تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
سنگ‌ماهی دریای سرخ
( Synanceia nana )
 
سنگ ماهی دریای سرخ


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده سنگ‌ماهیان گونه سنگ‌ماهی دریای سرخ

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Synanceia nana Eschmeyer & Rama-Rao, 1973j
:: نام فارسی و محلی ایران: سنگ‌ماهی دریای سرخ
• اسامی محلی »

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Scorpaeniformes (راسته: عقرب‌ماهی‌سانان)
Suborder: Scorpaenoidei
Family: Synanceiidae (خانواده: سنگ‌ماهیان) (En: Stonefishes)
Subfamily: Minoinae
Genus: Synanceia (جنس: سنگ‌ماهی)
Species: Synanceia nana (گونه: سنگ‌ماهی دریای سرخ)

:: نام انگلیسی:
Red Sea stonefish و نیز: Dwarf scorpionfish
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: فریاله
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Synanceia : از واژه‌های syn (یونانی)= کلّی + aggeion (یونانی)= رگ

■ کشورهای محل زندگی سنگ‌ماهی دریای سرخ
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (IUCN) و نیز:
کویت، بحرین، عمان، قطر، عربستان، امارات

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سنگ‌ماهی دریای سرخ
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
اقیانوس هند، دریای سرخ

■ ویژگی‌های زیستگاه سنگ‌ماهی دریای سرخ:
دریازی، مجاور بستر
در عمق 4 تا 18 متری مشاهده می‌شود.
ساکن نواحی گرمسیری
در آب‌های ساحلی روی صخره‌ها و آبسنگ‌های مرجانی
مختصات جغرافیایی: از 30°شمالی تا 10°جنوبی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سنگ‌ماهی دریای سرخ

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 13.5 سانتیمتر
• طول عمر -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: سمّی
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل سنگ‌ماهی دریای سرخ

-

■ صید سنگ‌ماهی دریای سرخ

-

■ ارزش های اقتصادی سنگ‌ماهی دریای سرخ

-

وضعیت ذخایر سنگ‌ماهی دریای سرخ

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC). است.

■ بهداشت و بیماری‌های سنگ‌ماهی دریای سرخ

-

○ تصاویر و فیلم از سنگ‌ماهی دریای سرخ:

سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ
سنگ‌ماهی دریای سرخ سنگ‌ماهی دریای سرخ پراکنش سنگ‌ماهی دریای سرخ
سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ
ترسیمی از سنگ‌ماهی دریای سرخ سنگ‌ماهی دریای سرخ سنگ‌ماهی دریای سرخ
سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ سنگ ماهی دریای سرخ
چشمِ سنگ‌ماهی دریای سرخ سنگ‌ماهی دریای سرخ سنگ‌ماهی دریای سرخ
فیلم‌هایی از سنگ‌ماهی دریای سرخ
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Synanceiidae: سنگ‌ماهیان

گونه Synanceia verrucosa : سنگ‌ماهی آبسنگی

گونه Minous dempsterae: گزنده‌ماهی