تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

»» بخش خانواده‌های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه‌ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه‌ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
برای پرهیز از اشتباه، نام علمی را که با حروف انگلیسی ایتالیک (خمیده) نوشته شده ملاک قرار دهید.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونهء تکمیل شده / رنگ سیاه: نام گونه‌ای که هنوز اطلاعات آن تکمیل نشده.


 

 

■ Acanthuridae (جراح‌ماهیان) :

1. Acanthurus blochii : جراحماهی حلقه‌دم
2. Acanthurus nigrofuscus : جراح‌ماهی قهوه‌ای
3. Acanthurus sohal : جراح‌ماهی سُحَل
4. Acanthurus triostegus :جراح‌ماهی زندانی
5. Acanthurus xanthopterus :جراح‌ماهی زردباله
6. Naso brevirostris : تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه
7. Naso hexacanthus : تک‌شاخ‌ماهی براق
8. Naso unicornis : تک‌شاخ‌ماهی پشت‌آبی
9. Zebrasoma xanthurum : جراح‌ماهی دم‌زرد

■ Acropomatidae (شکم‌چراغیان) :

1. Acropoma japonicum : ماهی شکم‌درخشان

■ Albulidae (استخوان‌ماهیان) :

1. Albula argentea : استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

■ Alepocephalidae (ماهیان سربرهنه) :

1. Aulastomatomorpha phospherops:سربرهنه درخشان

■ Alopiidae (کوسه‌ماهیان دم‌دراز) :

1. Alopias pelagicus : کوسه‌ماهی دراز‌دُم
2. Alopias superciliosus :
3. Alopias vulpinus : کوسه دم‌دراز معمولی

■ Anomalopidae (ماهیان چشم‌چراغی) :

1. Photoblepharon steinitzi : ماهی چراغ‌قوّه

■ Antennariidae (قورباغه‌ماهیان) :

1. Antennarius nummifer: قورباغه‌ماهی باله‌خالدار

■ Apistidae (زنبور ماهیان) :

1. Apistus carinatus : زنبورماهی خال چشمی

■ Apogonidae (دهان‌لانه‌ماهیان) :

1. Apogon coccineus :
2. Apogonichthyoides nigripinnis : دهان‌لانه خالدار
3. Apogonichthyoides pseudotaeniatus :
4. Apogonichthyoides taeniatus :
5. Apogonichthyoides uninotatus :
6. Apogonichthys perdix :
7. Archamia bleekeri : کاردینال گون
8. Cheilodipterus artus :
9. Cheilodipterus macrodon :
10. Cheilodipterus novemstriatus :
11. Cheilodipterus persicus :
12. Fowleria marmorata :
13. Fowleria vaiulae :
14. Fowleria variegata :
15. Jaydia queketti :
16. Jaydia truncata :
17. Nectamia savayensis :
18. Ostorhinchus angustatus :
19. Ostorhinchus cookii :
20. Ostorhinchus cyanosoma :
21. Ostorhinchus fasciatus :کاردینال کمربندی
22. Ostorhinchus fleurieu : دهان‌لانه طلایی
23. Ostorhinchus gularis :
24. Ostorhinchus nigrofasciatus :
25. Ostorhinchus taeniophorus :
26. Pristiapogon exostigma :
27. Pristiapogon fraenatus :
28. Pristiapogon kallopterus :
29. Pseudamia gelatinosa :
30. Pseudamia tarri :
31. Taeniamia fucata :
32. Verulux cypselurus :
33. Zoramia leptacantha :

■ Ariidae (گربه‌ماهیان‌دریایی) :

1. Arius maculatus : گربه‌ماهی دریایی خالدار
2. Netuma bilineata : گربه‌ماهی دریایی برنزی
3. Netuma thalassina : گربهماهی دریایی بزرگ
4. Plicofollis dussumieri : گربه‌ماهی خاکی
5. Plicofollis layardi : گربه‌ماهی لاغر

■ Ariommatidae (رانده‌ماهی‌های دریا) :

1. Ariomma indicum : رانده‌ماهی هندی

■ Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌ماهیان) :

1. Atherinomorus lacunosus :
2. Atherinomorus pinguis :شیشه‌ماهی نوارنازک
3. Hypoatherina temminckii :

■ Balistidae (فریبا‌ماهیان) :

1. Abalistes stellaris : فریباماهی ستاره‌دار
2. Abalistes stellatus : فریباماهی زردباله
3. Balistapus undulatus : فریباماهی خط‌نارنجی
4. Balistoides viridescens : فریباماهی بزرگ
5. Odonus niger :فریباماهی سرخ‌دندان
6. Pseudobalistes flavimarginatus :
7. Pseudobalistes fuscus : فریباماهی آبی موّاج
8. Rhinecanthus assasi :
9. Rhinecanthus rectangulus : فریباماهی آب‌سنگ
10. Sufflamen chrysopterum : فریباماهی نیمه‌ماه

■ Batrachoididae (وزغ‌ماهیان) :

1. Allenbatrachus grunniens :
2. Barchatus cirrhosus :
3. Colletteichthys dussumieri : وزغ‌ماهی تخت
4. Colletteichthys occidentalis :

■ Belonidae (منقارماهیان) :

1. Ablennes hians :
2. Platybelone argalus platura :
3. Strongylura leiura :
1.
Strongylura strongylura : منقارماهی دم خالدار
2. Tylosurus crocodilus : تازی‌ماهی

■ Blenniidae (ماهیان‌بلنی دندان‌شانه‌ای) :

1. Alticus kirkii : بلنی کرک
2. Alticus saliens :بلنی جهنده
3. Antennablennius adenensis : بلنی عدن
4. Antennablennius bifilum :سنگ‌نورد شاخدار
5. Antennablennius hypenetes : بلنی عرب
6. Antennablennius simonyi : بلنی سیمونی
7. Antennablennius variopunctatus : بلنی خال‌نارنجی
8. Aspidontus dussumieri : بلنی نیزه‌ای
9. Blenniella periophthalmus : بلنی آبی
10. Cirripectes castaneus : بلنی مژه‌دار شاه‌بلوطی
11. Cirripectes filamentosus : بلنی رشته‌ای
12. Ecsenius midas : بلنی ایرانی
13. Ecsenius pulcher : بلنی خلیجی
14. Enchelyurus kraussii : بلنی کراس
15. Exallias brevis : بلنی پلنگی
16. Hirculops cornifer
17. Istiblennius edentulus
18. Istiblennius lineatus : سنگ‌نورد مخطط
19. Istiblennius pox : سنگ‌نورد صورت‌زخمی
20. Istiblennius spilotus : سنگ‌نورد منقوط
21. Mimoblennius cirrosus
22. Omobranchus fasciolatus
23. Omobranchus mekranensis : بلنی مکران
24. Omobranchus punctatus
25. Parablennius opercularis :
26. Parablennius thysanius
27. Petroscirtes ancylodon
28. Petroscirtes mitratus
29. Petroscirtes variabilis
30. Plagiotremus rhinorhynchos : بلنی نیشدار خط آبی
31. Plagiotremus tapeinosoma : بلنی مقلّد
32. Plagiotremus townsendi : بلنی نیشدار توسند
33. Salaria pavo : بلنی طاووس
34. Salarias fasciatus :بلنی جواهرنشان
35. Xiphasia matsubarai : بلنی ماری ژاپنی
36. Xiphasia setifer : بلنی یال‌اسبی

■ Bothidae (کفشک‌ماهیان چپ‌روی):

1. Arnoglossus aspilos :
2. Bothus pantherinus : کفشک پلنگی
3. Chascanopsetta lugubris :
4. Engyprosopon macrolepis :
5. Grammatobothus polyophthalmus :

■ Bythitidae (روده‌ماهیان زنده‌زا) :

1. Dinematichthys iluocoetoides : روده‌ماهی کوتوله زرد

■ Bregmacerotidae (سیخ به سران):

