تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده زنبور‌ماهیان
(Apistidae)
 ■ مشخصات کلی خانواده عقرب ماهیان زنبوری یا زنبور ماهیان (Apistidae):

خانواده عقرب‌ماهیان زنبوری، متعلق به راسته عقرب‌ماهی‌سانان(Scorpaeniformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> Apistos> مشکوک، مظنون، ناشناس

نام انگلیسی: Wasp scorpionfishes

نام فارسی: عقرب ماهیان زنبوری، زنبورماهیان

Apistidae

 

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده عقرب‌ماهیان زنبوری یا زنبورماهیان، Apistidae:

  • پراکنش متمرکز در غرب اقیانوس آرام و اقیانوس هند.
  • 3 جنس و 3 گونه دارد
  • یک یا دو شعاع آزاد در پائین باله سینه‌ای.
  • کیسه شنای دو قسمتی
  • از خانواده های تازه ایجاد شده می باشد و نام عمومی قطعی ندارد.
  • تا کنون تنها سه گونه از این خانواده معرفی شده است.

 

■ پراکنش عقرب‌ماهیان زنبوری در آب‌های ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خانواده عقرب ماهیان زنبوری گزارش شده است:

  • 1. Apistus

• گونه‌ها: یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر است. با کلیک بر روی آن می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر گونه را مشاهده بفرمایید↓

1. Apistus carinatus
زنبورماهی خال‌چشمی
::: دو گونه از خانواده Apistidae در جهان:
Apistops caloundra>> زنبور ماهی باله کوتاه Apistus carinatus >> زنبور ماهی ریز چشم
Apistops caloundra>> زنبور ماهی باله کوتاه Apistus carinatus >> زنبور ماهی خال چشمی