تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 

 

خلیج فارس و دریای عمان
خانواده استخوان‌ماهیان
(Albulidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده استخوان‌ماهیان (Albulidae):

»» خانواده استخوان‌ماهیان، متعلق به راسته استخوان‌ماهی‌سانان (Albuliformes) است.

ریشه لغوی: از واژه لاتین >> albulus, -a, -um = سفیدفام

نام انگلیسی: Bonefishes

نام فارسی: استخوان‌ماهیان

Acanthuridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده استخوان‌ماهیان، Albulidae:

 • خانواده‌ای دریایی و ندرتا آب‌های لب‌شور و شیرین.
 • دارای 3 جنس و 13 گونه در آب‌های جهان.
 • پراکنش در نواحی گرمسیری.
 • حداکثر طول در این خانواده 105 سانتیمتر و مربوط به گونه Albula vulpes است.
 • توان تحمل کمبود اکسیژن از طریق استنشاق هوا به داخل یک کیسه هوای ریه‌مانند دارند.
 • از بی‌مهرگان کفزی تغذیه می‌کنند.
 • در آب‌های آزاد تخمریزی می‌نمایند.
 • تخم‌های آن‌ها پلاژیک است.
 • از تخم‌ها نگهبانی نمی‌کنند.
 • ماهیان فعالی هستند.
 • از نظر صید ورزشی مهم.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 1 جنس از خانواده استخوان‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Albula >>(جنس استخوان‌ماهی‌ها)

• گونه‌ها: یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند:
با کلیک روی نام گونه، به صفحهء اختصاصی آن گونه بروید


1. Albula argentea
استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای