تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان   خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

»» بخش خانواده‌های ماهیان ایران، بطور کامل به پایان رسیده است. هم اکنون در حال توسعه بخش گونه‌ها هستیم، که هر گونه پس از تکمیل ، در لیست زیر فهرست خواهد شد. گونه‌ها علاوه بر فهرست زیر، از بخش خانواده مربوطه نیز قابل دسترسی هستند.
برای پرهیز از اشتباه، نام علمی را که با حروف انگلیسی ایتالیک (خمیده) نوشته شده ملاک قرار دهید.
◄ توجه: اسامی زیر، گونه‌هایی هستند که حداقل در یک منبع معتبر جزو ماهیان ایران طبقه‌بندی شده‌اند. ممکن است بعضی از این گونه‌ها گزارش رسمی و معتبری در ایران بجز آن منبع نداشته باشند که در این صورت در همان صفحه به آن اشاره شده است.

• راهنما:
رنگ زرد: نام خانواده / رنگ سفید: نام گونهء تکمیل شده است. / ■ رنگ سیاه: نام گونه‌ای که هنوز اطلاعات آن تکمیل نشده است.


 

 

■ Acanthuridae (جراح‌ماهیان) ↓

1. Acanthurus blochii : جراح‌ماهی حلقه‌دم
2. Acanthurus nigrofuscus : جراح‌ماهی قهوه‌ای
3. Acanthurus sohal : جراح‌ماهی سُحَل
4. Acanthurus triostegus :جراح‌ماهی زندانی
5. Acanthurus xanthopterus :جراح‌ماهی زردباله
6. Naso brevirostris : تک‌شاخ‌ماهی پوزه‌کوتاه
7. Naso hexacanthus : تک‌شاخ‌ماهی براق
8. Naso unicornis : تک‌شاخ‌ماهی پشت‌آبی
9. Zebrasoma xanthurum : جراح‌ماهی دم‌زرد

■ Acropomatidae (شکم‌چراغیان) ↓

1. Acropoma japonicum : ماهی شکم‌درخشان

■ Albulidae (استخوان‌ماهیان) ↓

1. Albula argentea : استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای

■ Alepocephalidae (ماهیان سربرهنه)↓

1. Aulastomatomorpha phospherops:سربرهنه درخشان

■ Alopiidae (کوسه‌ماهیان دم‌دراز) ↓

1. Alopias pelagicus : کوسه‌ دراز‌دم پلاژیک
2. Alopias superciliosus :کوسه دم‌دراز چشم‌درشت
3. Alopias vulpinus : کوسه دم‌دراز معمولی

■ Anomalopidae (ماهیان چشم‌چراغی) ↓

1. Photoblepharon steinitzi : ماهی چراغ‌قوّه

■ Antennariidae (قورباغه‌ماهیان) ↓

1. Antennarius nummifer: قورباغه‌ماهی باله‌خالدار

■ Apistidae (زنبور ماهیان)↓

1. Apistus carinatus : زنبورماهی خال چشمی

■ Apogonidae (دهان‌لانه‌ماهیان)

1. Apogon coccineus : کاردینال یاقوتی
2. Apogonichthyoides nigripinnis : دهان‌لانه خالدار
3. Apogonichthyoides pseudotaeniatus : کاردینال دوخط
4. Apogonichthyoides taeniatus : کاردینال دو کمربندی
5. Apogonichthyoides uninotatus : کاردینال تک‌خال
6. Apogonichthys perdix : کاردینال پردیکس
7. Archamia bleekeri : کاردینال گون
8. Cheilodipterus artus : کاردینال گرگ
9. Cheilodipterus macrodon : کاردینال بزرگ‌دندان
10. Cheilodipterus novemstriatus :کاردینال دونقطه هندی
11. Cheilodipterus persicus : کاردینال ایرانی
12. Fowleria marmorata : کاردینال مرمری
13. Fowleria vaiulae : کاردینال لکه‌لکه
14. Fowleria variegata : کاردینال چندرنگ
15. Jaydia queketti : کاردینال باله‌خالدار
16. Jaydia truncata : کاردینال پرچم‌باله
17. Nectamia savayensis : کاردینال ساموآ
18. Ostorhinchus angustatus : کاردینال پهن‌خط
19. Ostorhinchus cookii : کاردینال کوک
20. Ostorhinchus cyanosoma : کاردینال زردخط
21. Ostorhinchus fasciatus :کاردینال کمربندی
22. Ostorhinchus fleurieu : دهان‌لانه طلایی
23. Ostorhinchus gularis : کاردینال گولار
24. Ostorhinchus nigrofasciatus : کاردینال سیاه‌خط
25. Ostorhinchus taeniophorus : کاردینال صخره‌ای
26. Pristiapogon exostigma : کاردینال نوارباریک
27. Pristiapogon fraenatus : کاردینال لگام‌دار
28. Pristiapogon kallopterus : کاردینال رنگین‌کمانی
29. Pseudamia gelatinosa : کاردینال ژلاتینی
30. Pseudamia tarri : کاردینال تار
31. Taeniamia fucata :کاردینال خط‌نارنجی
32. Verulux cypselurus :کاردینال دم‌چلچله‌ای
33. Zoramia leptacantha : کاردینال باله‌رشته‌ای

■ Ariidae (گربه‌ماهیان‌دریایی)

1. Arius maculatus : گربه‌ماهی دریایی خالدار
2. Netuma bilineata : گربه‌ماهی دریایی برنزی
3. Netuma thalassina : گربهماهی دریایی بزرگ
4. Plicofollis dussumieri : گربه‌ماهی خاکی
5. Plicofollis layardi : گربه‌ماهی لاغر

■ Ariommatidae (رانده‌ماهی‌های دریا) ↓

1. Ariomma indicum : رانده‌ماهی هندی

■ Atherinidae (شیشه‌ماهیان / گل‌آذین‌ماهیان) ↓

1. Atherinomorus lacunosus : شیشه‌ماهی نوارپهن
2. Atherinomorus pinguis : شیشه‌ماهی نوارنازک
3. Hypoatherina temminckii : ماهی پهلونقره‌ای ساموآ

■ Balistidae (فریبا‌ماهیان)

1. Abalistes stellaris : فریباماهی ستاره‌دار
2. Abalistes stellatus : فریباماهی زردباله
3. Balistapus undulatus : فریباماهی خط‌نارنجی
4. Balistoides viridescens : فریباماهی بزرگ
5. Odonus niger :فریباماهی سرخ‌دندان
6. Pseudobalistes flavimarginatus : فریباماهی زرد‌لبه
7. Pseudobalistes fuscus : فریباماهی خال‌زرد
8. Rhinecanthus assasi : ماهی پیکاسو
9. Rhinecanthus rectangulus : فریباماهی آب‌سنگ
10. Sufflamen chrysopterum : فریباماهی نیمه‌ماه

■ Batrachoididae (وزغ‌ماهیان)

1. Allenbatrachus grunniens : وزغ‌ماهی خُرخُرو
2. Barchatus cirrhosus : وزغ‌ماهی
3. Colletteichthys dussumieri : وزغ‌ماهی تخت
4. Colletteichthys occidentalis : وزغ‌ماهی عرب

■ Belonidae (منقارماهیان)

1. Ablennes hians : منقارماهی پهن
2. Platybelone argalus platura : منقارماهی دم‌تیغه
3. Strongylura leiura : منقارماهی نواردار
1.
Strongylura strongylura : منقارماهی دم‌خالدار
2. Tylosurus crocodilus : تازی‌ماهی

■ Blenniidae (ماهیان‌بلنی دندان‌شانه‌ای)

1. Alticus kirkii : بلنی کرک
2. Alticus saliens :بلنی جهنده
3. Antennablennius adenensis : بلنی عدن
4. Antennablennius bifilum :سنگ‌نورد شاخدار
5. Antennablennius hypenetes : بلنی عربی
6. Antennablennius simonyi : بلنی سیمونی
7. Antennablennius variopunctatus : بلنی خال‌نارنجی
8. Aspidontus dussumieri : بلنی نیزه‌ای
9. Blenniella periophthalmus : بلنی آبی
10. Cirripectes castaneus : بلنی مژه‌دار شاه‌بلوطی
11. Cirripectes filamentosus : بلنی رشته‌ای
12. Ecsenius midas : بلنی ایرانی
13. Ecsenius pulcher : بلنی خلیجی
14. Enchelyurus kraussii : بلنی کراس
15. Exallias brevis : بلنی پلنگی
16. Hirculops cornifer : ماهی سنگ‌نورد پیشانی‌بلند
17. Istiblennius edentulus : سنگ‌نورد موجدار
18. Istiblennius lineatus : سنگ‌نورد مخطط
19. Istiblennius pox : سنگ‌نورد صورت‌زخمی
20. Istiblennius spilotus : سنگ‌نورد منقوط
21. Mimoblennius cirrosus : بلنی حاشیه‌دار
22. Omobranchus fasciolatus : بلنی عرب
23. Omobranchus mekranensis : بلنی مکران
24. Omobranchus punctatus : بلنی پوزه‌بند
25. Parablennius opercularis : بلنی گونه‌خالدار
26. Parablennius thysanius : بلنی منگوله‌دار
27. Petroscirtes ancylodon : بلنی نیش‌دار عربی
28. Petroscirtes mitratus : بلنی گلدار
29. Petroscirtes variabilis : بلنی دندان‌خنجری متغیر
30. Plagiotremus rhinorhynchos : بلنی نیشدار خط‌آبی
31. Plagiotremus tapeinosoma : بلنی مقلّد
32. Plagiotremus townsendi : بلنی نیشدار توسند
33. Salaria pavo : بلنی طاووس
34. Salarias fasciatus :بلنی جواهرنشان
35. Xiphasia matsubarai : بلنی ماری ژاپنی
36. Xiphasia setifer : بلنی یال‌اسبی