1. Bregmaceros mcclellandi :
2. Bregmaceros nectabanus : سیخ‌به‌سر ریزفلس

■ Caesionidae (تفنگ‌چی‌ماهیان) :

1. Caesio caerulaurea :
2. Caesio lunaris : ماهی تفنگچی مهتابی
3. Caesio striata :
4. Caesio suevica :
5. Caesio varilineata :
6. Gymnocaesio gymnoptera :
7. Pterocaesio chrysozona :

■ Callionymidae (بچه‌اژدها‌ماهیان) :

1. Callionymus carebares :
2. Callionymus erythraeus :
3. Callionymus filamentosus :
4. Callionymus hindsii :
5. Callionymus margaretae : بچه اژدهاماهی مارگارت
6. Callionymus marleyi :
7. Callionymus persicus : کالیونیموس ایرانی
8. Diplogrammus pygmaeus : بچه‌اژدهای کوتوله

■ Caproidae (سادماهیان ):

1. Antigonia rubescens : گرازماهی اقیانوس هند و آرام

■ Carangidae (گیش‌ماهیان) :

1. Alectis ciliaris : درفش‌ماهی
2. Alectis indica : مقوای گوژپشت
3. Alepes djedaba : گیش میگویی
4. Alepes kleinii : گیش ریز، ده‌باله شکم‌تیغی
5. Alepes melanoptera :گیش باله‌سیاه
6. Alepes vari :ده‌باله شاهی
7. Atropus atropos : گیش شکم‌شیاری
8. Atule mate :گیش گوش‌سیاه
9. Carangoides armatus :گیش باله‌دراز
10. Carangoides bajad : گیش خال‌نارنجی
11. Carangoides chrysophrys :گیش پوزه‌دراز (بال‌افشان)
12. Carangoides coeruleopinnatus :گیش درخشان
13. Carangoides equula :گیش باله‌سفید
14. Carangoides ferdau : گیش آبی
15. Carangoides fulvoguttatus : گیش خال‌زرد
16. Carangoides gymnostethus : گیش سینه‌صاف
17. Carangoides malabaricus :گیش خال‌سفید
18. Carangoides plagiotaenia: گیش گونه‌نواری
19. Carangoides praeustus : گیش پشت‌قهوه‌ای
20. Carangoides talamparoides : گیش پهن
21. Caranx heberi : ماهی پارو دم‌سیاه
22. Caranx ignobilis :گیش بزرگ
23. Caranx melampygus : شاه‌گیش باله‌آبی
24. Caranx sexfasciatus : پارو چشم‌درشت
25. Decapterus macarellus : ده‌باله خال‌خالی
26. Decapterus macrosoma :ده‌باله باله‌کوتاه
27. Decapterus russelli : ده‌باله هندی
28. Elagatis bipinnulata : گیش رنگین‌کمانی
29. Gnathanodon speciosus :گیش طلایی
30. Lichia amia : چرمین‌ماهی
31. Megalaspis cordyla : ماهی کتو
32. Naucrates ductor : خلبان‌ماهی، گیش نواری
33. Parastromateus niger : حلوا سیاه
34. Pseudocaranx dentex : گیش سفید
35. Scomberoides commersonnianus : سارم دهان‌بزرگ
36. Scomberoides lysan : سارم دو‌نقطه، ملکه‌ماهی دوخاله
37. Scomberoides tol : سارم فلس‌سوزنی
38. Selar crumenophthalmus : گیش چشم‌درشت
39. Selaroides leptolepis : گیش خط‌زرد
40. Seriola dumerili : عنبرماهی بزرگ
41. Seriola rivoliana :گیش باله‌بلند دم‌زرد، شاه‌گیش آلماکو
42. Seriolina nigrofasciata :سارم تیره
43. Trachinotus baillonii : پرستوماهی دم‌کشیده
44. Trachinotus blochii :گیش پوزه‌کوتاه
45. Trachinotus mookalee : پرستو‌ماهی هندی
46. Trachurus indicus : اسکاد عرب
47. Trachurus trachurus : اسب‌ماکرل اطلس
48. Ulua mentalis :گیش چانه‌دار، مقوّا چانه‌دراز
49. Uraspis helvola : گیش زبان‌سفید
50. Uraspis uraspis :گیش دهان‌سفید

■ Carcharhinidae (کوسه‌ماهیان درنده) :

1. Carcharhinus albimarginatus : کوسه نقره‌ای
2. Carcharhinus altimus : کوسه بزرگ‌بینی
3. Carcharhinus amblyrhynchoides
4. Carcharhinus amboinensis : کوسه خوک‌چشم
5. Carcharhinus brevipinna : کوسه چرخنده
6. Carcharhinus dussumieri : کوسه چانه‌سفید
7. Carcharhinus falciformis : کوسه ابریشمی
8. Carcharhinus humani :
9. Carcharhinus leucas : گاوکوسه، کولی
10. Carcharhinus limbatus : کوسه باله‌سیاه کوچک
11. Carcharhinus longimanus :کوسه سفیدلکه اقیانوسی
12. Carcharhinus macloti : کوسه نوک‌تیز
13. Carcharhinus melanopterus :
14. Carcharhinus plumbeus : کوسه شنی
15. Carcharhinus sealei : کوسه لکّه‌سیاه
16. Carcharhinus sorrah : کوسه دم‌خالدار
17. Galeocerdo cuvier : کوسه ببری
18. Glyphis gangeticus : کوسه گنگی
19. Loxodon macrorhinus : کوسه چشم‌بادامی
20. Negaprion acutidens :
21. Prionace glauca : کوسه آبی
22. Rhizoprionodon acutus : لب‌چاک کوسه
23. Rhizoprionodon oligolinx : کوسه تیزبینی خاکستری
24. Scoliodon laticaudus : کوسه دماغ‌بیلچه‌ای
25. Triaenodon obesus :

■ Centriscidae (میگوماهیان) :

1. Centriscus scutatus : میگوماهی

■ Centrophoridae (میان ربایندگان) :

1. Centrophorus granulosus : کوسه بلعنده
2. Deania profundorum : سگ‌ماهی سرتیر

■ Cepolidae (نوارماهیان) :

1. Acanthocepola abbreviata : نوارماهی

■ Chaetodontidae (پروانه‌ماهیان) :

1. Chaetodon austriacus : پروانه‌ماهی دم‌سیاه
2. Chaetodon gardineri : پروانه‌ماهی گاردینر
3. Chaetodon melapterus : پروانه‌ماهی عرب
4. Chaetodon nigropunctatus : پروانه‌ماهی خال‌سیاه
5. Forcipiger flavissimus : پروانه‌ماهی بینی‌دراز زرد
6. Forcipiger longirostris : پروانه‌ماهی بینی‌دراز
7. Heniochus acuminatus : پروانه‌ماهی سه‌نواری
8. Heniochus monoceros : پروانه‌ماهی نقاب‌دار
9. Roa jayakari : پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی

■ Chanidae (خامه ماهیان) :

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Chirocentridae (خارو ماهیان) :

1. Chirocentrus dorab : خارو باله سیاه
2. Chirocentrus nudus : خارو باله سفید

■ Chlorophthalmidae (چشم‌سبزماهیان) :

1. Chlorophthalmus agassizi : ماهی چشم‌سبز پوزه‌کوتاه

■ Cichlidae (سیکلیدها / دهان‌تفریخ‌ماهیان):

1. Iranocichla hormuzensis : سیکلید ایرانی

■ Cirrhitidae (صیادماهیان / شاهین‌ماهیان) :

1. Cirrhitichthys oxycephalus :
2. Cirrhitus pinnulatus :
3. Oxycirrhites typus : شاهین‌ماهی پوزه‌بلند

■ Citharidae (خالدارکفشکان) :

1. Brachypleura novaezeelandiae: کفشک خالدار زرد

■ Clinidae (کلینید ها / ماهی‌های شیب‌دار) :

