تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سوسمارماهی موی‌دندان
( Saurida macrolepis )
 
سوسمارماهی موی‌دندان


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سوسمارماهیان گونه سوسمارماهی موی‌دندان

◄ احتمال حضور در آب‌های ایران اندک است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Saurida macrolepis Tanaka, 1917j
:: نام فارسی و محلی ایران: سوسمارماهی موی‌دندان
• اسامی محلی ایران »-

:: رده‌بندی کامل↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Aulopiformes (راسته: لوله‌سانان)
Family: Synodontidae (خانواده: سوسمارماهیان / کیجارماهیان / حسون‌ماهیان) (En: Lizardfishes)
Subfamily: Harpadontinae
Genus: Saurida (جنس: کیجار)
Species: Saurida macrolepis (گونه: سوسمارماهی موی‌دندان)

:: نام انگلیسی: Brushtooth lizardfish و نیز Largescale Saury, Large-scaled grinner
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیر معتبر: Saurida undosquamis, Saurida grandisquamis
:: ریشه لغوی: واژه Saurida در یونانی sauros و به معنای مارمولک و سوسمار

■ کشورهای محل زندگی سوسمارماهی موی‌دندان
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394)→[سوال‌برانگیز بوده و احتمال حضور درآب‌های ایران ناچیز است.] و نیز:
آسیا: ژاپن، تایلند، فلسطین
آفریقا: تانزانیا
اقیانوسیه: استرالیا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سوسمارماهی موی‌دندان
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، دریای شرق چین، خلیج تایلند، دریای سرخ

■ ویژگی های‌زیستگاه ماهی سوسمارماهی موی‌دندان
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 1 تا 100 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
در بسترهای شنی و گلی، آب‌های کم عمق زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سوسمارماهی موی‌دندان

• شکل بدن:
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 25.8 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: بیشتر از ماهیان و گاه سخت‌پوستان تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر خصوصیات: -

■ تولیدمثل سوسمارماهی موی‌دندان

-

■ صید سوسمارماهی موی‌دندان

-

■ ارزش‌های اقتصادی سوسمارماهی موی‌دندان

-

وضعیت ذخایر سوسمارماهی موی‌دندان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی سوسمارماهی موی‌دندان

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از سوسمارماهی موی‌دندان:

سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان
سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان پراکنش سوسمارماهی موی‌دندان
سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان
سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان سوسمارماهی موی‌دندان
فیلم‌هایی از سوسمارماهی موی‌دندان
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Synodontidae: حسونماهیان، سوسمارماهیان یا کیجارماهیان

گونه Saurida undosquamis : کیجار منقوط
گونه Saurida gracilis : سوسمارماهی کوچک
گونه Saurida tumbil : کیجار بزرگ

گونه Synodus macrops : کیجار سه‌خط