■ Bothidae (کفشک‌ماهیان چپ‌روی)

1. Arnoglossus aspilos : کفشک چپ‌روی بی‌نقطه
2. Bothus pantherinus : کفشک پلنگی
3. Chascanopsetta lugubris : کفشک پلیکان
4. Engyprosopon macrolepis :کفشک کوتوله فلس‌درشت
5. Grammatobothus polyophthalmus : کفشک سه‌نقطه

■ Bythitidae (روده‌ماهیان زنده‌زا)

1. Dinematichthys iluocoetoides : روده‌ماهی کوتوله زرد

■ Bregmacerotidae (سیخ به سران)

1. Bregmaceros mcclellandi : سیخ به سر تک‌شاخ
2. Bregmaceros nectabanus : سیخ‌به‌سر ریزفلس

■ Caesionidae (تفنگ‌چی‌ماهیان)

1. Caesio caerulaurea : ماهی تفنگچی آبی طلایی
2. Caesio lunaris : ماهی تفنگچی مهتابی
3. Caesio striata : ماهی تفنگچی راه‌راه
4. Caesio suevica : ماهی تفنگچی سوئز
5. Caesio varilineata : ماهی تفنگچی خط‌خطی
6. Gymnocaesio gymnoptera : ماهی تفنگچی باریک
7. Pterocaesio chrysozona : ماهی تفنگچی نوارطلایی

■ Callionymidae (بچه‌اژدها‌ماهیان)

1. Callionymus carebares : بچه‌اژدهای عمق‌زی هندی
2. Callionymus erythraeus : بچه‌اژدهای سرکوچک
3. Callionymus filamentosus : بچه‌اژدهای دم‌خالدار
4. Callionymus hindsii : بچه‌اژدهای هیندز
5. Callionymus margaretae : بچه اژدهاماهی مارگارت
6. Callionymus marleyi : بچه‌اژدهای شنی
7. Callionymus persicus : کالیونیموس ایرانی
8. Diplogrammus pygmaeus : بچه‌اژدهای کوتوله

■ Caproidae (سادماهیان )

1. Antigonia rubescens : گرازماهی اقیانوس هند و آرام

■ Carangidae (گیش‌ماهیان)

1. Alectis ciliaris : درفش‌ماهی
2. Alectis indica : مقوای گوژپشت
3. Alepes djedaba : گیش میگویی
4. Alepes kleinii : گیش ریز، ده‌باله شکم‌تیغی
5. Alepes melanoptera :گیش باله‌سیاه
6. Alepes vari :ده‌باله شاهی
7. Atropus atropos : گیش شکم‌شیاری
8. Atule mate :گیش گوش‌سیاه
9. Carangoides armatus :گیش باله‌دراز
10. Carangoides bajad : گیش خال‌نارنجی
11. Carangoides chrysophrys :گیش پوزه‌دراز (بال‌افشان)
12. Carangoides coeruleopinnatus :گیش درخشان
13. Carangoides equula :گیش باله‌سفید
14. Carangoides ferdau : گیش آبی
15. Carangoides fulvoguttatus : گیش خال‌زرد
16. Carangoides gymnostethus : گیش سینه‌صاف
17. Carangoides malabaricus :گیش خال‌سفید
18. Carangoides plagiotaenia: گیش گونه‌نواری
19. Carangoides praeustus : گیش پشت‌قهوه‌ای
20. Carangoides talamparoides : گیش پهن
21. Caranx heberi : ماهی پارو دم‌سیاه
22. Caranx ignobilis :گیش بزرگ
23. Caranx melampygus : شاه‌گیش باله‌آبی
24. Caranx sexfasciatus : پارو چشم‌درشت
25. Decapterus macarellus : ده‌باله خال‌خالی
26. Decapterus macrosoma :ده‌باله باله‌کوتاه
27. Decapterus russelli : ده‌باله هندی
28. Elagatis bipinnulata : گیش رنگین‌کمانی
29. Gnathanodon speciosus :گیش طلایی
30. Lichia amia : چرمین‌ماهی
31. Megalaspis cordyla : ماهی کتو
32. Naucrates ductor : خلبان‌ماهی، گیش نواری
33. Parastromateus niger : حلوا سیاه
34. Pseudocaranx dentex : گیش سفید
35. Scomberoides commersonnianus : سارم دهان‌بزرگ
36. Scomberoides lysan : سارم دو‌نقطه، ملکه‌ماهی دوخاله
37. Scomberoides tol : سارم فلس‌سوزنی
38. Selar crumenophthalmus : گیش چشم‌درشت
39. Selaroides leptolepis : گیش خط‌زرد
40. Seriola dumerili : عنبرماهی بزرگ
41. Seriola rivoliana :گیش باله‌بلند دم‌زرد، شاه‌گیش آلماکو
42. Seriolina nigrofasciata :سارم تیره
43. Trachinotus baillonii : پرستوماهی دم‌کشیده
44. Trachinotus blochii :گیش پوزه‌کوتاه
45. Trachinotus mookalee : پرستو‌ماهی هندی
46. Trachurus indicus : اسکاد عرب
47. Trachurus trachurus : اسب‌ماکرل اطلس
48. Ulua mentalis :گیش چانه‌دار، مقوّا چانه‌دراز
49. Uraspis helvola : گیش زبان‌سفید
50. Uraspis uraspis :گیش دهان‌سفید

■ Carcharhinidae (کوسه‌ماهیان درنده)

1. Carcharhinus albimarginatus : کوسه باله‌نقره‌ای
2. Carcharhinus altimus : کوسه بزرگ‌بینی
3. Carcharhinus amblyrhynchoides : کوسه زیبا
4. Carcharhinus amboinensis : کوسه خوک‌چشم
5. Carcharhinus brevipinna : کوسه چرخنده
6. Carcharhinus dussumieri : کوسه گونه‌سفید
7. Carcharhinus falciformis : کوسه ابریشمی
8. Carcharhinus humani : کوسه صیاد
9. Carcharhinus leucas : گاوکوسه، کولی
10. Carcharhinus limbatus : کوسه باله‌سیاه کوچک
11. Carcharhinus longimanus :کوسه سفیدلکه اقیانوسی
12. Carcharhinus macloti : کوسه نوک‌تیز
13. Carcharhinus melanopterus :کوسه آبسنگی باله‌سیاه
14. Carcharhinus plumbeus : کوسه شنی
15. Carcharhinus sealei : کوسه لکّه‌سیاه
16. Carcharhinus sorrah : کوسه دم‌خالدار
17. Galeocerdo cuvier : کوسه ببری
18. Glyphis gangeticus : کوسه گنگی
19. Loxodon macrorhinus : کوسه چشم‌بادامی
20. Negaprion acutidens : کوسه لیمویی باله‌داسی
21. Prionace glauca : کوسه آبی
22. Rhizoprionodon acutus : کوسه شیری، کوسه چاک‌لب
23. Rhizoprionodon oligolinx : کوسه تیزنوک خاکستری
24. Scoliodon laticaudus : کوسه دماغ‌بیلچه‌ای
25. Triaenodon obesus : کوسه آبسنگی نوک‌سفید

■ Centriscidae (میگوماهیان)

1. Centriscus scutatus : میگوماهی

■ Centrophoridae (میان‌ربایندگان)

1. Centrophorus granulosus : کوسه بلعنده
2. Deania profundorum : سگ‌ماهی سرتیر

■ Cepolidae (نوارماهیان)

1. Acanthocepola abbreviata : نوارماهی

■ Chaetodontidae (پروانه‌ماهیان)

1. Chaetodon austriacus : پروانه‌ماهی دم‌سیاه
2. Chaetodon gardineri : پروانه‌ماهی گاردینر
3. Chaetodon melapterus : پروانه‌ماهی عرب
4. Chaetodon nigropunctatus : پروانه‌ماهی خال‌سیاه
5. Forcipiger flavissimus : پروانه‌ماهی بینی‌دراز زرد
6. Forcipiger longirostris : پروانه‌ماهی بینی‌دراز
7. Heniochus acuminatus : پروانه‌ماهی سه‌نواری
8. Heniochus monoceros : پروانه‌ماهی نقاب‌دار
9. Roa jayakari : پروانه‌ماهی نوارطلایی هندی

■ Chanidae (خامه ماهیان)

1. Chanos chanos : خامه ماهی

■ Chirocentridae (خارو ماهیان)