نمونه لارو، غیرقابل شناسایی

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان):

1. Amblygaster leiogaster : ساردین شکم‌صاف
2. Amblygaster sirm : ساردین لکه‌دار، عومه
3. Anodontostoma chacunda : گواف کوچک
4. Etrumeus sadina : ماهی سرخ‌چشم
5. Herklotsichthys lossei : هرینگ خلیج فارس
6. Herklotsichthys punctatus : هرینگ پشت‌خالدار
7. Herklotsichthys quadrimaculatus :هرینگ نوارآبی
8. Hilsa kelee :شکم‌تیغی
9. Nematalosa arabica :
10. Nematalosa nasus : گواف رشته‌دار
11. Nematalosa persara
12. Nematalosa resticularia :
13. Sardinella albella : ساردینلای سفید
14. Sardinella fimbriata
15. Sardinella gibbosa : ساردین پهلوطلایی
16. Sardinella longiceps : ساردین روغنی هندی
17. Sardinella melanura : ساردین دم‌سیاه
18. Sardinella sindensis : ساردین سند
19. Spratelloides delicatulus :
20. Spratelloides gracilis :
21. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور
22. Tenualosa toli

■ Congridae (مارماهیان دریایی) :

1. Conger cinereus : مارماهی لب‌سیاه

Coryphaenidae (گالیت‌‌‌ماهیان) :

1. Coryphaena hippurus: دلفین‌ماهی، گالیت معمولی

■ Creediidae (شن‌کن ها) :

نمونه لارو غیرقابل شناسایی

■ Cynoglossidae (زبان‌گاو‌ماهیان) :

1. Cynoglossus arel : زبان‌گاوی درشت‌پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus : زبان‌گاوی چهار خط، زبان
3. Cynoglossus carpenteri : زبان‌گاوی قلابدار
4. Cynoglossus kopsii : زبان‌گاوی سر کوچک
5. Cynoglossus puncticeps : زبان‌گاوی لکه‌دار
6. Paraplagusia bilineata : زبان‌گاوی دوخطّه

■ Cyprinodontidae (کپوردندان‌ماهیان / کپورماهیان دندان‌دار)

1. Aphanius dispar dispar
2. Aphanius fasciatus

■ Dactylopteridae (خروسک‌ماهیان پرنده) :

1. Dactyloptena orientalis : خروسک‌ماهی پرنده خاوری

■ Dalatiidae (کوسه‌ماهیان اسلیپر/کوسه‌های بادبادک‌باله :

1. Isistius brasiliensis : کوسه کلوچه‌بر

■ Dasyatidae (پو‌ماهیان / سپرماهیان دم‌گزنده) :

1. Dasyatis pastinaca : لقمه‌ماهی معمولی
2. Brevitrygon imbricata : لقمه‌ماهی فلس‌دار
3. Brevitrygon walga : پو دوخار، شلاق‌ماهی کوتوله
4. Hemitrygon bennettii : پو گزنده
5. Himantura randalli :
6. Himantura uarnak : پو پلنگی، شلاق‌ماهی شانه‌ای
7. Maculabatis gerrardi : پو چهارگوش
8. Pastinachus sephen : پو دم پری، شلاق‌ماهی دم‌گاوی
9. Pateobatis bleekeri :لقمه‌ماهی بلیکر
10. Taeniura lymma : لقمه‌ماهی‌ دم‌نواری
11. Taeniurops meyeni : دم‌نواری گرد
12. Urogymnus granulatus :لقمه‌ماهی حرّا

■ Diodontidae (خارپشت‌ماهیان) :

1. Cyclichthys orbicularis : خارپشت‌ماهی لب‌منقاری

■ Drepaneidae (عروس‌ماهیان) :

1. Drepane longimana : عروس‌ماهی نواری
2. Drepane punctata : عروس‌ماهی منقوط

■ Dussumieriidae (شگ‌ماهیان رنگی) :

1. Dussumieria acuta : ساردین رنگین‌کمان
2. Dussumieria elopsoides : ساردین رنگین‌کمان باریک

■ Echeneidae (چسبک‌ماهیان) :

1. Echeneis naucrates : چسبک‌ماهی، کوسه چسب

■ Echinorhinidae (کوسه‌های خاردار):

1. Echinorhinus brucus : کوسه خاربته‌ای

■ Elopidae (ده‌پوندیان):

1. Elops machnata : ماهی ده‌پوندی

■ Engraulidae (موتوماهیان) :

1. Encrasicholina devisi : موتوماهی دویس
2. Encrasicholina heteroloba : موتو سرکوتاه
3. Encrasicholina punctifer : موتو معمولی
4. Engraulis encrasicolus : آنچوی اروپایی
5. Stolephorus commersonnii : آنچوی کومرسون
6. Stolephorus indicus : موتو هندی
7. Stolephorus insularis : آنچوی هاردنبرگ
8. Thryssa baelama : آنچوی بائلاما
9. Thryssa dussumieri : آنچوی دوسومیری
10. Thryssa hamiltonii : آنچوی همیلتون
11. Thryssa mystax : موتو سبیل‌دار
12. Thryssa setirostris : آنچوی دهان‌کشیده
13. Thryssa vitrirostris :لچه دهان نارنجی
14. Thryssa whiteheadi : آنچوی وایت‌هِد

■ Ephippidae (شینگ‌ماهیان) :

1. Ephippus orbis : شینگ ماهی، گرد ماهی
2. Platax orbicularis : خفاش‌ماهی گرد

■ Etmopteridae (کوسه‌ماهیان فانوسی / چراغ‌کوسه‌ها) :

1. Centroscyllium ornatum : سگ‌ماهی آراسته

■ Exocoetidae (پرنده‌ماهیان) :

1. Cypselurus oligolepis : پرنده‌ماهی پولک‌درشت
2. Hirundichthys coromandelensis :پرنده‌ماهی کورومندل
3. Parexocoetus mento : پرنده‌ماهی آفریقایی

■ Fistulariidae (شیپورماهیان / لب‌لوله‌ماهیان) :

1. Fistularia petimba : شیپورماهی سرخ/لب‌لوله‌ماهی سرخ

 

 

 

■ Gempylidae (چرب‌گوشتان) :

1. Gempylus serpens :مار ماکرل
2. Neoepinnula orientalis : کیسه‌ماهی
3. Thyrsitoides marleyi :

■ Gerreidae (چغوک‌ماهیان) :

1. Gerres filamentosus : چغوک رشته دار
2. Gerres infasciatus : چغوک بی‌خط
3. Gerres limbatus : چغوک نقره‌ای زین‌پشت
4. Gerres longirostris : چغوک پشت‌طلایی، چغوک دم‌دراز
5. Pentaprion longimanus : چغوک شفاف

■ Ginglymostomatidae (کوسه‌ماهیان پرستار) :

1. Nebrius ferrugineus : کوسه پرستار حنایی

Glaucostegidae (بزرگ‌گیتارماهیان):

1. Glaucostegus granulatus :
2. Glaucostegus halavi :

■ Gobiidae (گاوماهیان) :

