تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی آنومولوس
( Coryogalops anomolus )
 
گاوماهی آنومولوس


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی آنومولوس

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Coryogalops anomolus Smith, 1958 0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی آنومولوس
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Coryogalops
Species: Coryogalops anomolus (گونه: گاوماهی آنومولوس)

:: نام انگلیسی: Anomolous goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Coryogalops sufensis
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی آنومولوس
• گزارش‌شده در ایران و نیز:
آسیا: عمان، عراق، بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات، بحرین
آفریقا: تانزانیا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی آنومولوس
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی آنومولوس
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 1 تا 16 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
روی بسترهای سیلتی و قلوه‌سنگی یا علف‌های دریایی زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی آنومولوس

• شکل بدن: دو باله پشتی، مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم است | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم است. | باله سینه‌ای دارای 16-19 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی گرد و کوچکتر از سر است. باله‌های شکمی بدون اتصال و تنها در آخر پای به هم می‌رسند. | بدن کشیده
• اندازه: حداکثر طول کل 5.8 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی آنومولوس

-

■ صید گاوماهی آنومولوس

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی آنومولوس

فاقد ارزش صید تجاری.

وضعیت ذخایر گاوماهی آنومولوس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی آنومولوس

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی آنومولوس:

گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس
گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس، نر پراکنش گاوماهی آنومولوس
گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس
گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس گاوماهی آنومولوس
فیلم‌هایی از گاوماهی آنومولوس
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae : گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Coryogalops tessellatus : گاوماهی موزاییکی
گونه Coryogalops adamsoni: گاوماهی آدامسون
گونه Coryogalops monospilus: گاوماهی تک‌خال