1. Chirocentrus dorab : خارو باله سیاه
2. Chirocentrus nudus : خارو باله سفید

■ Chlorophthalmidae (چشم‌سبزماهیان)

1. Chlorophthalmus agassizi : ماهی چشم‌سبز پوزه‌کوتاه

■ Cirrhitidae (صیادماهیان / شاهین‌ماهیان)

1. Cirrhitichthys oxycephalus :شاهین‌ماهی مرجانی
2. Cirrhitus pinnulatus : شاهین‌ماهی تنومند
3. Oxycirrhites typus : شاهین‌ماهی پوزه‌بلند

■ Citharidae (خالدارکفشکان)

1. Brachypleura novaezeelandiae: کفشک خالدار زرد

■ Clinidae (کلینید ها / ماهی‌های شیب‌دار)

نمونه لارو، غیرقابل شناسایی

■ Clupeidae (شگ‌ماهیان)

1. Amblygaster leiogaster : ساردین شکم‌صاف
2. Amblygaster sirm : ساردین لکه‌دار، عومه
3. Anodontostoma chacunda : گواف کوچک
4. Herklotsichthys lossei : هرینگ خلیج فارس
5. Herklotsichthys punctatus : هرینگ پشت‌خالدار
6. Herklotsichthys quadrimaculatus :هرینگ نوارآبی
7. Hilsa kelee :شکم‌تیغی
8. Nematalosa arabica : گواف عربی
9. Nematalosa nasus : گواف رشته‌دار
10. Nematalosa persara : گواف پرسارا
11. Nematalosa resticularia : گواف خلیجی
12. Sardinella albella : ساردین سفید
13. Sardinella fimbriata : سادین حاشیه‌دار
14. Sardinella gibbosa : ساردین پهلوطلایی
15. Sardinella longiceps : ساردین روغنی هندی
16. Sardinella melanura : ساردین دم‌سیاه
17. Sardinella sindensis : ساردین سند
18. Spratelloides delicatulus :ساردین ظریف
19. Spratelloides gracilis : خمسی لاغر
20. Tenualosa ilisha : ماهی صبور، زبور
21. Tenualosa toli : صبور دهان‌گشاد

■ Congridae (مارماهیان دریایی)

1. Conger cinereus : مارماهی لب‌سیاه

Coryphaenidae (گالیت‌‌‌ماهیان)

1. Coryphaena hippurus: دلفین‌ماهی، گالیت معمولی

■ Creediidae (شن‌کن‌ها)

نمونه لارو غیرقابل شناسایی

■ Cynoglossidae (زبان‌گاو‌ماهیان)

1. Cynoglossus arel : زبان‌گاوی درشت‌پولک، زبان
2. Cynoglossus bilineatus : زبان‌گاوی چهار خط، زبان
3. Cynoglossus carpenteri : زبان‌گاوی قلابدار
4. Cynoglossus kopsii : زبان‌گاوی سر کوچک
5. Cynoglossus puncticeps : زبان‌گاوی لکه‌دار
6. Paraplagusia bilineata : زبان‌گاوی دوخطّه

■ Cyprinodontidae(کپوردندان‌ماهیان/کپورماهیان دندان‌دار)

1. Aphanius dispar dispar : ماهی گورخری معمولی
2. Aphanius fasciatus : ماهی گورخری مدیترانه

■ Dactylopteridae (خروسک‌ماهیان پرنده)

1. Dactyloptena orientalis : خروسک‌ماهی پرنده خاوری

■ Dalatiidae (کوسه‌ماهیان اسلیپر/کوسه‌های بادبادک‌باله)

1. Isistius brasiliensis : کوسه کلوچه‌بُر

■ Dasyatidae (پوماهیان / سپرماهیان دم‌گزنده)


1. Brevitrygon imbricata : لقمه‌ماهی فلس‌دار
2. Brevitrygon walga : پو دوخار، شلاق‌ماهی کوتوله
3. Dasyatis pastinaca : لقمه‌ماهی معمولی
4. Hemitrygon bennettii : پو گزنده
5. Himantura randalli : پو عربی
6. Himantura uarnak: پو پلنگی، شلاق‌ماهی مشبّک
7. Maculabatis gerrardi : پو چهارگوش
8. Pastinachus sephen : پو دم‌پری
9. Pateobatis bleekeri :لقمه‌ماهی بلیکر
10. Taeniura lymma : لقمه‌ماهی‌ دم‌نواری
11. Taeniurops meyeni : لقمه‌ماهی دم‌نواری گرد، پو مرجانی
12. Urogymnus asperrimus : لقمه‌ماهی تشی
13. Urogymnus granulatus :لقمه‌ماهی حرّا

■ Diodontidae (خارپشت‌ماهیان)

1. Cyclichthys orbicularis : خارپشت‌ماهی لب‌منقاری
2. Cyclichthys spilostylus : خارپشت‌ماهی خال‌زرد
3. Diodon hystrix : خارپشت‌ماهی خالدار معمولی
4. Diodon holocanthus : خارپشت‌ماهی خاربلند
5. Lophodiodon calori : خارپشت‌ماهی چهارخط

■ Drepaneidae (عروس‌ماهیان)

1. Drepane longimana : عروس‌ماهی نواری
2. Drepane punctata : عروس‌ماهی منقوط

■ Dussumieriidae (شگ‌ماهیان رنگی) :

1. Dussumieria acuta : ساردین رنگین‌کمان
2. Dussumieria elopsoides : ساردین رنگین‌کمان باریک

■ Echeneidae (چسبک‌ماهیان)

1. Echeneis naucrates : چسبک‌ماهی، کوسه چسب

■ Echinorhinidae (کوسه‌های خاردار)

1. Echinorhinus brucus : کوسه خاربته‌ای

■ Elopidae (ده‌پوندیان)

1. Elops machnata : ماهی ده‌پوندی

■ Engraulidae (موتوماهیان)

1. Encrasicholina devisi : موتوماهی دویس
2. Encrasicholina heteroloba : موتو سرکوتاه
3. Encrasicholina punctifer : موتو معمولی
4. Engraulis encrasicolus : آنچوی اروپایی
5. Stolephorus commersonnii : آنچوی کومرسون
6. Stolephorus indicus : موتو هندی
7. Stolephorus insularis : آنچوی هاردنبرگ
8. Thryssa baelama : آنچوی بائلاما
9. Thryssa dussumieri : آنچوی دوسومیری
10. Thryssa hamiltonii : آنچوی همیلتون
11. Thryssa mystax : موتو سبیل‌دار
12. Thryssa setirostris : آنچوی پوزه‌دراز
13. Thryssa vitrirostris :لچه دهان‌نارنجی
14. Thryssa whiteheadi : آنچوی وایت‌هِد

■ Ephippidae (شینگ‌ماهیان)

1. Ephippus orbis : شینگ ماهی، گرد ماهی
2. Platax orbicularis : خفاش‌ماهی گرد

■ Etmopteridae (کوسه‌ماهیان فانوسی / چراغ‌کوسه‌ها)

1. Centroscyllium ornatum : سگ‌ماهی آراسته

■ Exocoetidae (پرنده‌ماهیان)

1. Cypselurus oligolepis : پرنده‌ماهی پولک‌درشت
2. Hirundichthys coromandelensis :پرنده‌ماهی کورومندل
3. Parexocoetus mento : پرنده‌ماهی آفریقایی

■ Fistulariidae (شیپورماهیان / لب‌لوله‌ماهیان)

1. Fistularia petimba : شیپورماهی سرخ/لب‌لوله‌ماهی سرخ

 

 

 

■ Gempylidae (چرب‌گوشتان)↓

1. Gempylus serpens :مار ماکرل
2. Neoepinnula orientalis : کیسه‌ماهی
3. Thyrsitoides marleyi : مارماکرل سیاه

■ Gerreidae (چغوک‌ماهیان)

1. Gerres filamentosus : چغوک رشته دار
2. Gerres infasciatus : چغوک بی‌خط
3. Gerres limbatus : چغوک نقره‌ای زین‌پشت
4. Gerres longirostris : چغوک پشت‌طلایی، چغوک دم‌دراز
5. Pentaprion longimanus : چغوک شفاف

■ Ginglymostomatidae (کوسه‌ماهیان پرستار)

1. Nebrius ferrugineus : کوسه پرستار حنایی

Glaucostegidae (بزرگ‌گیتارماهیان)↓

1. Glaucostegus granulatus : گیتارماهی منقوط
2. Glaucostegus halavi : گیتارماهی حلاوی

■ Gobiidae (گاوماهیان)