1. Acentrogobius cyanomos : گاوماهی آبی باله‌نخی
2. Acentrogobius dayi : گاوماهی دِی
3. Amblyeleotris diagonalis : گاوماهی میگویی مورّب
4. Amblyeleotris downingi :
5. Amblyeleotris periophthalma :
6. Amblyeleotris triguttata : گاوماهی میگویی سه‌نقطه
7. Amblygobius albimaculatus : گاوماهی پروانه‌ای
8. Amblygobius nocturnus : گاوماهی شب‌رو
9. Apocryptodon madurensis : گاوماهی مادورا
10. Asterropteryx semipunctata : گاوماهی ستاره‌دار
11. Bathygobius fuscus :
12. Bathygobius meggitti : گاوماهی مگیت
13. Boleophthalmus boddarti :
14. Boleophthalmus dussumieri :
15. Bryaninops amplus :
16. Callogobius bifasciatus : گاوماهی دوخطّه
17. Callogobius plumatus : گاوماهی پَر
18. Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
19. Coryogalops anomolus :
20. Coryogalops monospilus : گاوماهی تک‌خال
21. Coryogalops tessellatus :
22. Cryptocentroides arabicus :
23. Cryptocentrus cryptocentrus : گوبی میگویی نه‌خط
24. Cryptocentrus fasciatus :
25. Cryptocentrus lutheri :
26. Eviota guttata : گاوماهی کوتوله منقوط
27. Eviota pardalota :گاوماهی کوتوله پلنگی
28. Eviota prasina : گاوماهی کوتوله سبز
29. Eviota sebreei :
30. Favonigobius melanobranchus : گاوماهی سیاه‌گلو
31. Fusigobius inframaculatus :
32. Glossogobius giuris : گاوماهی سرتخت
33. Gnatholepis anjerensis : گاوماهی چشم‌خط‌دار
34. Gnatholepis caudimaculata :
35. Gobiodon reticulatus :
36. Gobiopsis canalis : گاوماهی شطرنجی
37. Istigobius decoratus : گاوماهی مزیّن
38. Istigobius ornatus : گاوماهی زینتی
39. Myersina filifer : گاوماهی میگویی رشته‌دار
40. Oligolepis acutipennis : گاوماهی دم‌تیز
41. Oxyurichthys microlepis : گاوماهی یالدار
42. Parachaeturichthys polynema : گاوماهی دم‌چشم
43. Periophthalmus waltoni : گل‌خورک، گل‌چراغ
44. Priolepis cincta : گاوماهی مرجانی نواری
45. Priolepis randalli : گاوماهی رندال
46. Scartelaos histophorus : گاوماهی رونده
47. Scartelaos tenuis : گل‌خورک اقیانوس هند
48. Taenioides kentalleni :
49. Tomiyamichthys latruncularius :
50. Trimma winterbottomi : گاوماهی وینترباتوم
51. Trypauchen vagina :
52. Valenciennea persica :
53. Valenciennea sexguttata : گاوماهی شش‌خال
54. Yongeichthys criniger :

■ Gymnuridae (پرتوماهیان پروانه‌ای) :

1. Gymnura poecilura : پروانه‌ماهی دم‌دراز، لقمه

■ Haemulidae (سنگسر‌ماهیان) :

1. Diagramma pictum : خنو خاکستری ، خنو رنگین
2. Plectorhinchus albovittatus : شیرین‌لب دو خط
3. Plectorhinchus flavomaculatus : خنو لیمویی
4. Plectorhinchus gaterinus : خنو زردباله
5. Plectorhinchus gibbosus :
6. Plectorhinchus obscurus : شیرین‌لب بزرگ
7. Plectorhinchus pictus : خنو خالسیاه، عروس ناخدا
8. Plectorhinchus playfairi : شیرین‌لب خط‌سفید
9. Plectorhinchus sordidus :
10. Plectorhinchus schotaf : خنو گوش‌قرمز
11. Pomadasys argenteus : سنگسر نقره‌ای
12. Pomadasys furcatus : سنگسر شش‌خط
13. Pomadasys kaakan : ماهی سنگسر معمولی
14. Pomadasys maculatus : سنگسر چهارلکه
15. Pomadasys striatus :
16. Pomadasys stridens : سنگسر مخطط
17. Pomadasys taeniatus : سنگسر خط‌برنزی

■ Hemigaleidae (کوسه‌ماهیان مرموز / راسو کوسه‌ها) :

1. Chaenogaleus macrostoma : کوسه قلّاب‌دندان
2. Hemipristis elongata :
3. Paragaleus randalli : کوسه راسویی لاغر

■ Hemiramphidae (نیم‌منقار‌ماهیان) :

1. Hemiramphus archipelagicus : نیم منقار جهنده
2. Hemiramphus far : نیم‌منقار سیاه‌خط
3. Hemiramphus marginatus :نیم‌منقار نوک‌زرد
4. Hyporhamphus quoyi :
5. Hyporhamphus sindensis : نیم‌منقار سند
6. Hyporhamphus unicuspis :نیم‌منقار دندان‌ساده
7. Rhynchorhamphus georgii : نیم‌منقار پوزه‌دراز

■ Hemiscylliidae (گربه‌کوسه‌ماهیان) :

1. Chiloscyllium arabicum : گربه‌کوسه عربی
2. Chiloscyllium griseum : گربه‌کوسه خاکستری
3. Chiloscyllium indicum : گربه‌کوسه باریک
4. Chiloscyllium punctatum : گربه‌کوسه لکه‌دار

■ Hexanchidae (کوسه‌های گاوی) :

1. Heptranchias perlo : کوسه هفت‌آبششی تیزبینی
2. Hexanchus griseus : کوسه شش‌آبششی پخ‌بینی

■ Holocentridae (سنجاب‌ماهیان) :

1. Myripristis berndti : سربازماهی چشم‌خالدار
2. Myripristis hexagona : سربازماهی دودندان
3. Myripristis murdjan : سربازماهی کاجی
4. Myripristis xanthacra : سربازماهی نوک‌زرد
5. Sargocentron caudimaculatum:سنجاب‌ماهی خال‌نقره‌ای
6. Sargocentron diadema : سنجاب‌ماهی تاجدار
7. Sargocentron rubrum : سنجاب‌ماهی سرخ‌پوش

■ Istiophoridae (نیزه ماهیان) :

1. Istiompax indica : مارلین سیاه، نیزه‌ماهی سیاه
2. Istiophorus platypterus : بادبان ماهی
3. Kajikia audax : نیزه‌ماهی راه‌راه

■ Kuhliidae (ماهیان دم‌پرچمی):

1. Kuhlia mugil : ماهی دم‌پرچمی راه‌راه

■ Kyphosidae (چرم‌باله‌ماهیان) :

1. Kyphosus bigibbus : چرم‌باله قهوه‌ای
2. Kyphosus cinerascens : چرم‌باله آبی
3. Kyphosus vaigiensis : چرم‌باله برنجین

■ Labridae (زمرد‌ماهیان) :

1. Anampses caeruleopunctatus : زمرّدماهی خال‌آبی
2. Anampses meleagrides : زمردماهی خال‌خالی
3. Anampses twistii : زمردماهی سینه‌زرد
4. Bodianus anthioides : خوک‌پوزه دم‌چنگی
5. Bodianus axillaris :
6. Cheilinus fasciatus : زمردماهی سینه‌سرخ
7. Cheilinus lunulatus : زمردماهی دم‌جارویی
8. Cheilinus undulatus : زمردماهی گوژسر، ناپلئون
9. Cheilio inermis : زمردماهی سیگاربرگ
10. Choerodon robustus :
11. Coris aygula : زمردماهی دلقک
12. Epibulus insidiator: زمردماهی دهان‌لوله‌ای
13. Halichoeres leptotaenia :
14. Halichoeres marginatus :زمردماهی سیاه
15. Halichoeres nigrescens :زمردماهی باله‌حبابی
16. Halichoeres stigmaticus : زمردماهی لکّه‌نعلی
17. Halichoeres zeylonicus : زمردماهی زرّین‌خط
18. Hemigymnus fasciatus : زمردماهی مخطط
19. Hemigymnus melapterus : زمردماهی چشم‌سیاه
20. Hologymnosus annulatus : زمردماهی حلقه‌ای
21. Iniistius bimaculatus : تیغ‌ماهی دونقطه
22. Iniistius pavo : زمردماهی طاووس
23. Labroides dimidiatus : زمردماهی رفتگر خط‌آبی
24. Leptojulis cyanopleura : زمردماهی شانه‌منقوط
25. Novaculichthys taeniourus :زمردماهی صخره‌جنبان
26. Novaculoides macrolepidotus :زمردماهی علفی
27. Oxycheilinus arenatus :
28. Oxycheilinus digramma :زمردماهی گونه‌مخطط
29. Paracheilinus mccoskeri :
30. Pseudocheilinus evanidus : زمردماهی ستاره‌دار
31. Pseudocheilinus hexataenia : زمردماهی شش‌خط
32. Pseudodax moluccanus : زمردماهی دندان‌چاقویی
33. Pteragogus cryptus : زمردماهی مرموز
34. Pteragogus flagellifer : زمردماهی کوکتل
35. Stethojulis interrupta :
36. Suezichthys caudavittatus : زمردماهی دم‌منقوط
37. Suezichthys gracilis : زمردماهی باریک
38. Suezichthys russelli : زمردماهی راسل
39. Thalassoma lunare : زمردماهی ماه
40. Thalassoma purpureum : زمردماهی موّاج
41. Wetmorella nigropinnata : زمردماهی تیزنوک

