تماس با ما درباره ما منابع سایت ماهیان خلیج فارس و دریای عمان ماهیان آب های داخلی ماهی های دریای خزر  
 
صفحه آرشیو سوالات کنکور شیلات، زیست شناسی دریا و رشته های علوم دریایی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی.
نمونه سوالات آزمون های دانشگاه و کنکور ارشد و دکتری شیلات، زیست شناسی دریا و سایر علوم دریایی و آزمون های استخدامی
               
مجلات شیلاتی   کتاب   آزمون ها   جزوه  
        ↓      
 
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری
سال: 1394
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.8 MB
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری فرآورده‌های شیلاتی
سال: 1393
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 550 KB
سوالات آزمون دکتری:
فرآوری محصولات شیلاتی
سال: 1392
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.5 MB
سوالات آزمون دکتری:
عمل‌آوری
سال: 1394
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.3 MB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1393
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 450 KB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1392
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1393
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 520 KB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1394
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.8 MB
سوالات آزمون دکتری:
بهداشت آبزیان
سال: 1391
سراسری.
شامل 90 سوال بیماری‌های ماهی، ماهی‌شناسی عمومی، تکثیر و پرورش ماهی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون دکتری:
فرآوری محصولات شیلاتی
سال: 1391
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، فرآوری آبزیان، فناوری آبزیان
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.5 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1391
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تکثیر و پرورش
سال: 1392
سراسری.
شامل 80 سوال اکولوژی و ماهی‌شناسی، تکثیر و پرورش تکمیلی، مدیریت آبزی‌پروری
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری، صید
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری
سال: 1393
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 587 KB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری
سال: 1394
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.7 MB
سوالات آزمون دکتری:
بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی اکولوژی و ماهی‌شناسی، شناخت منابع آبی، مدیریت اکوسیستم‌ها
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی اکولوژی و ماهی‌شناسی، شناخت منابع آبی، مدیریت اکوسیستم‌ها
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری:
تولید و بهره‌برداری، صید
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی شامل اکولوژی و ماهی‌شناسی، فناوری پیشرفته صید، طراحی ادوات صیادی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.7 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا + پاسخ تشریحی
سال: 1391
سراسری.
80 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا + پاسخ تشریحی
سال: 1392
سراسری.
80 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1 MB
سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا:
جانوران دریا، بوم‌شناسی دریا+ پاسخ تشریحی
سال: 1393
سراسری.
100 سوال تخصصی فیزیولوژی جانوران آبزی، بیولوژی دریا، جانورشناسی دریا، بوم‌شناسی پیشرفته دریا
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 600 KB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1391
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.4 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1392
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1393
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.7 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1388
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1389
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1390
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 5.7 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1385
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1386
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1387
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 4.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1382
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1383
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3.5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
شیلات
سال: 1384
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 3 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1391
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 750 KB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1390
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 5 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1389
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 2 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1394
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.75 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1393
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 1.16 MB
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1392
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 700 KB
   
سوالات آزمون کارشناسی ارشد (فوق لیسانس):
زیست شناسی دریا
سال: 1395
سراسری.
کلیه مواد امتحانی
عمومی و اختصاصی
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 2 MB
   
سوالات آزمون ادواری سازمان نظام مهندسی :
مهندسی شیلات
سال: 1388
آزمونهای ادواری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دارای 100 سوال بدون دسته‌بندی.
دانلود سوال کنکور دانلود سوال کنکور 550 KB
 
 
 
در حال تکمیل
 

کلیه حقوق این وب سایت برای FishBase.ir محفوظ می باشد. هرنوع کپی برداری ممنوع است.
by: Mehdi Mahjoob