1. Acentrogobius cyanomos : گاوماهی آبی باله‌نخی
2. Acentrogobius dayi : گاوماهی دِی
3. Amblyeleotris diagonalis : گاوماهی میگویی مورّب
4. Amblyeleotris downingi : گاوماهی داونینگ
5. Amblyeleotris periophthalma : گاوماهی پریوفتالما
6. Amblyeleotris triguttata : گاوماهی میگویی سه‌نقطه
7. Amblygobius albimaculatus : گاوماهی پروانه‌ای
8. Amblygobius nocturnus : گاوماهی شب‌رو
9. Apocryptodon madurensis : گاوماهی مادورا
10. Asterropteryx semipunctata : گاوماهی ستاره‌دار
11. Bathygobius fuscus : گاوماهی تیره
12. Bathygobius meggitti : گاوماهی مگیت
13. Boleophthalmus boddarti : گل‌خورک خال‌آبی
14. Boleophthalmus dussumieri : گل‌خورک یال‌دار
15. Bryaninops amplus : گاوماهی شلاقی بزرگ
16. Callogobius bifasciatus : گاوماهی دوخطّه
17. Callogobius plumatus : گاوماهی پَر
18. Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
19. Coryogalops anomolus : گاوماهی آنومولوس
20. Coryogalops monospilus : گاوماهی تک‌خال
21. Coryogalops tessellatus : گاوماهی موزاییکی
22. Cryptocentroides arabicus : گاوماهی عربی
23. Cryptocentrus cryptocentrus :گاوماهی میگویی نه‌خط
24. Cryptocentrus fasciatus : گاوماهی میگویی سیاه
25. Cryptocentrus lutheri : گاوماهی میگویی لوتر
26. Eviota guttata : گاوماهی کوتوله منقوط
27. Eviota pardalota :گاوماهی کوتوله پلنگی
28. Eviota prasina : گاوماهی کوتوله سبز
29. Eviota sebreei : گاوماهی کوتوله سبری
30. Favonigobius melanobranchus : گاوماهی سیاه‌گلو
31. Fusigobius inframaculatus : گاوماهی شنی منقوط
32. Glossogobius giuris : گاوماهی سرتخت
33. Gnatholepis anjerensis : گاوماهی چشم‌خط‌دار
34. Gnatholepis caudimaculata : گاوماهی دم‌خالدار
35. Gobiodon reticulatus : گاوماهی مشبک
36. Gobiopsis canalis : گاوماهی شطرنجی
37. Istigobius decoratus : گاوماهی مزیّن
38. Istigobius ornatus : گاوماهی زینتی
39. Myersina filifer : گاوماهی میگویی رشته‌دار
40. Oligolepis acutipennis : گاوماهی تیزدم
41. Oxyurichthys microlepis : گاوماهی یالدار
42. Parachaeturichthys polynema : گاوماهی دم‌چشمی
43. Periophthalmus waltoni : گل‌خورک، گل‌چراغ
44. Priolepis cincta : گاوماهی مرجانی نواری
45. Priolepis randalli : گاوماهی رندال
46. Scartelaos histophorus : گاوماهی رونده
47. Scartelaos tenuis : گل‌خورک اقیانوس هند
48. Taenioides kentalleni : گاوماهی کنتالن
49. Tomiyamichthys latruncularius : گاوماهی بادبزنی
50. Trimma winterbottomi : گاوماهی وینترباتوم
51. Trypauchen vagina : گاوماهی نقب‌زن
52. Valenciennea persica : گاوماهی خلیج فارس
53. Valenciennea sexguttata : گاوماهی شش‌خال
54. Yongeichthys criniger : گاوماهی موی‌باله

■ Gymnuridae (پرتوماهیان پروانه‌ای)

1. Gymnura poecilura : پروانه‌ماهی دم‌دراز، لقمه

■ Haemulidae (سنگسر‌ماهیان)

1. Diagramma pictum : خنو خاکستری ، خنو رنگین
2. Plectorhinchus albovittatus : شیرین‌لب دو خط
3. Plectorhinchus flavomaculatus : خنو لیمویی
4. Plectorhinchus gaterinus : خنو زردباله
5. Plectorhinchus gibbosus : خنو هری
6. Plectorhinchus obscurus : شیرین‌لب بزرگ
7. Plectorhinchus pictus : خنو خالسیاه، عروس ناخدا
8. Plectorhinchus playfairi : شیرین‌لب خط‌سفید
9. Plectorhinchus sordidus : خنو سوردید
10. Plectorhinchus schotaf : خنو گوش‌قرمز
11. Pomadasys argenteus : سنگسر نقره‌ای
12. Pomadasys furcatus : سنگسر شش‌خط
13. Pomadasys kaakan : ماهی سنگسر معمولی
14. Pomadasys maculatus : سنگسر چهارلکه
15. Pomadasys striatus : سنگسر نواری
16. Pomadasys stridens : سنگسر مخطط
17. Pomadasys taeniatus : سنگسر خط‌برنزی

■ Hemigaleidae (کوسه‌ماهیان مرموز / راسو کوسه‌ها)

1. Chaenogaleus macrostoma : کوسه قلّاب‌دندان
2. Hemipristis elongata : کوسه دندان‌گرازی
3. Paragaleus randalli : کوسه راسویی لاغر

■ Hemiramphidae (نیم‌منقار‌ماهیان)

1. Hemiramphus archipelagicus : نیم منقار جهنده
2. Hemiramphus far : نیم‌منقار سیاه‌خط
3. Hemiramphus marginatus :نیم‌منقار نوک‌زرد
4. Hyporhamphus quoyi :نیم‌منقار کوئی
5. Hyporhamphus sindensis : نیم‌منقار سند
6. Hyporhamphus unicuspis :نیم‌منقار دندان‌ساده
7. Rhynchorhamphus georgii : نیم‌منقار پوزه‌دراز

■ Hemiscylliidae (گربه‌کوسه‌ماهیان)

1. Chiloscyllium arabicum : گربه‌کوسه عربی
2. Chiloscyllium griseum : گربه‌کوسه خاکستری
3. Chiloscyllium indicum : گربه‌کوسه باریک
4. Chiloscyllium punctatum : گربه‌کوسه لکه‌دار

■ Hexanchidae (کوسه‌های گاوی) ↓

1. Heptranchias perlo : کوسه هفت‌آبششی تیزبینی
2. Hexanchus griseus : کوسه شش‌آبششی پخ‌بینی

■ Holocentridae (سنجاب‌ماهیان)

1. Myripristis berndti : سربازماهی چشم‌خالدار
2. Myripristis hexagona : سربازماهی دودندان
3. Myripristis murdjan : سربازماهی کاجی
4. Myripristis xanthacra : سربازماهی نوک‌زرد
5. Sargocentron caudimaculatum:سنجاب‌ماهی خال‌نقره‌ای
6. Sargocentron diadema : سنجاب‌ماهی تاجدار
7. Sargocentron rubrum : سنجاب‌ماهی سرخ‌پوش

■ Istiophoridae (نیزه‌ماهیان)

1. Istiompax indica : مارلین سیاه، نیزه‌ماهی سیاه
2. Istiophorus platypterus : بادبان ماهی
3. Kajikia audax : نیزه‌ماهی راه‌راه

■ Kuhliidae (ماهیان دم‌پرچمی)

1. Kuhlia mugil : ماهی دم‌پرچمی راه‌راه

■ Kyphosidae (چرم‌باله‌ماهیان)

1. Kyphosus bigibbus : چرم‌باله قهوه‌ای
2. Kyphosus cinerascens : چرم‌باله آبی
3. Kyphosus vaigiensis : چرم‌باله برنجین

■ Labridae (زمرد‌ماهیان)

1. Anampses caeruleopunctatus : زمرّدماهی خال‌آبی
2. Anampses meleagrides : زمردماهی خال‌خالی
3. Anampses twistii : زمردماهی سینه‌زرد
4. Bodianus anthioides : خوک‌پوزه دم‌چنگی
5. Bodianus axillaris :خوک‌پوزه شانه‌خالدار
6. Cheilinus fasciatus : زمردماهی سینه‌سرخ
7. Cheilinus lunulatus : زمردماهی دم‌جارویی
8. Cheilinus undulatus : زمردماهی گوژسر، ناپلئون
9. Cheilio inermis : زمردماهی سیگاربرگ
10. Choerodon robustus : عاج‌ماهی تنومند
11. Coris aygula : زمردماهی دلقک
12. Epibulus insidiator: زمردماهی دهان‌لوله‌ای
13. Halichoeres leptotaenia : زمردماهی خط‌نازک
14. Halichoeres marginatus :زمردماهی سیاه
15. Halichoeres nigrescens :زمردماهی باله‌حبابی
16. Halichoeres stigmaticus : زمردماهی لکّه‌نعلی
17. Halichoeres zeylonicus : زمردماهی زرّین‌خط
18. Hemigymnus fasciatus : زمردماهی مخطط
19. Hemigymnus melapterus : زمردماهی چشم‌سیاه
20. Hologymnosus annulatus : زمردماهی حلقه‌ای
21. Iniistius bimaculatus : تیغ‌ماهی دونقطه
22. Iniistius pavo : زمردماهی طاووس
23. Labroides dimidiatus : زمردماهی رفتگر خط‌آبی
24. Leptojulis cyanopleura : زمردماهی شانه‌منقوط
25. Novaculichthys taeniourus :زمردماهی صخره‌جنبان
26. Novaculoides macrolepidotus :زمردماهی علفی
27. Oxycheilinus arenatus : زمردماهی لکه‌دار مائوری
28. Oxycheilinus digramma :زمردماهی گونه‌مخطط
29. Paracheilinus mccoskeri : زمردماهی مک‌کاسکر
30. Pseudocheilinus evanidus : زمردماهی خط‌دار
31. Pseudocheilinus hexataenia : زمردماهی شش‌خط
32. Pseudodax moluccanus : زمردماهی دندان‌مُغاری
33. Pteragogus cryptus : زمردماهی مرموز
34. Pteragogus flagellifer : زمردماهی کوکتل
35. Stethojulis interrupta : زمردماهی نواربریده
36. Suezichthys caudavittatus : زمردماهی دم‌منقوط
37. Suezichthys gracilis : زمردماهی باریک
38. Suezichthys russelli : زمردماهی راسل
39. Thalassoma lunare : زمردماهی هلالی
40. Thalassoma purpureum : زمردماهی موجی
41. Wetmorella nigropinnata : زمردماهی تیزنوک

