تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی داونینگ
( Amblyeleotris downingi )
 
گاوماهی داونینگ


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی داونینگ

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Amblyeleotris downingi Randall, 19940
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی داونینگ، گاوماهی میگویی داونینگ، گاوماهی شانه‌خالدار
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Amblyeleotris
Species: Amblyeleotris downingi (گونه: گاوماهی داونینگ)

:: نام انگلیسی: Downing's shrimpgoby و نیز: Shoulder-spot shrimp-goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Amblyeleotris از واژه amblys (یونانی) = سیاهی، تاریکی + eleotris = نام یکی از ماهیان رود نیل.

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی داونینگ
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آسیا: کویت، عمان، قطر، امارات، بحرین، عربستان، تایلند

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی داونینگ
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و اکوسیستم‌های دیگری مثل:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی داونینگ
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 13 تا 20 متری و معمولا 13-17 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری با میانگین دمای 29.3
روی بسترهای سیلتی و شنی-قلوه‌سنگی، نواحی ساحلی و پهنه‌های شنی به سر می‌برد.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی داونینگ

• شکل بدن:دو باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 16 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 17 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 18-20 شعاع نرم | باله شکمی فنجانی و متصل و دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | رنگ بدن سفیدفام، طرفین دارای 4 نوار قهوه‌ای است که پایه باله دمی را نیز در بر می‌گیرد. بین نوارهای روی بدن فضای کمرنگ وجود دارد. نقاط سیاهی بالا و پشت لبهء بالایی سرپوش آبششی قرار دارد. سرپوش آبششی دارای لکه‌های تیره نامنظم است. | باله‌های شکمی متصل | فاقد فلس در ناحیه میانی پیش‌پشتی | ردیف طول یبدن دارای 116-129 فلس | دور ساقه دمی 26-28 عدد فلس دارد | باله دمی کم و بیش بلند | بدن کشیده با مقطع بیضی
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 14 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان. با میگوهای خانواده Alpheidae (Alpheus bellulus-A. ochrostriatus) همزیست است: میگو لانه‌سازی می‌کند و گاوماهی داونینگ وظیفه حفاظت مقابل شکارچیان را دارد چون بینایی میگو ضعیف است.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی داونینگ

-

■ صید گاوماهی داونینگ

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی داونینگ

فاقد ارزش صید تجاری.
ماهی آکواریومی است.

وضعیت ذخایر گاوماهی داونینگ

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی داونینگ

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی داونینگ:

گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ
گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ پراکنش گاوماهی داونینگ
گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ
گاوماهی داونینگ گاوماهی داونینگ، عمّان گاوماهی داونینگ، کویت
فیلم‌هایی از گاوماهی داونینگ
 
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان

گونه Amblyeleotris triguttata: گاوماهی میگویی سه‌نقطه
گونه Amblyeleotris diagonalis: گاوماهی میگویی مورب

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک