تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی شطرنجی
(Gobiopsis canalis)
 
گاوماهی شطرنجی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی شطرنجی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Gobiopsis canalis Lachner & McKinney, 1978 I
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی شطرنجی،
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Gobiopsis
Species: Gobiopsis canalis (گونه: گاوماهی شطرنجی)

:: نام انگلیسی: Checkered goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Gobiopsis از واژه‌های gobius (لاتین) = گاوماهی + opsis (یونانی)= ظاهر، نما

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی شطرنجی
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
عمان و هند.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی شطرنجی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی شطرنجی
دریازی و در مجاورت بستر.
در عمق 13 تا 21 متری مشاهده شده است.
ساکن نواحی گرمسیری
روی بسترهای صخره‌ای و شنی دیده می‌شود.
مختصات جغرافیایی:-

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی شطرنجی

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 10 شعاع نرم است | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9 شعاع نرم است | باله دمی مدور است و کوچکتر از سر می‌باشد
• اندازه: حداکثر طول کل 6.3 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی شطرنجی

-

■ صید گاوماهی شطرنجی

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی شطرنجی

فاقد ارزش صید تجاری.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی شطرنجی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی شطرنجی

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی شطرنجی:

گاوماهی شطرنجی گاوماهی شطرنجی  
گاوماهی شطرنجی پراکنش گاوماهی شطرنجی  
فیلم‌هایی از گاوماهی شطرنجی
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان دریای خزر

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک
گونه Acentrogobius dayi , گاوماهی دی