■ Lactariidae (گیش ماهیان کاذب)

1. Lactarius lactarius : گیش کاذب

■ Lamnidae (کوسه‌ماهیان سفید / سفیدکوسگان)

1. Carcharodon carcharias : کوسه سفید بزرگ
2. Isurus oxyrinchus : کوسه وحشی
3. Lamna nasus : کوسه زره‌پوش

■ Lampridae (خانواده اپاه)

1. Lampris guttatus : ماهی اُپاه

■ Leiognathidae (پنجزاری‌ماهیان / فروکوماهیان)

1. Aurigequula fasciata : پنجزاری مخطط
2. Equulites elongatus : پنجزاری باریک
3. Equulites leuciscus : پنجزاری باله‌شلاقی
4. Equulites lineolatus : پنجزاری مزیّن
5. Eubleekeria splendens : پنجزاری براق
6. Karalla daura : پنجزاری نوارطلایی
7. Leiognathus brevirostris :پنجزاری خال‌پشت
8. Leiognathus equulus : پنجزاری بزرگ
9. Nuchequula gerreoides : پنجزاری پیراسته
10. Photopectoralis bindus : پنجزاری باله‌نارنجی
11. Secutor insidiator : پنجزاری کج‌پوزه

■ Lethrinidae (شهری ماهیان)

1. Gymnocranius grandoculis:شهری چشم‌درشت خط‌آبی
2. Lethrinus borbonicus : شهری بینی سربالا
3. Lethrinus crocineus : شهری دم زرد
4. Lethrinus harak : شهری انگشتی
5. Lethrinus lentjan : شهری گوش‌قرمز
6. Lethrinus microdon : شهری دندان کوچک
7. Lethrinus nebulosus : شهری معمولی
8. Lethrinus obsoletus : شهری خط‌نارنجی
9. Lethrinus olivaceus : شهری صورت‌دراز
10. Lethrinus variegatus : شهری باریک
11. Lethrinus xanthochilus :شهری زردلب
12. Monotaxis grandoculis :شهری چشم‌درشت کوژپوزه

■ Lobotidae (سه‌دم‌ماهیان)

1. Lobotes surinamensis : سه دم ماهی اطلس

■ Lophiidae (غاز‌ماهیان / قلابچه‌ماهیان)

1. Lophiomus setigerus : قلابچه‌ماهی دهان‌سیاه

■ Lutjanidae (سرخوماهیان)

1. Aphareus furca : سرخوی دندان‌کوچک
2. Aphareus rutilans :سرخوی زنگاری
3. Aprion virescens : سرخوی سبز
4. Etelis carbunculus :سرخوی عمق‌زی
5. Etelis coruscans : سرخوی عمق‌زی دم‌دراز
6. Lutjanus argentimaculatus : سرخوی حرّا
7. Lutjanus bengalensis : سرخوی بنگالی
8. Lutjanus bohar : سرخوی دونقطه
9. Lutjanus coeruleolineatus : سرخوی خط‌آبی
10. Lutjanus ehrenbergii : سرخوی خال‌سیاه
11. Lutjanus erythropterus : سرخوی خونی
12. Lutjanus fulviflamma: سرخوی زرد خال‌سیاه، دوری
13. Lutjanus fulvus : سرخوی دم‌سیاه
14. Lutjanus gibbus : سرخوی گوژپشت
15. Lutjanus indicus : سرخوی هندی
16. Lutjanus johnii : سرخوی معمولی
17. Lutjanus kasmira : سرخوی خط‌آبی معمولی
18. Lutjanus lemniscatus : سرخوی مخطط زرد
19. Lutjanus lunulatus : سرخوی دم‌هلالی
20. Lutjanus lutjanus :سرخوی چشمدرشت
21. Lutjanus malabaricus :سرخوی مالاباری
22. Lutjanus quinquelineatus :سرخوی پنج‌خط
23. Lutjanus rivulatus : سرخوی قهوه‌ای
24. Lutjanus russellii : سرخوی هشت‌خط
25. Lutjanus sanguineus : سرخوی گوژسَر
26. Lutjanus sebae : سرخوی امپراتور
27. Macolor niger : سرخوی سیاه و سفید
28. Paracaesio xanthura : سرخوی آبی دم‌زرد
29. Pinjalo pinjalo : سرخوی کج‌پولک
30. Pristipomoides filamentosus : سرخوی زرشکی
31. Pristipomoides multidens : سرخوی خط طلایی
32. Pristipomoides sieboldii : سرخوی بنفش
33. Pristipomoides zonatus : سرخوی کج‌خط

■ Malacanthidae (کاشی‌ماهیان)

1. Branchiostegus sawakinensis : کاشی‌ماهی خالدار
2. Malacanthus brevirostris : کاشی‌ماهی لرزان
3. Malacanthus latovittatus : کاشی‌ماهی آبی

■ Megalopidae (بزرگ‌ماهیان / تارپون‌ها)

1. Megalops cyprinoides : بزرگ‌ماهی هند و آرام

■ Menidae (شکم ماهیان)

1. Mene maculata : ماه ماهی

■ Microdesmidae (تیر‌ماهیان )

1. Gunnellichthys viridescens : کرم‌ماهی زردخط
2. Parioglossus raoi :تیرماهی معلق رائو
3. Ptereleotris arabica : تیر‌ماهی عربی
4. Ptereleotris microlepis : تیرماهی آبی

■ Molidae (خورشیدماهیان)

1. Mola mola : خورشید‌ماهی اقیانوسی
2. Ranzania laevis : خورشیدماهی لاغر

■ Monacanthidae (تک‌خار‌ماهیان)

1. Aluterus monoceros : تک شاخ ماهی خاکستری
2. Paramonacanthus arabicus : تک شاخ ماهی عربی
3. Paramonacanthus japonicus : کت‌چرمی موباله
4. Paramonacanthus otisensis : ماهی کت‌چرمی تیره
5. Pervagor randalli : تک‌خارماهی رندال
6. Stephanolepis diaspros : تک‌شاخ ماهی ‌مشبک

■ Monocentridae (کاج‌ماهیان)

1. Monocentris japonica : کاج‌ماهی

■ Monodactylidae (ماه‌ماهیان)

1. Monodactylus argenteus : ماه‌ماهی نقره‌ای، آنجل مونو

■ Mugilidae (کفال‌ماهیان)

1. Crenimugil crenilabis : کفال بزرگ‌لب
2. Crenimugil seheli : کفال خال‌آبی
3. Ellochelon vaigiensis : کفال دم‌مربعی
4. Liza carinata : کفال کیل‌دار
5. Liza klunzingeri : مید
6. Liza persicus : بیاح ایرانی
7. Moolgarda pedaraki : کفال باله‌بلند
8. Mugil cephalus : کفال خاکستری، کفال راه‌راه
9. Osteomugil cunnesius : کفال بازو‌بلند
10. Planiliza abu : ماهی بیاح
11. Planiliza macrolepis : کفال فلس‌درشت
12. Planiliza subviridis : کفال پشت‌سبز، گاریز
13. Plicomugil labiosus : کفال لب‌شیپوری

■ Mullidae (بزماهیان)

1. Mulloidichthys flavolineatus : بزماهی زردخطّ
2. Mulloidichthys vanicolensis : بزماهی زردباله
3. Parupeneus cyclostomus : بزماهی زین‌طلایی
4. Parupeneus forsskali : بزماهی دریای سرخ
5. Parupeneus heptacanthus : بزماهی سینابر
6. Parupeneus margaritatus : بزماهی مروارید
7. Parupeneus rubescens : بزماهی سرخ‌جامه
8. Parupeneus seychellensis : بزماهی سیشل
9. Upeneus asymmetricus : بزماهی نامتقارن
10. Upeneus doriae : بزماهی مطلّا
11. Upeneus margarethae : بزماهی مارگارتا
12. Upeneus tragula : بزماهی خالدار
13. Upeneus oligospilus : بزماهی باله‌کوتاه
14. Upeneus randalli : بزماهی رندال
15. Upeneus sulphureus : بزماهی زردجامه
16. Upeneus sundaicus :بزماهی اُخرایی
17. Upeneus vittatus : بزماهی کوازرد

■ Muraenesocidae (مارماهیان درنده دریایی)

