تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی وینترباتوم
(Trimma winterbottomi)
 
گاوماهی وینترباتوم


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی وینترباتوم

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Trimma winterbottomi Randall & Downing, 1994 0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی وینترباتوم، گاوماهی کوتوله سرشیاری
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Trimma
Species: Trimma winterbottomi (گونه: گاوماهی وینترباتوم)

:: نام انگلیسی: Trench-head pygmygoby و نیز Trench-head pygmygoby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobius townsendi
:: ریشه لغوی: Trimma : از واژه trimma, -atos (یونانی) = خرد شده.

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی وینترباتوم
• گزارش‌شده از آب‌های ایران و نیز:
هند، عمان، عربستان، سریلانکا، تایلند

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی وینترباتوم
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی وینترباتوم
دریازی، در مجاورت صخره‌های مرجانی.
در عمق 5 تا 21 متری مشاهده می‌شود.
ساکن آب‌های گرمسیری.
ساکن آبسنگ‌های مرجانی و شیب‌های مرجانی و صخره‌ای

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی وینترباتوم

• شکل بدن: باله‌های پشتی مجموعا دارای 7 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | دارای یک شیار پیشانی پشت کره چشم است که به سمت شیار عریض بین‌چشمی شیب دارد | حفره بویایی خلفی کنار چشم باز می‌شود | شعاع سخت باله پشتی کشیده نیست | باله سینه‌ای دارای 19-22 شعاع نرم است | پنجمین شعاع باله سینه‌ای دارای دو شاخه پیاپی است | فاقد فلس روی سر | رنگ بدن قرمز و نارنجی با 4 نوار روی پشت و لکه‌های نارنجی روشن روی سر سفید و پس‌سر، گروه مثلثی شکلی از رنگدانه‌های ملانوفور روی سرپوش آبششی | باله شکمی، دو شعاع سخت و 5 شعاع نرم دارد
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 3 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی وینترباتوم

-

■ صید گاوماهی وینترباتوم

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی وینترباتوم

فاقد ارزش صید تجاری.

وضعیت ذخایر گاوماهی وینترباتوم

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی وینترباتوم

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی وینترباتوم:

گاوماهی وینترباتوم گاوماهی وینترباتوم گاوماهی وینترباتوم
گاوماهی وینترباتوم گاوماهی وینترباتوم پراکنش گاوماهی وینترباتوم
گاوماهی وینترباتوم گاوماهی وینترباتوم  
گاوماهی وینترباتوم گاوماهی وینترباتوم  
فیلم‌هایی از گاوماهی وینترباتوم
 
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان

گونه Eviota guttata: گاوماهی کوتوله منقوط
گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک
گونه Acentrogobius dayi , گاوماهی دی