تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
گاوماهی دریاچه‌ای
( Rhinogobius similis )
 
گاوماهی دریاچه‌ای

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده گاوماهیانگونه گاوماهی دریاچه‌ای

◄ ابهام‌های زیادی در مورد این ماهی وجود دارد (عبدلی و همکاران، 1400): با استفاده از ویژگی‌های ظاهری، برخی این گونه را گاوماهی دریاچه‌ای Rhinogobius similis و برخی نیز آن را گاوماهی آمور Rhinogobius lindbergi شناسایی کرده‌اند. برخی پژوهشگران نیز معتقدند گونه‌ای که به آسیای مرکزی معرفی [و وارد ایران] شده، گونه Rhinogobius chenei است. در این سایت هردو گونه اوّل ( R. similis و R. lindbergi)که محل اختلاف زیاد هستند، فهرست شده‌اند.
◄ اسامی عمومی گاوماهی آمور و گاوماهی دریاچه‌ای، در منابع گوناگون و بطور متناوب برای هردو گونه ( R. similis و R. lindbergi) استفاده شده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Rhinogobius similis Gill, 1859 j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی دریاچه‌ای، گاوماهی تالابی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)→ منابع قدیمی‌تر: سوف‌ماهی‌سانان
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobionellinae
Genus: Rhinogobius
Species: Rhinogobius similis (گونه: گاوماهی دریاچه‌ای)

:: نام انگلیسی: Lake goby
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobius similis, Aboma tsinanensis
:: ریشه لغوی: Rhinogobius > از واژه‌های rhinos (یونانی)= بینی + gobius (لاتین)= گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی دریاچه‌ای

• معرفی‌شده و غیربومی در ایران (عبدلی و همکاران، 1397) و نیز:
آسیا: چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ویتنام
معرفی‌شده به: افغانستان، قزاقستان، سنگاپور، ترکمنستان، ازبکستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی دریاچه‌ای

• غیربومی و معرفی‌شده در شمالشرق ایران، به تعداد محدود در هریرود در مرز کشور ایران و ترکمنستان وجود دارد. به رود تجن در ترکمستان پیوند زده شده است. گزارشی از تالاب انزلی نیز وجود دارد. نمونه‌های دیگری از همین جنس، در زیستگاه‌های دیگر مثل جاجرود، حوضه آبریز دریاچه نمک و دجله دیده شده‌اند که تشخیص تطابق آن‌ها با گاوماهی دریاچه‌ای نیاز به مطالعات بیشتری است.
• سایر نقاط جهان:
رود آمور

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی دریاچه‌ای
آب شیرین، بنتوپلاژیک (بستر و دور از بستر)
ساکن آب‌های گرمسیری
در قسمت‌های پایینی و میانی رودخانه‌ها زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی دریاچه‌ای

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 18-19 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 26 عدد است | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 8 عدد | موقعیت دهان از نوع انتهایی | فلس‌ها از نوع دایره‌ای و شانه‌ای | بدن کشیده و فشرده | اطراف چشم، ردیف‌های کوتاه پاپیلای حسی دارد | در طول پهلوها چندسری لکهء سیاه دارد | سر بدون فلس و یا فقط بر روی پیشانی فلس دارد | باله پشتی و مخرجی کوتاه | رنگ لبه‌های باله پشتی و مخرجی متمایل به نارنجی.
اغلب خصوصیات ظاهری آن در ایران با خصوصیات ارایه شده برای این گونه در مناطقی از کشورهای کره و ژاپن شباهت دارد.
• اندازه: حداکثر طول کل 10 سانتیمتر و طول استاندارد 6.6 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیمهرگان کفزی
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 22 و تعداد کروموزوم‌های دیپلئید / زیگوتیک (2n) برابر 44-44 عدد است.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی دریاچه‌ای

نر و ماده تفاوت‌هایی دارند.

■ صید گاوماهی دریاچه‌ای

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی دریاچه‌ای

فاقد ارزش صید تجاری است. در ایران ماهی بیگانه است.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی دریاچه‌ای

در سیاهه قرمز گونه‌ها دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی دریاچه‌ای

-

تصاویر و فیلم‌ از گاوماهی دریاچه‌ای:

گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای
گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای پراکنش گاوماهی دریاچه‌ای در ایران
گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای
ترسیمی از گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای، ایران
عکس: عباسی
گاوماهی دریاچه‌ای
گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای
گاوماهی دریاچه‌ای، باله سینه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای گاوماهی دریاچه‌ای، پس از خروج از تخم
فیلم‌هایی از گاوماهی دریاچه‌ای
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae: گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Rhinogobius lindbergi : گاوماهی آمور

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده
گونه Ponticola cyrius : گاوماهی کورا