1. Congresox talabon : مارماهی زرد
2. Muraenesox cinereus : مارماهی دندان‌خنجری

■ Muraenidae (رنگین‌مارماهیان)

1. Echidna nebulosa : مارماهی برف‌دانه
2. Echidna polyzona : مارماهی مخطط
3. Gymnomuraena zebra : مارماهی گورخری
4. Gymnothorax flavimarginatus : مارماهی زرد
5. Gymnothorax phasmatodes : مارماهی رنگین روح
6. Gymnothorax undulatus : مارماهی رنگین موّاج

■ Myliobatidae (رامک‌ماهیان)

1. Aetobatus flagellum : رامک سر بزرگ
2. Aetobatus narinari : رامک خالدار
3. Aetomylaeus maculatus : رامک مخطط
4. Aetomylaeus nichofii : رامک خط کمانی

■ Narcinidae (هوشبرماهیان)

1. Narcine timlei : هوشبرماهی منقوط

■ Nemipteridae (گوازیم ماهیان)

1. Nemipterus bipunctatus : گوازیم دلاگوآ
2. Nemipterus japonicus : گوازیم دم رشته‌ای، سلطان ابراهیم
3. Nemipterus peronii : گوازیم لکه‌دار، گوازیم دم‌شکافدار
4. Nemipterus randalli : گوازیم رندال
5. Parascolopsis aspinosa : گوازیم چشم‌درشت
6. Parascolopsis baranesi : گوازیم خال‌قرمز
7. Parascolopsis eriomma : گوازیم صورتی
8. Parascolopsis townsendi : گوازیم فلس‌دار
9. Scolopsis bimaculata : گوازیم اثرانگشتی
10. Scolopsis ghanam : گوازیم عرب
11. Scolopsis taeniata : گوازیم تک‌نوار
12. Scolopsis vosmeri : گوازیم سفیدگونه

Odontaspididae (کوسه‌های شنی)

1. Carcharias taurus : ببرکوسهء شنی
2. Odontaspis ferox : کوسه شنی ریزدندان

Ogcocephalidae (خفاش‌ماهیان دریایی)

1. Halieutaea indica : دست‌ماهی هندی

■ Ophichthidae (کرم‌ماهیان/مارماهیان حقار)

1. Muraenichthys schultzei : کرم‌ماهی زخمی
2. Myrichthys maculosus :کرم‌ماهی ببری
3. Ophichthus apicalis: مارماهی پوزه کُند
4. Pisodonophis hoeveni : کرم‌ماهی هووِن

■ Ophidiidae (روده‌ماهیان)

1. Brotula multibarbata : روده‌ماهی ریش‌بزی
2. Neobythites steatiticus : روده‌ماهی مخطط

■ Opistognathidae (آرواره‌ماهیان)

1. Opistognathus muscatensis : آرواره‌ماهی تنومند
2. Opistognathus nigromarginatus : آرواره‌ماهی لگام‌دار

Ostraciidae (صندوق‌ماهیان):

1. Ostracion cubicus : جعبه‌ماهی زرد
2. Ostracion cyanurus : صندوق‌ماهی دم‌آبی
3. Tetrosomus gibbosus : برجک‌ماهی گوژپشت

■ Paralichthyidae (کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله یا دندان‌بزرگ)

1. Pseudorhombus arsius : کفشک بزرگ‌دندان
2. Pseudorhombus elevatus : کفشک پرلکّه
3. Pseudorhombus malayanus : کفشک مالایی
4. Pseudorhombus javanicus : کفشک یاوان

■ Pegasidae (شب‌پره‌های دریایی)

1. Eurypegasus draconis : اژدهاماهی کوچک
2. Pegasus volitans :شب‌پره‌ماهی دم‌دراز

■ Pempheridae (رفتگرماهیان دریایی)

1. Pempheris oualensis : ماهی رفتگر نقره‌ای

Pentacerotidae (سرزرهیان)

1. Histiopterus typus : ماهی سرزره باله‌بادبانی

■ Pinguipedidae (شن‌نشین‌ها / لوتی ماسه ها)

1. Parapercis alboguttata : شن‌نشین خال‌سفید
2. Parapercis clathrata : ماهی لوتی ماسه
3. Parapercis cylindrica : شن‌نشین استوانه‌ای
4. Parapercis maculata : شن‌نشین دلقک
5. Parapercis nebulosa :شن‌نشین مخطط
6. Parapercis robinsoni : شن‌نشین ریزپولک

■ Platycephalidae (زمین‌کن‌ماهیان)

1. Grammoplites scaber : ماهی سرپهن زبر
2. Grammoplites suppositus : زمین‌کن خال‌باله
3. Kumococius rodericensis : ماهی سرپهن خاردار
4. Platycephalus indicus : زمین‌کن دم‌نواری
5. Rogadius pristiger : ماهی سرپهن تیغدار
6. Sorsogona prionota : ماهی سرپهن نیم‌خار
7. Sorsogona tuberculata : ماهی سرپهن تکمه‌ای
8. Thysanophrys celebica : ماهی سرپهن سلبس

 

 

 

■ Plotosidae (گرزک‌ماهیان / گربه‌ماهیان دم‌ماری)

1. Plotosus lineatus : گرزک، گربه‌ماهی مخطط

■ Poeciliidae (رنگین‌ماهیان)↓ [ساکن موقت آب شور]:

1. Poecilia latipinna : مولی

■ Polynemidae (راشگو‌ماهیان)

1. Eleutheronema tetradactylum : راشگوی معمولی
2. Polydactylus persicus : راشگوی خال‌سیاه ایرانی
2. Polydactylus plebeius : راشگوی مخطط
3. Polydactylus sextarius : راشگوی شش‌خط

■ Pomacanthidae (فرشته‌ماهیان)

1. Pomacanthus maculosus : هاماد
2. Pomacanthus semicirculatus : فرشته‌ماهی نیم‌دایره

■ Pomacentridae (شقایق‌ماهیان)↓

1. Abudefduf sexfasciatus : گروهبان‌ماهی دم‌قیچی
2. Abudefduf sordidus : گروهبان‌ماهی خال‌سیاه
3. Abudefduf vaigiensis : ملوان‌ماهی
4. Amblyglyphidodon leucogaster : دوشیزه‌ماهی شکم‌زرد
5. Amphiprion clarkii :دلقک‌ماهی دم زرد
6. Chromis flavaxilla :کرومیس عربی
7. Chromis viridis :کرومیس سبز
8. Chromis weberi :کرومیس وبر
9. Chromis xanthopterygia : کرومیس زردباله
10. Chrysiptera sheila : دوشیزه‌ماهی شیلا
11. Chrysiptera unimaculata : دوشیزه‌ماهی تک‌خال
12. Dascyllus aruanus :دوشیزه‌ماهی دم‌سفید
13. Dascyllus trimaculatus : دوشیزه‌ماهی سه‌نقطه
14. Neoglyphidodon melas : دوشیزه‌ماهی سیاه
15. Neopomacentrus cyanomos :دوشیزه‌ماهی شاهی
16. Neopomacentrus sindensis :دوشیزه‌ماهی عربی
17. Plectroglyphidodon lacrymatus :خال‌سفید
18. Pomacentrus aquilus : ماهی دامسل تیره
19. Pomacentrus leptus : دامسل باریک
20. Pomacentrus trichrourus : دامسل دم‌کمرنگ
21. Pomacentrus trilineatus : دامسل سه‌خط
22. Pristotis obtusirostris : دامسل خلیجی
23. Stegastes nigricans : کشاورزماهی تیره
24. Stegastes punctatus : گریگوری کندپوزه

Pomatomidae (آبی‌ماهیان)↓

1. Pomatomus saltatrix : آبی‌ماهی

■ Priacanthidae (تی‌بر‌ماهیان)

1. Priacanthus blochii : ماهی چشم‌درشت باله‌کوتاه
2. Priacanthus hamrur : ماهی چشم‌گاوی باله‌هلالی
3. Priacanthus tayenus :ماهی حوض دریا

■ Pristidae (ارّه‌ماهیان)

1. Anoxypristis cuspidata :ارّه‌ماهی تیزدندان
2. Pristis zijsron : اره‌ماهی سبز

■ Pristigasteridae (شگ‌ماهیان زره‌شکم)

1. Ilisha compressa : شمسک فشرده
2. Ilisha megaloptera : شمسک بزرگ
3. Ilisha melastoma : شمسک کوچک
4. Ilisha sirishai : شمسک رائو
5. Opisthopterus tardoore : ماهی تاردور
6. Pellona ditchela : پلونا هندی

■ Pristiophoridae (اره‌کوسه‌ها)↓

1. Pristiophorus nancyae : اره‌کوسه آفریقایی

■ Proscylliidae (گربه‌کوسه‌های پشت‌باله)↓

1. Eridacnis radcliffei : گربه‌کوسه دم‌نواری کوتوله

■ Psettodidae (کفشک‌ماهیان تیزدندان)

1. Psettodes erumei : کفشک تیزدندان

■ Pseudocarchariidae (تمساح‌کوسه‌ها)↓

1. Pseudocarcharias kamoharai : کوسه تمساحی

■ Pseudochromidae (نئون‌ماهیان)

