تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
کپور کفزی هریرود
( Gobio nigrescens )
 
کپور کفزی هریرود

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده تندآبه‌ماهیان گونه کپور کفزی هریرود

◄ در رده‌بندی‌های قدیمی‌تر، در خانوادهء کپورماهیان (Cyprinidae) بوده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Gobio nigrescens (Keyserling, 1861)j
:: نام فارسی و محلی ایران: کپور کفزی هریرود
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Gobionidae (خانواده: تندآبه‌ماهیان) (En: Gudgeon )
■ قبلا در خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) و زیرخانوادهای با نام Gobioninae قرار داشته است.
Genus: Gobio
Species: Gobio nigrescens (گونه: کپور کفزی هریرود)
ممکن است تنها یکی از دوگونه حاضر و گونهء Gobio gobio، در ایران باشد که به جای هم تشخیص داده شده‌اند.

:: نام انگلیسی: Hari Gudgeon
• سایر زبان‌ها:-
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Bungia nigrescens
:: ریشه لغوی: gobio : از واژه gobius (لاتین)= گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی کپور کفزی هریرود

• گزارش‌شده در ایران و نیز:
افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کپور کفزی هریرود

• بومی در شمال‌شرق ایران : حوضهء رودخانه هریرود، درچند نقطه از رودهای کلات، گلبهار و نوبهار
• سایر نقاط جهان: هریرود، آمودریا، رود زرافشان و سرخان‌دریا ازبکستان.

■ ویژگی‌های زیستگاه کپور کفزی هریرود
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کپور کفزی هریرود

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 14-17 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 5-6 عدد | خط جانبی دارای 41-42 فلس | مجموع تعداد مهره‌ها 38-39 عدد | ناحیه سینه فاقد فلس | دور ساقهء دمی 16 فلس دارد | روی پشت، قبل از پایه باله پشتی، 6-7 لکهء سیاه یا قهوه‌ای دارد. | رنگ زمینهء بدن قهوه‌ای-زیتونی تا نقره‌ای است. بالای سر خاکستری تیره با لکه‌های نامنظم سیاه و قهوه‌ای. کناره‌های سر قهوه‌ای خاکستری، قهوه‌ای یا زرد، با لکه‌های رنگی روی سرپوش آبششی. یک نوار تیره کوتاه زیر چشم و بین لبهء قدامی چشم و نوک پوزه. پشت دارای یک بافت مرمری خاکستری. قبل از باله پشتی 6-7 لکهء تیره نامنظم دارد. پهلوها دارای 9-11 لکهء دایره یا کشیده افقی است که به سمت مقابل باله پشتی محو می‌شوند و در پهلوها قبل پایه باله پشتی تیره‌تر هستند.
• اندازه: طول استاندارد آن در ایران 9.5 سانتیمتر، در ازبکستان تا 13 سانتیمتر گزارش شده است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل کپور کفزی هریرود

-

■ صید کپور کفزی هریرود

-

■ ارزش‌های اقتصادی کپور کفزی هریرود

فاقد ارزش صید تجاری

⧠ وضعیت ذخایر کپور کفزی هریرود

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) پیشنهاد شده است. پراکنش آن در ایران بسیار محدود و از کشورهای دیگر نیز اطلاعاتی منتشر نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های کپور کفزی هریرود

-

تصاویر و فیلم‌ از کپور کفزی هریرود:

کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود پراکنش کپور کفزی هریرود
کپور کفزی هریرود
ویرایش عکس: جولاده رودبار و همکاران
کپور کفزی هریرود، ازبکستان پراکنش کپور کفزی هریرود در ایران
کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود
ترسیمی از کپور کفزی هریرود
ترسیم: موسوی ثابت و همکاران
نمای پشتی کپور کفزی هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
نمای جانبی کپور کفزی هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود
کپور کفزی هریرود، ازبکستان نمای نزدیک فلس، کپور کفزی هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
هریرود، زیستگاه کپور کفزی هریرود
کپور کفزی هریرود کپور کفزی هریرود
کپور کفزی هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
کپور کفزی هریرود
عکس: موسوی ثابت و همکاران
فیلم‌هایی از کپور کفزی هریرود
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobionidae: تندآبه‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران


گونه Gobio gobio : کپور کفزی