تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شکم‌چراغیان
(Acropomatidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده شکم‌چراغیان (Acropomatidae):

»» خانواده شکم‌چراغیان، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد. (در بعضی منابع راستهء Acropomatiformes عنوان شده است.)

ریشه لغوی: akro (یونانی)=قله، بالا+ poma (یونانی)=پوشش، سرپوش آبششی

نام انگلیسی: Lanternbellies, temperate ocean-basses

نام فارسی: شکم‌چراغیان

Acropomatidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شکم‌چراغیان، Acropomatidae:

 • دریازی و ساکن مناطق مرتبط با اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و اقیانوس آرام
 • دارای 2 جنس و 9 گونه در آب‌های جهان
 • دارای دو باله پشتی که اولی بین 7 تا 10 شعاع سخت و دومی ممکن است خار داشته باشد و 8 تا 10 شعاع نرم هم دارد
 • باله مخرجی 2-3 شعاع سخت و 7-9 شعاع نرم
 • هفت شعاع آبششی
 • 25 مهره در ستون فقرات
 • آبشش با دو خار گرد
 • خط جانبی کامل
 • باله شکمی با یک شعاع سخت و 5 شعاع نرم
 • جنس Acropoma دارای اندام نورانی
 • چندگونه بصورت موقت دراین خانواده قرار گرفته‌اند، بعضی گونه‌ها اخیرا از این خانواده خارج شده‌اند
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند

 

■ پراکنش شکم‌چراغیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده شکم‌چراغیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

 • 1. Acropoma

 

• گونه‌ها: خانواده شکم‌چراغیان در ایران تنها یک گونه به شرح جدول زیر دارد:

1. Acropoma japonicum
ماهی شکم‌درخشان

 

تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Acropomatidae را در آب‌های مختلف جهان نشان می‌دهد:
Acropoma hanedai Acropoma argentistigma Acropoma boholensis
Acropoma hanedai Acropoma argentistigma Acropoma boholensis
Acropoma lecorneti Doederleinia berycoides -
Acropoma lecorneti Doederleinia berycoides Acropoma leobergi