■ Lactariidae (گیش ماهیان کاذب) :

1. Lactarius lactarius : گیش کاذب

■ Lamnidae (کوسه‌ماهیان سفید / سفیدکوسگان) :

1. Carcharodon carcharias : کوسه سفید بزرگ
2. Isurus oxyrinchus : کوسه وحشی
3. Lamna nasus : کوسه زره‌پوش

■ Lampridae (خانواده اپا) :

1. Lampris guttatus :

■ Leiognathidae (پنجزاری‌ماهیان / فروکوماهیان) :

1. Aurigequula fasciata : پنجزاری مخطط
2. Equulites elongatus : پنجزاری باریک
3. Equulites leuciscus : پنجزاری باله‌شلاقی
4. Equulites lineolatus : پنجزاری مزیّن
5. Eubleekeria splendens : پنجزاری براق
6. Karalla daura : پنجزاری نوارطلایی
7. Leiognathus brevirostris :پنجزاری خال‌پشت
8. Leiognathus equulus : پنجزاری بزرگ
9. Nuchequula gerreoides : پنجزاری پیراسته
10. Photopectoralis bindus : پنجزاری باله‌نارنجی
11. Secutor insidiator : پنجزاری کج‌پوزه

■ Lethrinidae (شهری ماهیان) :

1. Gymnocranius grandoculis:شهری چشم‌درشت خط‌آبی
2. Lethrinus borbonicus : شهری بینی سربالا
3. Lethrinus crocineus : شهری دم زرد
4. Lethrinus harak : شهری انگشتی
5. Lethrinus lentjan : شهری گوش‌قرمز
6. Lethrinus microdon : شهری دراز صورت
7. Lethrinus nebulosus : شهری معمولی
8. Lethrinus obsoletus : شهری خط‌نارنجی
9. Lethrinus olivaceus : شهری صورت‌دراز
10. Lethrinus variegatus : شهری باریک
11. Lethrinus xanthochilus :شهری زردلب
12. Monotaxis grandoculis :شهری چشم‌درشت کوژپوزه

■ Lobotidae (سه‌دم‌ماهیان) :

1. Lobotes surinamensis : سه دم ماهی اطلس

■ Lophiidae (غاز‌ماهیان / قلابچه‌ماهیان) :

1. Lophiomus setigerus : قلابچه‌ماهی دهان‌سیاه

■ Lutjanidae (سرخوماهیان) :

1. Aphareus furca : سرخوی دندان‌کوچک
2. Aphareus rutilans :سرخوی زنگاری
3. Aprion virescens : سرخوی سبز
4. Etelis carbunculus :سرخوی عمق‌زی
5. Etelis coruscans : سرخوی عمق‌زی دم‌دراز
6. Lutjanus argentimaculatus : سرخوی حرّا
7. Lutjanus bengalensis : سرخوی بنگالی
8. Lutjanus bohar : سرخوی دونقطه
9. Lutjanus coeruleolineatus : سرخوی خط‌آبی
10. Lutjanus ehrenbergii : سرخوی خال‌سیاه
11. Lutjanus erythropterus : سرخوی خونی
12. Lutjanus fulviflamma: سرخوی زرد خال‌سیاه، دوری
13. Lutjanus fulvus : سرخوی دم‌سیاه
14. Lutjanus gibbus : سرخوی گوژپشت
15. Lutjanus indicus : سرخوی هندی
16. Lutjanus johnii : سرخوی معمولی
17. Lutjanus kasmira : سرخوی خط‌آبی معمولی
18. Lutjanus lemniscatus : سرخوی مخطط زرد
19. Lutjanus lunulatus : سرخوی دم‌هلالی
20. Lutjanus lutjanus :سرخوی چشمدرشت
21. Lutjanus malabaricus :سرخوی مالاباری
22. Lutjanus quinquelineatus :سرخوی پنج‌خط
23. Lutjanus rivulatus : سرخوی قهوه‌ای
24. Lutjanus russellii : سرخوی هشت‌خط
25. Lutjanus sanguineus : سرخوی گوژسَر
26. Lutjanus sebae : سرخوی امپراتور
27. Macolor niger : سرخوی سیاه و سفید
28. Paracaesio xanthura : سرخوی آبی دم‌زرد
29. Pinjalo pinjalo : سرخوی کج‌پولک
30. Pristipomoides filamentosus : سرخوی زرشکی
31. Pristipomoides multidens : سرخوی خط طلایی
32. Pristipomoides sieboldii : سرخوی بنفش
33. Pristipomoides zonatus : سرخوی کج‌خط

■ Malacanthidae (کاشی‌ماهیان) :

1. Branchiostegus sawakinensis :
2. Malacanthus brevirostris : کاشی‌ماهی لرزان
3. Malacanthus latovittatus :

■ Megalopidae (بزرگ‌ماهیان / تارپون‌ها) :

1. Megalops cyprinoides : تارپون هند و آرام

■ Menidae (شکم ماهیان) :

1. Mene maculata : ماه ماهی

■ Microdesmidae (تیر‌ماهیان / کرم‌ماهیان) :

1. Gunnellichthys viridescens : کرم‌ماهی زردخط
2. Parioglossus raoi :
3. Ptereleotris arabica : تیر‌ماهی عربی
4. Ptereleotris microlepis :

■ Molidae (خورشیدماهیان) :

1. Mola mola : خورشید‌ماهی اقیانوسی
2. Ranzania laevis : خورشیدماهی لاغر

■ Monacanthidae (تک‌خار‌ماهیان) :

1. Aluterus monoceros : تک شاخ ماهی خاکستری
2. Paramonacanthus arabicus : تک شاخ ماهی عربی
3. Paramonacanthus japonicus : کت‌چرمی موباله
4. Paramonacanthus otisensis : کت‌چرمی تیره
5. Pervagor randalli :
6. Stephanolepis diaspros : تک‌شاخ ماهی‌مشبک

■ Monocentridae (کاج‌ماهیان):

1. Monocentris japonica : کاج‌ماهی

■ Monodactylidae (ماه‌ماهیان):

1. Monodactylus argenteus : ماه‌ماهی نقره‌ای

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان) :

1. Crenimugil crenilabis :
2. Crenimugil seheli : کفال خال‌آبی
3. Ellochelon vaigiensis : کفال دم‌مربعی
4. Liza carinata : کفال کیل‌دار
5. Liza klunzingeri : مید
6. Liza persicus : بیاح ایرانی
7. Moolgarda pedaraki : کفال باله‌بلند
8. Mugil cephalus : کفال خاکستری، کفال راه‌راه
9. Osteomugil cunnesius : کفال بازو‌بلند
10. Planiliza abu : ماهی بیاح
11. Planiliza macrolepis : کفال درشت
12. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز، گاریز
13. Plicomugil labiosus : کفال لب‌شیپوری

■ Mullidae (بزماهیان) :

