تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی موی‌باله
(Yongeichthys criniger)
 
گاوماهی موی‌باله


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی موی‌باله

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Yongeichthys criniger (Valenciennes, 1837)j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی موی‌باله،

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Yongeichthys
Species: Yongeichthys criniger (گونه: گاوماهی موی‌باله)

:: نام انگلیسی: Hair-finned goby و نیز Horny goby, Poisonous goby, Yellowfin toxic goby, Fringyfin Goby
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Gobius criniger, Acentrogobius criniger, Ctenogobius criniger
:: ریشه لغوی: Yongeichthys از نام آشیل والنسینس، جانورشناس فرانسوی

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی موی‌باله:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
سیا: هند، اندونزی، ژاپن، کویت، فیلیپین، تایوان، تایلند
اقیانوسیه: تونگا

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی موی‌باله:
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
خلیج تایلند، اقیانوس هند، خلیج لاگونوی، خلیج لینگاین، اقیانوس آرام، خلیج پاگبیلائو، دریای جنوبی چین، خلیج تایاباس، رود ارجن، رود کائوپینگ، رود روئرمن، رود شیتسائو، رود شیلیائو، رود تانشوئی، رود سنگوِن، دریاچه تال، دریاچه و تالاب چیلیکا

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی موی‌باله:
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. مجاور بستر
ساکن آب‌های گرمسیری
ساکن آب‌های کم‌عمق و عمیق ساحل‌های گلی یا سیلتی شنی، خورهای جزر و مدی و سواحل محفوظ.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی موی‌باله:

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 18 شعاع نرم | باله شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | دارای 30 فلس روی خط جانبی | سر کمی فشرده | آرواره‌ها نابرابر | فلس از نوع شانه‌ای، بجز ناحیه سینه‌ای که فلس دایره‌ای دارد. سر فلس ندارد. | روی سر کانال‌های حسی دارد | رنگ بدن خاکستری روشن یا قهوه‌ای روشن با دو لکه نعل‌اسبی و سه خال درشت سیاه در خط طولی میانه بدن
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 15 سانتیمتر است.
• طول عمر:
• غذا: بیشتر از موجودات کفزی شامل خرچنگ‌های گرد، جلبک‌های سبزآبی، دوکفه‌ای‌ها، پاروپایان، دیاتوم‌ها، دوجورپایان، شکم‌پایان، پرتاران، ناجورپایان، گیاهان آبزی و ماهیان استخوانی
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 25 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 50-50 است.
• خصوصیات رفتاری: سمّی است.
• سایر توضیحات: پوست این ماهی سمّی است و میزان سمیت بسته به مکان متفاوت است و بعضی نمونه‌ها فاقد سمیّت هستند.

■ تولیدمثل گاوماهی موی‌باله:

لارو پلانکتونی ساحلی.

■ صید گاوماهی موی‌باله:

فاقد صید.

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی موی‌باله:

فاقد ارزش صید تجاری.
به عنوان ماهی آکواریومی دارای ارزش است.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی موی‌باله:

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی موی‌باله:

سمّی است و خوردن آن خطرناک است.

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی موی‌باله:

گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله
گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله پراکنش گاوماهی موی‌باله
گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله
ترسیمی از گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله
رادیوگرافی اسکلت گاوماهی موی‌باله
گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله
گاوماهی موی‌باله
گاوماهی موی‌باله گاوماهی موی‌باله
نمای بالای بدن
فیلم‌هایی از گاوماهی موی‌باله
 
   
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae , گاوماهیان

گونه Periophthalmus waltoni، گل‌خورک
گونه Coryogalops monospilus, گاوماهی تک‌خال