1. Haliophis guttatus : بلنی ماری آفریقایی
2. Pseudochromis aldabraensis : ماهی خال‌پشت نارنجی
3. Pseudochromis linda : نئون خال‌پشت دم‌زرد
4. Pseudochromis melas : نئون خال‌پشت تیره
5. Pseudochromis nigrovittatus : نئون سیاه‌خط
6. Pseudochromis persicus : نئون خال‌پشت ایرانی

■ Rachycentridae (سوکلا‌ماهیان)

1. Rachycentron canadum : ماهی سوکلا، کوبیا

Rajidae (چهارگوش‌ماهیان)↓

1. Raja clavata : چهارگوش‌ماهی پشت‌دراز
2. Raja pita :چارگوش‌ماهی پیتا

■ Rhincodontidae (کرکوسه ماهیان / کوسه‌نهنگیان)

1. Rhincodon typus : کرکوسه، کرکولی

■ Rhinidae (گُوِه‌ماهیان)

1. Rhina ancylostoma : گیتارماهی خم‌دهان
2. Rhynchobatus djiddensis : سوس بزرگ

■ Rhinobatidae (سوس‌نمایان)↓

1. Rhinobatos annandalei :گیتارماهی آناندیل
2. Rhinobatos schlegelii : گیتارماهی قهوه‌ای

■ Rhinopteridae (سپرماهیان گاوپوزه)↓

1. Rhinoptera javanica : سپرماهی پوزه پهن

 

■ Scaridae (طوطی ماهیان)

1. Bolbometopon muricatum : طوطی‌ماهی گوژسر سبز
2. Calotomus viridescens :طوطی‌ماهی منقوط
3. Cetoscarus bicolor: طوطی‌ماهی دورنگ
4. Chlorurus gibbus : طوطی‌ماهی سنگین‌منقار
5. Chlorurus sordidus :طوطی‌ماهی آفتابگردان
6. Leptoscarus vaigiensis : طوطی‌ماهی مرمری
7. Scarus ferrugineus :طوطی‌ماهی زنگاری
8. Scarus frenatus : طوطی‌ماهی عینکی
9. Scarus fuscopurpureus : طوطی‌ماهی یشمی
10. Scarus ghobban : طوطی‌ماهی زرد‌پولک
11. Scarus niger :طوطی‌ماهی سیاه
12. Scarus persicus : طوطی‌ماهی ایرانی
13. Scarus psittacus : طوطی‌ماهی معمولی

■ Scatophagidae (زروک ماهیان)

1. Scatophagus argus : زروک، اسکات منقوط
2. Scatophagus tetracanthus :اسکاتی

■ Sciaenidae (شوریده‌ماهیان)

1. Argyrosomus hololepidotus : میش‌ماهی معمولی
2. Argyrosomus regius :میش‌ماهی قهوه‌ای
3. Atrobucca nibe :شوریده دهان‌سیاه
4. Johnius amblycephalus : شوریده ریشدار
5. Johnius belangerii : شبه‌شوریده بلانگر
6. Johnius borneensis : شوریده چکشی تیزبینی
7. Johnius carutta : شوریده کاروت
8. Johnius dussumieri : شوریده سین
9. Johnius elongatus : شوریده مخروطی
10. Nibea maculata : مشکو لکهدار
11. Otolithes ruber : ماهی شوریده
12. Paranibea semiluctuosa : مشکو سیاه
13. Pennahia anea : شبه‌شوریده چشمدرشت
14. Pennahia macrocephalus : شبه‌شوریده سرگنده
15. Protonibea diacanthus : میش‌ماهی منقوط
16. Umbrina canariensis : میش قناری

■ Scombridae (تون‌ماهیان)

1. Acanthocybium solandri : واهو
2. Auxis rochei : تون گلوله‌ای
3. Auxis thazard : بچه‌زرده
4. Euthynnus affinis : زرده
5. Grammatorcynus bilineatus : ماهی خال‌خالی دوخطه
6. Gymnosarda unicolor : تون دندان‌سگی
7. Katsuwonus pelamis : هوور مسقطی
8. Rastrelliger kanagurta : طلال
9. Sarda orientalis : تون شرقی
10. Scomber japonicus : قباد ژاپنی
11. Scomberomorus commerson : ماهی شیر
12. Scomberomorus guttatus : ماهی قباد

13. Thunnus alalunga :تون باله‌دراز
14. Thunnus albacares : گیدر ، تون زرد‌باله
15. Thunnus tonggol : ماهی هوور

■ Scorpaenidae (عقرب‌ماهیان)

1. Brachypterois serrulata: عقرب‌ماهی دندان‌ارّه‌ای
2. Dendrochirus brachypterus : خروس‌ماهی کوتوله
3. Pterois antennata : آتش‌ماهی پهن‌خط
4. Pterois miles : شیرماهی معمولی
5. Pterois russelii : خروس دریا
6. Scorpaenodes guamensis : عقرب‌ماهی گوام
7. Scorpaenodes hirsutus : عقرب‌ماهی مودار
8. Scorpaenodes parvipinnis : عقرب‌ماهی پایین‌باله
9. Scorpaenopsis barbata : عقرب‌ماهی ریشو
10. Scorpaenopsis diabolus : شبه سنگ‌ماهی
11. Scorpaenopsis lactomaculata :عقرب‌ماهی‌لکه‌سفید
12. Scorpaenopsis oxycephala : عقرب‌ماهی منگوله‌ای
13. Scorpaenopsis venosa : عقرب‌ماهی ژنده‌پوش
14. Sebastapistes cyanostigma :عقرب‌ماهی خال‌زرد
15. Sebastapistes strongia : عقرب‌ماهی چانه‌نواری

■ Sebastidae (صخره‌ماهیان)

1. Helicolenus dactylopterus :رزماهی شکم‌سیاه

■ Serranidae (هامور‌ماهیان)

1. Aethaloperca rogaa : هامور سیاه
2. Anyperodon leucogrammicus : هامور باریک
3. Cephalopholis formosa : سمن خط‌آبی
4. Cephalopholis hemistiktos :سمن آجری
5. Cephalopholis oligosticta : هامور سرخ
6. Cephalopholis sexmaculata : هامور شش‌لکه
7. Dermatolepis striolata : هامور نرم
8. Epinephelus areolatus : سومان ، هامور منقوط قرمز
9. Epinephelus bleekeri : هامور خال‌نارنجی
10. Epinephelus chlorostigma : هامور منقوط قهوه‌ای
11. Epinephelus coeruleopunctatus : هامور خال‌سفید
12. Epinephelus coioides : هامور معمولی
13. Epinephelus diacanthus : هامور پنج‌نواری
14. Epinephelus epistictus : هامور خط‌شکسته
15. Epinephelus flavocaeruleus : هامور زردآبی
16. Epinephelus latifasciatus : هامور خاکی
17. Epinephelus malabaricus : هامور مالاباری
18. Epinephelus morrhua : هامور دنباله‌دار
19. Epinephelus multinotatus : هامور لکه‌سفید، برطام
20. Epinephelus polylepis : هامور فلس‌کوچک
21. Epinephelus polyphekadion : هامور استتار
22. Epinephelus stoliczkae : هامور لکه‌زیتونی منقوط
23. Epinephelus summana : هامور سومن
24. Epinephelus tauvina : هامور چرب
25. Epinephelus tukula : هامور سیب‌زمینی
26. Liopropoma mitratum : هامور خط‌باریک
27. Pseudanthias townsendi : ماهی آنتیاس تاوسِند
28. Serranus cabrilla : هامور پنبه‌زن
29. Variola louti :دُم‌چنگی زردباله

■ Siganidae (صافی‌ماهیان)

1. Siganus canaliculatus : صافی خال‌سفید
2. Siganus javus :صافی موجدار
3. Siganus luridus : صافی تیره
4. Siganus rivulatus : صافی مرمری
5. Siganus stellatus : صافی خال‌قهوه‌ای
6. Siganus sutor : صافی قهوه‌ای

■ Sillaginidae (شورت‌ماهیان)

1. Sillaginopodys chondropus : ماهی شورت کلاب‌فوت
2. Sillago arabica : سفیدگون پوزه‌کوتاه
3. Sillago attenuata : سفیدگون لاغر
4. Sillago sihama : شورت نقره‌ای

■ Soleidae (کفشک‌ماهیان اصلی )

1. Aesopia cornuta :کفشک تک‌شاخ
2. Brachirus orientalis : کفشک گرد
3. Pardachirus marmoratus : کفشک بی‌باله
4. Solea elongata : کفشک ریز
5. Solea stanalandi : کفشک استانالند
6. Synaptura commersonnii : کفشک کومرسون
7. Zebrias captivus : کفشک گورخری زندانی
8. Zebrias quagga : کفشک گوره‌خری ریشه‌باله
9. Zebrias synapturoides : کفشک گورخری هندی

■ Sparidae (شانک‌ماهیان)