1. Mulloidichthys flavolineatus : بزماهی زردخطّ
2. Mulloidichthys vanicolensis : بزماهی زردباله
3. Mullus barbatus :
4. Parupeneus cyclostomus : بزماهی زین‌طلایی
5. Parupeneus forsskali : بزماهی دریای سرخ
6. Parupeneus heptacanthus : بزماهی سینابر
7. Parupeneus margaritatus : بزماهی مروارید
8. Parupeneus rubescens : بزماهی سرخ جامه
9. Parupeneus seychellensis : بزماهی سیشل
10. Upeneus asymmetricus : بزماهی نامتقارن
11. Upeneus doriae : بزماهی مطلّا،
12. Upeneus margarethae : بزماهی مارگارتا
13. Upeneus tragula : بزماهی خالدار
14. Upeneus oligospilus : بزماهی باله‌کوتاه
15. Upeneus randalli : بزماهی رندال
16. Upeneus sulphureus : بزماهی زردجامه
17. Upeneus sundaicus :بزماهی اُخرایی
18. Upeneus vittatus : بزماهی گوازرد

■ Muraenesocidae (مارماهیان درنده دریایی) :

1. Congresox talabon : مارماهی زرد
2. Muraenesox cinereus : مارماهی دندان‌خنجری

■ Muraenidae (رنگین‌مارماهیان) :

1. Echidna nebulosa : مارماهی ستاره‌دار
2. Echidna polyzona : مارماهی مخطط
3. Gymnomuraena zebra : مارماهی گورخری
4. Gymnothorax flavimarginatus :
5. Gymnothorax phasmatodes : مارماهی روح
6. Gymnothorax undulatus : مارماهی رنگین موّاج

■ Myliobatidae (رامک‌ماهیان) :

1. Aetobatus flagellum : رامک سر بزرگ
2. Aetobatus narinari : رامک خالدار
3. Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط
4. Aetomylaeus nichofii : رامک خط کمانی
5. Rhinoptera javanica : رامک پوزه پهن

■ Narcinidae (هوشبرماهیان):

1. Narcine timlei : هوشبرماهی منقوط

■ Nemipteridae (گوازیم ماهیان) :

1. Nemipterus bipunctatus :
2. Nemipterus japonicus : گوازیم دم رشته‌ای، سلطان ابراهیم
3. Nemipterus peronii : گوازیم لکه‌دار، گوازیم دم‌شکافدار
4. Nemipterus randalli :
5. Parascolopsis aspinosa : گوازیم چشم‌درشت
6. Parascolopsis baranesi
7. Parascolopsis eriomma :
8. Parascolopsis townsendi :
9. Scolopsis bimaculata :
10. Scolopsis ghanam :
11. Scolopsis taeniata : گوازیم تک‌نوار
12. Scolopsis vosmeri :

Odontaspididae (کوسه‌های شنی):

1. Carcharias taurus :
2. Odontaspis ferox :

■ Ophichthidae (کرم‌ماهیان) :

1. Muraenichthys schultzei :
2. Myrichthys maculosus :
3. Ophichthus apicalis: مارماهی پوزه کُند
4. Pisodonophis hoeveni :

■ Ophidiidae (روده‌ماهیان) :

1. Brotula multibarbata : روده‌ماهی ریش‌بزی
2. Neobythites steatiticus :

■ Opistognathidae (آرواره‌ماهیان)

1. Opistognathus muscatensis : آرواره‌ماهی تنومند
2. Opistognathus nigromarginatus :

Ostraciidae (صندوق‌ماهیان):

1. Ostracion cubicus : جعبه‌ماهی زرد
2. Ostracion cyanurus :
3. Tetrosomus gibbosus : برجک‌ماهی گوژپشت

■ Paralichthyidae (کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله یا دندان‌بزرگ) :

1. Pseudorhombus arsius :
2. Pseudorhombus elevatus : کفشک پرلکّه
3. Pseudorhombus malayanus : کفشک مالایی
4. Pseudorhombus javanicus :

■ Pegasidae (شب‌پره‌های دریایی)

1. Eurypegasus draconis :
2. Pegasus volitans :شب‌پره‌ماهی دم‌دراز

■ Pempheridae (رفتگرماهیان دریایی) :

1. Pempheris oualensis : ماهی رفتگر نقره‌ای

Pentacerotidae (سرزرهیان):

1. Histiopterus typus : ماهی سرزره باله‌بادبانی

■ Pinguipedidae (شن‌نشین‌ها / لوتی ماسه ها) :

1. Parapercis alboguttata :
2. Parapercis clathrata : ماهی لوتی ماسه
3. Parapercis cylindrica :
4. Parapercis maculata :
5. Parapercis nebulosa :
6. Parapercis robinsoni :

■ Platycephalidae (زمین‌کن‌ماهیان) :

1. Grammoplites scaber :
2. Grammoplites suppositus : زمین‌کن خال‌باله
3. Kumococius rodericensis :
4. Platycephalus indicus : زمین‌کن دم‌نواری
5. Rogadius pristiger :
6. Sorsogona prionota :
7. Sorsogona tuberculata :
8. Thysanophrys celebica :

 

 

 

■ Plotosidae (گرزک‌ماهیان / گربه‌ماهیان دم‌ماری) :

1. Plotosus lineatus : گرزک، گربه‌ماهی مخطط

■ Poeciliidae (رنگین‌ماهیان) [ساکن موقت آب شور]:

1. Poecilia latipinna : مولی

■ Polynemidae (راشگو‌ماهیان) :

1. Eleutheronema tetradactylum : راشگوی معمولی
2. Polydactylus persicus : راشگوی خال‌سیاه ایرانی
2. Polydactylus plebeius : راشگوی مخطط
3. Polydactylus sextarius : راشگوی شش‌خط

■ Pomacanthidae (فرشته‌ماهیان) :

1. Pomacanthus maculosus : هاماد
2. Pomacanthus semicirculatus :

■ Pomacentridae (شقایق‌ماهیان):

1. Abudefduf sexfasciatus : گروهبان‌ماهی دم‌قیچی
2. Abudefduf sordidus :
3. Abudefduf vaigiensis :
4. Amblyglyphidodon leucogaster : دوشیزه‌ماهی شکم‌زرد
5. Amphiprion clarkii :دلقک‌ماهی زرددم
6. Chromis flavaxilla :کرومیس عربی
7. Chromis viridis :کرومیس سبز
8. Chromis weberi :کرومیس وبر
9. Chromis xanthopterygia : کرومیس زردباله
10. Chrysiptera sheila : دوشیزه‌ماهی شیلا
11. Chrysiptera unimaculata :
12. Dascyllus aruanus :
13. Dascyllus trimaculatus :
14. Neoglyphidodon melas : دوشیزه‌ماهی سیاه
15. Neopomacentrus cyanomos :دوشیزه‌ماهی شاهی
16. Neopomacentrus sindensis :دوشیزه‌ماهی عربی
17. Plectroglyphidodon lacrymatus :
18. Pomacentrus aquilus :
19. Pomacentrus leptus :
20. Pomacentrus trichrourus :
21. Pomacentrus trilineatus :
22. Pristotis obtusirostris :
23. Stegastes nigricans :
24. Stegastes punctatus :

Pomatomidae (آبی‌ماهیان):

1. Pomatomus saltatrix : آبی‌ماهی

■ Priacanthidae (تی‌بر‌ماهیان) :

1. Priacanthus blochii : ماهی چشم‌درشت باله‌کوتاه
2. Priacanthus hamrur : ماهی چشم‌گاوی باله‌هلالی
3. Priacanthus tayenus :ماهی حوض دریا

■ Pristidae (ارّه‌ماهیان) :

1. Anoxypristis cuspidata :ارّه‌ماهی تیزدندان
2. Pristis zijsron : اره‌ماهی سبز

■ Pristigasteridae (شگ‌ماهیان زره‌شکم) :

