تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی تک‌خال
( Coryogalops monospilus )
 
گاوماهی تک‌خال


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی تک‌خال

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Coryogalops monospilus Randall, 1994 0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی تک‌خال،
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Coryogalops
Species: Coryogalops monospilus (گونه: گاوماهی تک‌خال)

:: نام انگلیسی: Onespot goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی تک‌خال
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
کویت و عمان.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی تک‌خال
• بومی در خلیج فارس و:
اقیانوس هند، دریای عرب

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی تک‌خال
دریازی، کفزی
-
ساکن نواحی گرمسیری
در آبگیرهای صخره‌ای مشاهده می‌شوند.
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی تک‌خال

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 10 شعاع نرم | باله دمی کاملا گرد و کوتاه
• اندازه: حداکثر طول کل 5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: جانوران کفزی ریز.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی تک‌خال

-

■ صید گاوماهی تک‌خال

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی تک‌خال

فاقد ارزش صید تجاری.

وضعیت ذخایر گاوماهی تک‌خال

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی تک‌خال

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی تک‌خال:

گاوماهی تک‌خال    
گاوماهی تک‌خال، کویت    
فیلم‌هایی از گاوماهی تک‌خال
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Coryogalops anomolus : گاوماهی آنومولوس
گونه Coryogalops adamsoni: گاوماهی آدامسون