1. Acanthopagrus arabicus : شانک زردباله عربی
2. Acanthopagrus berda : شانک سیاه
3. Acanthopagrus bifasciatus :شانک دو نواری
4. Acanthopagrus latus : شانک زردباله
5. Acanthopagrus randalli :شانک خاورمیانه‌ای
6. Acanthopagrus sheim : شانک زردباله منقوط
7. Argyrops filamentosus : شانک سرباز
8. Argyrops spinifer :کوپر، گوفر
9. Cheimerius nufar : شانک پرسه‌زن
10. Crenidens crenidens :سیم دندان‌نما، بتعام
11. Diplodus noct : شانک دریای سرخ
12. Diplodus sargus : شانک تک‌خال
13. Lithognathus mormyrus : شانک شنی
14. Pagellus affinis : پاندورای عربی
15. Polysteganus coeruleopunctatus :شانک پوست‌آبی
16. Rhabdosargus haffara : شانک حفاره
17. Rhabdosargus sarba : شانک خط‌طلایی
18. Sarpa salpa : ماهی سالما
19. Sparidentex hasta : صبیتی

■ Sphyraenidae (کوترماهیان)

1. Sphyraena barracuda : کوتر بزرگ
2. Sphyraena flavicauda : کوتر زردباله
3. Sphyraena forsteri : کوتر چشم‌درشت
4. Sphyraena jello : کوتر ساده
5. Sphyraena obtusata : کوتر دهان زرد
6. Sphyraena putnamae :کوترمواج، کوتر دندان‌اره‌ای
7. Sphyraena qenie : کوتر سیاه‌باله

■ Sphyrnidae (کوسه‌ماهیان سرچکشی)

1. Eusphyra blochii : کوسه سرچکشی بال سر
2. Sphyrna lewini : کوسه سرچکشی مضرس
3. Sphyrna mokarran : کوسه سرچکشی بزرگ
4. Sphyrna zygaena : کوسه سرچکشی نرم

■ Stegostomatidae (کوسه‌ماهیان عمقی)

1. Stegostoma fasciatum : کوسه گورخری

■ Stomiidae (اژدها‌ماهیان کماندار / لق‌دهانان)

1. Chauliodus sloani :افعی‌ماهی اسلون

■ Stromateidae (حلوا‌ماهیان)

1. Pampus argenteus : حلوا سفید

■ Synanceiidae (سنگ‌ماهیان)

1. Choridactylus multibarbus : سنگ‌ماهی خط‌نارنجی
2. Minous dempsterae : گزنده ماهی
3. Minous monodactylus : گزنده‌ماهی خاکستری
4. Pseudosynanceia melanostigma :سنگ‌ماهی سیاه‌باله
5. Synanceia nana : سنگ‌ماهی دریای سرخ
6. Synanceia verrucosa : سنگ‌ماهی آبسنگی

■ Syngnathidae (سوزن‌ماهیان)

1. Acentronura tentaculata : سوزن‌ماهی کوچک شمالی
2. Bryx analicarens :سوزن‌ماهی صورتی
3. Choeroichthys brachysoma: سوزن‌ماهی کوچک‌جثه
4. Corythoichthys flavofasciatus: سوزن‌ماهی مشبک
5. Corythoichthys haematopterus:سوزن‌ماهی هم‌سفره
6. Corythoichthys schultzi : سوزن‌ماهی شولتز
7. Cosmocampus banneri : سوزن‌ماهی زبر
8. Cosmocampus investigatoris: سوزن‌ماهی بازرس
9. Cosmocampus maxweberi : سوزن‌ماهی مکس وبر
10. Doryrhamphus excisus excisus: سوزن‌ماهی خط‌آبی
11. Dunckerocampus dactyliophorus:سوزن‌ماهی حلقه‌ای
12. Festucalex erythraeus : سوزن‌ماهی قرمز
13. Halicampus dunckeri :سوزن‌ماهی دانکر
14. Halicampus mataafae : سوزن‌ماهی ساموآ
15. Hippichthys cyanospilos: سوزن‌ماهی خال‌آبی
16. Hippichthys penicillus: سوزن‌ماهی منقوط
17. Hippichthys spicifer : سوزن‌ماهی شکم‌مخطط
18. Hippocampus histrix : اسب‌دریایی تیغ‌دار
19. Hippocampus kuda : اسب دریایی خال‌خالی
20. Micrognathus andersonii : سوزن‌ماهی پوزه‌کوتاه
21. Phoxocampus belcheri : سوزن‌ماهی صخره‌ای
22. Siokunichthys bentuviai : سوزن‌ماهی راه‌راه
23. Syngnathoides biaculeatus: سوزن‌ماهی تمساح
24. Trachyrhamphus bicoarctatus: سوزن‌ماهی دوتایی

■ Synodontidae (حسون‌ماهیان/سوسمارماهیان)

1. Saurida gracilis : سوسمارماهی کوچک
2. Saurida macrolepis : سوسمارماهی موی‌دندان
3. Saurida tumbil : کیجار بزرگ (حسون)
4. Saurida undosquamis : کیجار منقوط (حسون)
5. Synodus macrops : کیجار سه‌خط
6. Synodus variegatus : سوسمارماهی چندرنگ

■ Terapontidae (یلّی‌ماهیان)

1. Pelates quadrilineatus :یلی چهار خط
2. Terapon jarbua : یلی خط‌کمانی
3. Terapon puta : گمگام
4. Terapon theraps : یلی درشت‌پولک

■ Tetraodontidae (بادکنک‌ماهیان)

1. Arothron immaculatus : بادکنک‌ماهی خاکستری
2. Arothron stellatus : بادکنک‌ماهی قهوه‌ای
3. Arothron reticularis : بادکنک‌ماهی گورخری
4. Canthigaster solandri : بادکنک‌ماهی خالدار قرمز
5. Chelonodon patoca : بادکنکماهی لکه‌شیری
6. Lagocephalus guentheri : فوگل‌ماهی لکه‌دار
7. Lagocephalus inermis : بادکنک‌ماهی صاف
8. Lagocephalus lunaris : فوگل‌ماهی زیتونی
9. Lagocephalus sceleratus : فوگل‌ماهی دراز
10. Torquigener flavimaculosus : بادکنک‌ماهی خال‌زرد

■ Tetrarogidae (منجک‌ماهیان)

1. Pseudovespicula dracaena : زنبورماهی دراکو

■ Torpedinidae (سپرماهیان برقدار / اژدرماهیان )

1. Torpedo panthera : سپرماهی برقی پلنگی
2. Torpedo sinuspersici : سپرماهی برقی ایرانی

■ Trachichthyidae (لیزابه‌سران)

1. Hoplostethus melanopus : لیزابه‌سر فلس‌کوچک

■ Triacanthidae (سه‌خار ماهیان)

1. Pseudotriacanthus strigilifer : سه‌خاره خال‌طلایی
2. Triacanthus biaculeatus : سه‌خاره پوزه‌کوتاه

■ Triakidae (سگ‌کوسه‌ها / کوسه‌های تازی)

1. Galeorhinus galeus : کوسه گله‌ای
2. Hypogaleus hyugaensis : سگ‌کوسه نوک‌سیاه
3. Iago omanensis : سگ‌کوسه چشم‌درشت
4. Mustelus mosis : سگ‌کوسه عرب

■ Trichiuridae (یال‌اسبی‌ماهیان)

1. Eupleurogrammus glossodon : یال‌اسبی دندان‌دراز
2. Eupleurogrammus muticus : یال‌اسبی سر‌کوچک
3. Tentoriceps cristatus : یال‌اسبی کاکل‌دار
4. Trichiurus auriga : یال‌اسبی مروارید
5. Trichiurus lepturus : یال‌اسبی سربزرگ

■ Trichonotidae (شن‌رانان)

1. Trichonotus arabicus : شن‌ران عربی

■ Triglidae (خروسک‌ماهیان)

1. Lepidotrigla bispinosa : خروسک شاخ گاوی
2. Lepidotrigla faurei : خروسک سینه فلس‌دار
3. Lepidotrigla spiloptera : خروسک باله‌خالدار
4. Pterygotrigla arabica : خروسک منقوط، ماهی پِنچا

■ Tripterygiidae (بلنی‌های سه‌باله)

1. Enneapterygius pusillus : سه‌باله‌های‌کِرِست
2. Enneapterygius ventermaculus : سه‌باله لک‌وپیسی
3. Helcogramma steinitzi : سه‌باله سرخ

■ Uranoscopidae (اورانوس‌ماهیان)

1. Uranoscopus dollfusi : ماهی دولفوس
2. Uranoscopus guttatus : اورانوس ماهی

■ Veliferidae (ماه‌ماهیان باله‌بادبانی)

1. Velifer hypselopterus : ماهی باله‌بادبانی

Xenisthmidae [Eleotridae](پیچنده‌ماهیان)

1. Xenisthmus balius : ماهی پیچندهء کک‌مکی

■ Xiphiidae (شمشیرماهیان)

1. Xiphias gladius : شمشیرماهی

■ Zanclidae (داس‌ماهیان)

1. Zanclus cornutus : داس‌ماهی

■ Zeidae (طلاکوب‌ماهیان)

1. Zeus faber : ماهی طلاکوب جان