تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
چارگوش‌ماهی پیتا
( Raja pita )
 
چارگوش‌ماهی پیتا


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ← خانواده چارگوش‌ماهیان گونه چارگوش‌ماهی پیتا

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Raja pita Fricke & Al-Hassan, 1995

:: نام فارسی و محلی ایران: چارگوش‌ماهی پیتا
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Chondrichthyes (رده: غضروف‌ماهیان)
Subclass: Elasmobranchii (زیررده: نرم‌آبشش‌داران)
Infraclass: -
Superorder: Batoidea (بالا راسته: پرتوها / لقمه‌ماهیان / چهارگوش ماهیان)
Order: Rajiformes (راسته: چارگوش‌ماهی‌سانان)
Suborder: -
Family: Rajidae (خانواده: چارگوش‌ماهیان) (En: Skates)
Subfamily: -
Genus: Raja
Species: Raja pita (گونه: چارگوش‌ماهی پیتا)

:: نام انگلیسی: Pita skate
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: ورنكية بيتا،
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Okamejei pita
:: ریشه لغوی: Raja : از واژه raja, -ae (یونانی)= نوعی سپرماهی نیش‌دار

■ کشورهای محل زندگی چارگوش‌ماهی پیتا
• گزارش‌شده از آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز کشورهای دیگر مثل:
بحرین، کویت، قطر، عربستان، امارات، عراق

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده چارگوش‌ماهی پیتا
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان همچنین:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه چارگوش‌ماهی پیتا
دریازی، نزدیک بستر
در عمق 0 تا 15 متری دیده می‌شود.
ساکن مناطق نیمه‌گرمسیری. میانگین دمای زمستان 20°سانتیگراد و تابستان 27°سانتیگراد.
ساکن آب‌های کم‌عمق بالای بسترهای نرم. بیشتر گلی، در سردترین نقاط خلیج فارس دیده شده‌اند.
مختصات جغرافیایی: -

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک چارگوش‌ماهی پیتا

• شکل بدن: دیسک بدن چهارضلعی است | بخش پوزه (پیش‌دهان) حدود نصف طول سر است | طول فاصله بین‌چشمی 15 درصد طول کل است | قطر چشم کوچکتر از فاصله بین چشمی | طول اسپیراکل سه چهارم قطر چشم است | 46 دندان در فک بالایی | فاصله بین دو باله پشتی بسیار کمتر طول پایه باله اول پشتی است | یک ردیف کامل از زوائد شاخی شکل بین اسپیراکل‌ها و پایه اولین باله پشتی است | سطح پشتی پوشیده از نقاط متعدد قهوه‌ای و خصوط کوتاه
• اندازه: حداکثر طول کل 45 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل چارگوش‌ماهی پیتا:

تخمگذار،
تخم‌ها کف‌چسب هستند.
تخم‌ها دارای بخش‌های شاخ‌مانندی روی پوسته هستند.
تخم‌هاجفتی هستند و جنین تنها از زرده تغذیه می‌کند
این گونه از تخم و جنین مراقبت نمی‌کند.

■ صید چارگوش‌ماهی پیتا

-

■ ارزش‌های اقتصادی چارگوش‌ماهی پیتا

جذابیت صید تجاری ندارد.

وضعیت ذخایر چارگوش‌ماهی پیتا:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) است،

■ بهداشت و بیماری‌های چارگوش‌ماهی پیتا


○ تصاویر و ویدئوهایی از چارگوش‌ماهی پیتا:

چارگوش‌ماهی پیتا چارگوش‌ماهی پیتا  
پراکنش چارگوش‌ماهی پیتا ترسیمی از چارگوش‌ماهی پیتا  
فیلم‌هایی از چارگوش‌ماهی پیتا
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Rajidae ,چارگوش‌ماهیان

گونه Raja clavata: چارگوش‌ماهی پشت‌دراز
-