1. Ilisha compressa :
2. Ilisha megaloptera : شمسک بزرگ
3. Ilisha melastoma :
4. Ilisha sirishai :
5. Opisthopterus tardoore : ماهی تاردور
6. Pellona ditchela : پلونا هندی

■ Pristiophoridae (اره‌کوسه‌ها):

1. Pristiophorus nancyae :

■ Proscylliidae (گربه‌کوسه‌های پشت‌باله):

1. Eridacnis radcliffei : گربه‌کوسه دم‌نواری کوتوله

■ Psettodidae (کفشک‌ماهیان تیزدندان):

1. Psettodes erumei : کفشک تیزدندان

■ Pseudocarchariidae (تمساح‌کوسه‌ها):

1. Pseudocacharias kamoharai : کوسه تمساحی

■ Pseudochromidae (نئون‌ماهیان):

1. Haliophis guttatus :
2. Pseudochromis aldabraensis :
3. Pseudochromis linda :
4. Pseudochromis nigrovittatus : نئون سیاه‌خط
5. Pseudochromis persicus :

■ Rachycentridae (سوکلا‌ماهیان) :

1. Rachycentron canadum : ماهی سوکلا، کوبیا

Rajidae (چهارگوش‌ماهیان)

1. Raja clavata : چهارگوش‌ماهی پشت‌دراز
2. Raja pita :چارگوش‌ماهی پیتا

■ Rhincodontidae (کرکوسه ماهیان / کوسه‌نهنگیان) :

1. Rhincodon typus : کرکوسه، کرکولی

■ Rhinidae (گُوِه‌ماهیان) :

1. Rhina ancylostoma : گیتارماهی خم‌دهان
2. Rhynchobatus djiddensis : سوس بزرگ

■ Rhinobatidae (سوس‌نمایان):

1. Rhinobatos annandalei :گیتارماهی آناندیل
2. Rhinobatos schlegelii : گیتارماهی قهوه‌ای

■ Scaridae (طوطی ماهیان) :

1. Bolbometopon muricatum : طوطی‌ماهی کوژسر سبز
2. Calotomus viridescens :طوطی‌ماهی منقوط
3. Cetoscarus bicolor: طوطی‌ماهی دورنگ
4. Chlorurus gibbus :
5. Chlorurus sordidus :
6. Leptoscarus vaigiensis : طوطی‌ماهی مرمری
7. Scarus ferrugineus :طوطی‌ماهی زنگاری
8. Scarus frenatus : طوطی‌ماهی عینکی
9. Scarus fuscopurpureus : طوطی‌ماهی یشمی
10. Scarus ghobban : طوطی‌ماهی زرد‌پولک
11. Scarus niger :طوطی‌ماهی سیاه
12. Scarus persicus : طوطی‌ماهی ایرانی
13. Scarus psittacus :

■ Scatophagidae (زروک ماهیان) :

1. Scatophagus argus : زروک، اسکات منقوط
2. Scatophagus tetracanthus :اسکاتی

■ Sciaenidae (شوریده‌ماهیان) :

1. Argyrosomus hololepidotus : میش‌ماهی معمولی
2. Argyrosomus regius :میش‌ماهی قهوه‌ای
3. Atrobucca nibe :شوریده دهان‌سیاه
4. Johnius amblycephalus : شوریده ریشدار
5. Johnius belangerii : شبه‌شوریده بلانگر
6. Johnius borneensis : شوریده چکشی تیزبینی
7. Johnius carutta : شوریده کاروت
8. Johnius dussumieri : شوریده سین
9. Johnius elongatus : شوریده مخروطی
10. Nibea maculata : مشکو لکهدار
11. Otolithes ruber : ماهی شوریده
12. Paranibea semiluctuosa : مشکو سیاه
13. Pennahia anea : شبه‌شوریده چشمدرشت
14. Pennahia macrocephalus : شبه‌شوریده سرگنده
15. Protonibea diacanthus : میش‌ماهی منقوط
16. Umbrina canariensis : میش قناری

■ Scombridae (تون‌ماهیان) :

1. Acanthocybium solandri : واهو
2. Auxis rochei : تون گلوله‌ای
3. Auxis thazard : بچه‌زرده
4. Euthynnus affinis : زرده
5. Grammatorcynus bilineatus : ماهی خال‌خالی دوخطه
6. Gymnosarda unicolor : تون دندان‌سگی
7. Katsuwonus pelamis : هوور مسقطی
8. Rastrelliger kanagurta : طلال
9. Sarda orientalis : تون شرقی
10. Scomber japonicus : قباد ژاپنی
11. Scomberomorus commerson : ماهی شیر
12. Scomberomorus guttatus : ماهی قباد

13. Thunnus alalunga :تون باله‌دراز
14. Thunnus albacares : گیدر ، تون زرد‌باله
15. Thunnus tonggol : ماهی هوور

■ Scorpaenidae (عقرب‌ماهیان) :

1. Brachypterois serrulata: عقرب‌ماهی دندان‌ارّه‌ای
2. Choridactylus multibarbus :
3. Dendrochirus brachypterus :
4. Minous monodactylus :
5. Pseudosynanceia melanostigma :
6. Pterois antennata :
7. Pterois miles:
8. Pterois russelii : خروس دریا
9. Scorpaenodes guamensis :
10. Scorpaenodes hirsutus :
11. Scorpaenodes parvipinnis :
12. Scorpaenopsis barbata :
13. Scorpaenopsis diabolus :
14. Scorpaenopsis lactomaculata :
15. Scorpaenopsis oxycephala :
16. Scorpaenopsis venosa :
17. Sebastapistes cyanostigma :
18. Sebastapistes strongia :
19. Synanceia nana :
20. Vespicola dracaene :

■ Sebastidae (صخره‌ماهیان) :

1. Helicolenus dactylopterus :رزماهی شکم‌سیاه

■ Serranidae (هامور‌ماهیان) :

1. Aethaloperca rogaa : هامور سیاه
2. Anyperodon leucogrammicus :
3. Cephalopholis formosa : سمن خط‌آبی
4. Cephalopholis hemistiktos :سمن آجری
5. Cephalopholis oligosticta :
6. Cephalopholis sexmaculata :
7. Dermatolepis striolata : هامور نرم
8. Epinephelus areolatus : سومان ، هامور منقوط قرمز
9. Epinephelus bleekeri : هامور خال‌نارنجی
10. Epinephelus chlorostigma : هامور منقوط قهوه‌ای
11. Epinephelus coeruleopunctatus : هامور خال سفید
12. Epinephelus coioides : هامور معمولی
13. Epinephelus diacanthus : هامور پنج‌نواری
14. Epinephelus epistictus : هامور خط‌شکسته
15. Epinephelus flavocaeruleus :
16. Epinephelus latifasciatus : هامور خاکی
17. Epinephelus malabaricus : هامور مالاباری
18. Epinephelus morrhua :
19. Epinephelus multinotatus : هامور خالسفید
20. Epinephelus polylepis : هامور فلس‌کوچک
21. Epinephelus polyphekadion :
22. Epinephelus stoliczkae : هامور لکه‌زیتونی منقوط
23. Epinephelus summana :
24. Epinephelus tauvina : هامور چرب
25. Epinephelus tukula : روغن‌ماهی سیب‌زمینی
26. Liopropoma mitratum :
27. Pseudanthias townsendi :
28. Serranus cabrilla :
29. Variola louti :دُم‌چنگی زردباله

■ Siganidae (صافی‌ماهیان) :

1. Siganus canaliculatus :
2. Siganus javus :صافی موجدار
3. Siganus luridus :
4. Siganus rivulatus :
5. Siganus stellatus :
6. Siganus sutor : صافی قهوه‌ای

■ Sillaginidae (شورت‌ماهیان) :

1. Sillaginopodys chondropus : ماهی شورت کلاب‌فوت
2. Sillago arabica :
3. Sillago attenuata :
4. Sillago sihama : شورت نقره‌ای

