تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده وزغ‌ماهیان
(Batrachoididae)
 
■ مشخصات کلی خانواده وزغ ماهیان (Batrachoididae):

»» خانواده وزغ‌ماهیان، به راسته وزغ‌ماهی‌سانان (Batrachoidiformes) تعلق دارند.

ریشه لغوی: واژه یونانی batrachos به معنای قورباغه

نام انگلیسی: Toadfishes

نام فارسی: وزغ ماهیان

Batrachoididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده وزغ‌ماهیان، Batrachoididae:

 • دارای 23 جنس و 83 گونه
 • ساکن آب‌های شیرین، شور و لب‌شور
 • ساکن اقیانوس‌های آرام، هند و اطلس و آب‌های وابسته
 • بیشتر ساکن ساحل دریا و کفزی، ندرتا در آب لب‌شور و شیرین
 • دارای سه زیرخانواده
 • سر پهن و مسطع، گاه با سبیلک یا زوائد گوشتی
 • چشم‌ها در بالای سر
 • دهان عریض
 • از تخم و نوزاد نگهداری می‌کند.

 

■ پراکنش وزغ‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: سه جنس از خانواده وزغ‌ماهیان در آب‌های ایران گزارش یا فهرست شده‌اند:

 • 1. Allenbatrachus :
 • 2. Barchatus :
 • 3. Colletteichthys

• گونه‌های وزغ‌ماهیان ایران: از سه جنس فوق، چهار گونه به شرح زیر در ایران در منابع مختلف فهرست شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه مشخصات آن بروید (خانه‌های سیاه تکمیل شده‌اند):


1. Allenbatrachus grunniens
وزغ‌ماهی خرخرو
2. Barchatus cirrhosus
وزغ‌ماهی
3. Colletteichthys dussumieri
وزغ‌ماهی تخت
4. Colletteichthys occidentalis
وزغ‌ماهی عرب
   
◄ تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Batrachoididae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد: