تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی آدامسون
( Coryogalops adamsoni )
 
گاوماهی آدامسون


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی آدامسون

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Coryogalops adamsoni (Goren, 1985)0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی آدامسون،
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Coryogalops
Species: Coryogalops adamsoni (گونه: گاوماهی آدامسون)

:: نام انگلیسی: Adamson's goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Monishia adamsoni
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی آدامسون
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
پاکستان و عمان.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی آدامسون
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
اقیانوس هند، دریای عرب

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی آدامسون
دریازی، کفزی
در عمق 1 تا 3 متری مشاهده می‌شود.
ساکن آب‌های گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی آدامسون

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 12-13 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | باله سینه‌ای بدون خار و دارای 19-22 شعاع نرم | باله سینه‌ای فنجانی‌شکل و پیوسته | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم
• اندازه: حداکثر طول کل 6.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: جانوران کفزی مثل جورپایان و خرچنگ‌های گرد.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی آدامسون

-

■ صید گاوماهی آدامسون

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی آدامسون

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی آدامسون

در سیاهه قرمز گونه‌ها، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی آدامسون

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی آدامسون:

گاوماهی آدامسون گاوماهی آدامسون  
گاوماهی آدامسون پراکنش گاوماهی آدامسون  
فیلم‌هایی از گاوماهی آدامسون
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae : گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Coryogalops anomolus : گاوماهی آنومولوس
گونه Coryogalops monospilus: گاوماهی تک‌خال