■ Soleidae (کفشک‌ماهیان اصلی ) :

1. Aesopia cornuta :کفشک تک‌شاخ
2. Brachirus orientalis : کفشک گرد
3. Pardachirus marmoratus : کفشک بی‌باله
4. Solea elongata : کفشک ریز
5. Solea stanalandi : کفشک ستانالند
6. Synaptura commersonnii : کفشک کومرسون
7. Zebrias captivus : کفشک گورخری زندانی
8. Zebrias quagga :
9. Zebrias synapturoides : کفشک گورخری هندی

■ Sparidae (شانک‌ماهیان) :

1. Acanthopagrus arabicus : شانک عربی
2. Acanthopagrus berda : شانک سیاه
3. Acanthopagrus bifasciatus :شانک دو نواری
4. Acanthopagrus latus : شانک زردباله
5. Acanthopagrus randalli :
6. Acanthopagrus sheim :
7. Argyrops filamentosus :
8. Argyrops spinifer :کوپر، گوفر
9. Cheimerius nufar :شانک سرباز
10. Crenidens crenidens :سیم دندان‌نما، بتعام
11. Diplodus noct :
12. Diplodus sargus :
13. Lithognathus mormyrus :
14. Pagellus affinis :
15. Polysteganus coeruleopunctatus :
16. Rhabdosargus haffara :
17. Rhabdosargus sarba :
18. Sarpa salpa :
19. Sparidentex hasta : صبیتی

■ Sphyraenidae (کوترماهیان) :

1. Sphyraena barracuda : کوتر بزرگ
2. Sphyraena flavicauda : کوتر زردباله
1. Sphyraena forsteri : کوتر چشم‌درشت
2. Sphyraena jello : کوتر ساده
3. Sphyraena obtusata : کوتر دهان زرد
4. Sphyraena putnamae :کوترمواج، کوتر دندان‌اره‌ای
7. Sphyraena qenie : کوتر سیاه‌باله

■ Sphyrnidae (کوسه ماهیان سرچکشی) :

1. Eusphyra blochii : سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini : سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran : سرچکشی بزرگ
4. Sphyrna zygaena : کوسه سرچکشی نرم

■ Stegostomatidae (کوسه‌ماهیان عمقی) :

1. Stegostoma fasciatum : کوسه گورخری

■ Stomiidae (اژدها‌ماهیان کماندار / لق‌دهانان) :

1. Chauliodus sloani :افعی‌ماهی اسلون

■ Stromateidae (حلوا‌ماهیان) :

1. Pampus argenteus : حلوا سفید

■ Synanceiidae (سنگ‌ماهیان) :

1. Choridactylus multibarbus :
2. Minous dempsterae : گزنده ماهی
3. Minous monodactylus :
4. Pseudosynanceia melanostigma:سنگ ماهی خال سیاه
5.
Synanceia nana :
6. Synanceia verrucosa :

■ Syngnathidae (سوزن‌ماهیان) :

1. Acentronura tentaculata :
2. Bryx analicarens :
3. Choeroichthys brachysoma
4. Corythoichthys flavofasciatus
5. Corythoichthys haematopterus
6. Corythoichthys schultzi
7. Cosmocampus banneri
8. Cosmocampus investigatoris
9. Cosmocampus maxweberi
10. Doryrhamphus excisus excisus
11. Dunckerocampus dactyliophorus
12. Festucalex erythraeus : سوزن‌ماهی قرمز
13. Halicampus dunckeri
14. Halicampus mataafae
15. Hippichthys cyanospilos
16. Hippichthys penicillus
17. Hippichthys spicifer
18. Hippocampus histrix : اسب‌دریایی تیغ‌دار
19. Hippocampus kuda : اسب‌دریایی خال‌خالی
20. Micrognathus andersonii
21. Phoxocampus belcheri
22. Siokunichthys bentuviai
23. Syngnathoides biaculeatus
24. Trachyrhamphus bicoarctatus

■ Synodontidae (حسون‌ماهیان/سوسمارماهیان) :

1. Saurida gracilis :
2. Saurida macrolepis :
3. Saurida tumbil : کیجار بزرگ (حسون)
4. Saurida undosquamis : کیجار منقوط (حسون)
5. Synodus macrops : کیجار سه‌خط
6. Synodus variegatus :

■ Terapontidae (یلّی‌ماهیان) :

1. Pelates quadrilineatus :یلی چهار خط
2. Terapon jarbua : یلی خط‌کمانی
3. Terapon puta : گمگام
4. Terapon theraps : یلی درشت پولک

■ Tetraodontidae (بادکنک‌ماهیان) :

1. Arothron immaculatus :
2. Arothron stellatus : بادکنک ماهی قهوه‌ای
3. Chelonodon patoca : بادکنکماهی لکه شیری
4. Lagocephalus guentheri :
5. Lagocephalus inermis : بادکنک ماهی صاف
6. Lagocephalus lunaris :
7. Lagocephalus sceleratus :
8. Torquigener flavimaculosus :

■ Tetrarogidae (منجک‌ماهیان):

1. Pseudovespicula dracaena : زنبورماهی دراکو

■ Torpedinidae (سپرماهیان برقدار / اژدرماهیان ) :

1. Torpedo panthera : سپرماهی پلنگی
2. Torpedo sinuspersici : سپرماهی برقی ایرانی

■ Trachichthyidae (لیزابه‌سران) :

1. Hoplostethus melanopus : لیزابه‌سر فلس‌کوچک

■ Triacanthidae (سه‌خار ماهیان) :

1. Pseudotriacanthus strigilifer : سه‌خاره خال‌طلایی
2. Triacanthus biaculeatus : سه‌خاره پوزه‌کوتاه

■ Triakidae (سگ‌کوسه‌ها / کوسه‌های تازی) :

1. Galeorhinus galeus : کوسه دبستانی
1. Hypogaleus hyugaensis :
2. Iago omanensis : سگ‌کوسه چشم‌درشت
3. Mustelus mosis : سگ‌کوسه عرب

■ Trichiuridae (یال‌اسبی‌ماهیان) :

1. Eupleurogrammus glossodon : یال‌اسبی دندان‌دراز
2. Eupleurogrammus muticus : یال‌اسبی سر‌کوچک
3. Tentoriceps cristatus : یال‌اسبی کاکل‌دار
4. Trichiurus auriga : یال‌اسبی مروارید
5. Trichiurus lepturus : یال‌اسبی سربزرگ

■ Trichonotidae (شن‌رانان) :

1. Trichonotus arabicus : شن‌ران عربی

■ Triglidae (خروسک‌ماهیان) :

1. Lepidotrigla bispinosa : خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei : خروسک سینه فلس‌دار
3. Lepidotrigla spiloptera :
4. Pterygotrigla arabica :

■ Tripterygiidae (بلنی‌های سه‌باله):

1. Enneapterygius pusillus :
2. Enneapterygius ventermaculus : سه‌باله لک‌وپیسی
3. Helcogramma steinitzi : سه‌باله سرخ

■ Uranoscopidae (اورانوس‌ماهیان) :

1. Uranoscopus dollfusi : ماهی دولفوس
2. Uranoscopus guttatus : اورانوس ماهی

■ Veliferidae (ماه‌ماهیان باله‌بادبانی) :

1. Velifer hypselopterus : ماهی باله‌بادبانی

Xenisthmidae [Eleotridae](پیچنده‌ماهیان) :

1. Xenisthmus balius : ماهی پیچندهء کک‌مکی

■ Xiphiidae (شمشیرماهیان) :

1. Xiphias gladius : شمشیرماهی

■ Zanclidae (داس‌ماهیان) :

1. Zanclus cornutus : داس‌ماهی

■ Zeidae (طلاکوب‌ماهیان):

1. Zeus faber : ماهی طلاکوب جان