تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی کپور کفزی پارسی
( Romanogobio persus )
 
ماهی کپور کفزی پارسی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده تندآبه‌ماهیان گونه ماهی کپور کفزی پارسی

◄ در رده‌بندی‌های قدیمی‌تر، در خانوادهء کپورماهیان (Cyprinidae) بوده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Romanogobio persus (Günther, 1899)j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی کپور کفزی پارسی، گاوماهی ایرانی
• اسامی محلی » گاوماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Gobionidae (خانواده: تندآبه‌ماهیان) (En: Gudgeon )
■ قبلا در خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) قرار داشته است.
Genus: Romanogobio
Species: Romanogobio persus (گونه: ماهی کپور کفزی پارسی)

:: نام انگلیسی: Kura gudgeon و نیز Persian gudgeon, Urmia gudgeon
• سایر زبان‌ها: روسی » Kurinskii peskar'
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobio persa,
:: ریشه لغوی: Romanogobio: Romanogobio: از واژه gobius (یونانی) = گاوماهی / persus= ایرانی، پارسی.

■ کشورهای محل زندگی ماهی کپور کفزی پارسی

• گزارش‌شده در ایران
و نیز: ارمنستان، ترکیه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی کپور کفزی پارسی

• بومی در حوضهء آبریز دریاچه ارومیه. تلخه‌رود، زرینه‌رود، سیمینه‌رود.
• سایر نقاط جهان: حوضهء آبریز دریای خزر (بعضی منابع این ماهی را بومزاد و اختصاصی کشور ایران اعلام کرده‌اند).

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی کپور کفزی پارسی
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های معتدل

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی کپور کفزی پارسی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3-4 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم <| باله مخرجی دارای 2-3 شعاع سخت و 5-7 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 11-16 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 5-6 عدد | خط جانبی دارای 39-45 فلس | تعداد مهره‌ها 37-42 عدد | ساقهء دمی کوچک و نازک است. | پوزه کوچک است. | دارای سبیلک کوچکی است. | فضای پیش بالهء پشتی بلند است.
• اندازه: حداکثر طول کل 10.5 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا جلبک‌خوار.
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: اطلاعات در مورد آن بسیار کم است.

■ تولیدمثل ماهی کپور کفزی پارسی

-

■ صید ماهی کپور کفزی پارسی

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی کپور کفزی پارسی

فاقد ارزش تجاری.

وضعیت ذخایر ماهی کپور کفزی پارسی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی کپور کفزی پارسی

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی کپور کفزی پارسی:

ماهی کپور کفزی پارسی ماهی کپور کفزی پارسی پراکنش ماهی کپور کفزی پارسی، نقاط قرمز
ماهی کپور کفزی پارسی، زرینه‌رود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
ماهی کپور کفزی پارسی، مهابادچای
عکس: عباسی
پراکنش ماهی کپور کفزی پارسی، نقاط قرمز
ترسیم: جولاده رودبار و همکاران
ماهی کپور کفزی پارسی
ترسیمی از ماهی کپور کفزی پارسی
فیلم‌هایی از ماهی کپور کفزی پارسی
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobionidae: تندآبه‌ماهیان در آب‌های داخلی ایران

گونه Romanogobio ciscaucasicus : کپور کفزی شمال قفقاز
گونه Romanogobio macropterus : کپور کفزی کاسپین