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
پراکنش ماهی سنگ‌لیس میمه در ایران
ترسیم: زمانی فرادنبه و همکاران
ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه
نمای جانبی ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
نمای پشتی ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
نمای شکمی ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه
نمای پس سر ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
نمای زیر سر ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
نمای جانبی سر ماهی سنگ‌لیس میمه
عکس: زمانی فرادنبه و همکاران
ماهی سنگ‌لیس میمه ماهی سنگ‌لیس میمه
سنگ‌لیس میمه، عکس هوایی محل نمونه‌برداری
رود میمه، زیستگاه سنگ‌لیس میمه

فیلم‌هایی از ماهی سنگ‌لیس میمه
 
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر


گونه Garra tiam : ماهی سنگ‌لیس تیام
گونه Garra tashanensis : ماهی کور غار تشان